annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder
Dennis Patriek Leuring
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 77 Visninger
Ved momsfrit salg af varer og ydelser til andre EU-lande skal der afleveres en liste til Skat med oplysninger om salgets omfang og de enkelte debitorer.

 

Markering på faktura
For at et salg medtages på listen, skal det markeres på den enkelte faktura.

Desuden skal et af brugerfelterne på fakturaen indeholde modtagerens momsnummer, så det kan overføres til listen, ligesom modtagerlandet skal stå i sidste linje af fakturaens adressefelt, så SummaSummarum kan finde og indsætte den korrekte landekode.

 

Markering i debitorgruppe
I debitorgrupperne i Kartoteket kan du markere, at salg til gruppens medlemmer skal med på listen EU-salg uden moms. Når du opretter fakturaer til disse debitorer, vil værdien automatisk blive sat.

 

Generering af listen
Listen kan afleveres udskrevet eller som en kommasepareret fil.

For at lave listen skal du vælge Rapporter, EU-salg uden moms.

 

I værkstøjslinjen skal du angive

1) hvilken periode listen skal genereres for og

2) i hvilket af brugefelterne på fakturaen, debitorernes momsnummer findes.