Mine produkter
Hjælp

Debitor-/kreditorliste, aldersfordelt

03-03-2014 22:26
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 986 Visninger
Du kan få vist aldersfordelte debitor- og kreditorlister med oversigt over forfaldne beløb med et brugerdefineret interval.

 

Bemærk! Opgørelsen baseres på saldi på bogførte fakturaer. Eventuelle ind- eller udbetalinger direkte på debitor-/kreditorkontoen, som ikke er posteret på en faktura, indgår ikke i opgørelsen.

 

Listerne findes i menuen Rapporter ved at vælge Debitorliste, aldersfordelt eller Kreditorliste, aldersfordelt.

 

Slutdato, debitorer
I debitorlisten kan du i feltet "Slutdato" angive den sidste dato, du ønsker forfaldne beløb opgjort for. I kolonnen "Senere" vil du så kunne se, hvad der forfalder senere end den angivne dato.

 

Startdato, kreditorer
I kreditorlisten kan du i feltet "Startdato" angive den første dato, du ønsker forfaldne beløb opgjort for. I kolonnen "Senere" vil du så kunne se, hvad der forfalder senere end på de viste intervaller.

 

Interval
I feltet "Interval" kan du angive, hvor mange dages interval du ønsker mellem opgørelserne. I debitorlisten tælles tilbage fra den angivne slutdato, mens der i kreditorlisten tælles frem fra den angivne startdato.

 

Akkumuleret
I menuen Vis kan du sætte flueben ud for Akkumuleret, hvis du ønsker at tallene for de forskellige perioder skal lægges sammen, så det er det akkumulerede beløb, der vises på de respektive datoer.

Fjern fluebenet, hvis du ønsker at se, hvad der er forfaldet siden sidste opgørelse.