annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Bilagsnummerering

03-03-2014 17:47
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 738 Visninger
Når du laver linjer i kassekladden, er der ofte tilknyttet et papirbilag som dokumentation til de enkelte posteringer. Bilagene skal have et nummer, så man hurtigt kan finde dem. SummaSummarum kan hjælpe med at holde styr på din bilagsnummerering.

 

Automatisk bilagsnummerering
Når du opretter en ny linje i kladden, tjekker SummaSummarum, om kladden balancerer.

Hvis den ikke balancerer, antager SummaSummarum, at du stadig arbejder på det samme bilag, og indsætter derfor samme bilagsnummer som i linjen ovenfor.

Hvis kladden derimod balancerer, antager SummaSummarum, at du skal i gang med et nyt bilag, og indsætter derfor et bilagsnummer, som er een højere end det hidtil højst anvendte bilagsnummer i kladden.

 

Flere kladder - flere bilagsnummerserier
Du kan oprette flere kladder med hver deres bilagsnummerserie, så den automatiske optælling af bilagsnummer foregår uafhængigt af hinanden.

Dette kan være en god ide, hvis du fx bruger en særskildt kladde til poster, der går igen fx hver måned. Så skal posterne formentlig have et nyt bilagsnummer, hver gang de skal bogføres, og så skal de ikke "forstyrre" den løbende bilagsnummerering.

 

Flere kladder - samme bilagsnummerserie
Du har også mulighed for at oprette flere kladder, som kører med samme bilagsnummerserie. SummaSummarum vil så hele tiden holde øje med, hvor du er nået til, dvs. hvilket bilagsnummer er det hidtil højest anvendte i bilagsnummerserien - og så lægge 1 til.

Det fungerer således, at hvis du fx har oprettet to kladder, som anvender samme bilagsnummerserie, og i kladde et har du oprettet to poster med bilagsnummer 10 og 15. Hvis du så opretter to poster i kladde nummer to, vil SummaSummarum give dem numrene 16 og 17.

Vender du tilbage til kladde et og opretter to poster, vil Summasummarum give dem numrene 18 og 19 - forudsat altså at kladden balancerer (se ovenfor), og at du ikke har slået den automatiske optælling fra (se herunder).

 

Gentag samme bilagsnummer
Sådan gør du, hvis du ikke ønsker, at SummaSummarum skal tælle bilagsnumre op automatisk:

1. Vælg Funktioner, Indstillinger
2. Gå til fanebladet "Kassekladde"
3. Sæt kryds i tjekboksen "Gentag samme bilagsnummer ved ny linje"