Mine produkter
Hjælp

Genvejstaster i SummaSummarum

13-07-2015 20:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1122 Visninger
Bliv mere effektiv i SummaSummarum ved at bruge genvejstaster. Jeg vil her gennemgå nogle af genvejstasterne opdelt efter funktion. Men jeg vil ikke tage dem alle sammen, men de findes i "Hjælp - Genvejstaster".

De fleste steder i SummaSummarum kan man trykke på "F1" for at få hjælp til lige netop der hvor man står i programmet.

Der findes en yderligere en lille hjælpe funktion i SummaSummarum og det er ikonet "?", som man kan se i øverste højre hjørne af skærmbilledet og hvis man trykke på den, så skifter musemarkøren til et ? istedet og man kan trykke på det felt man ønsker yderligere oplysninger om.
Her i mit eksempel står jeg på egenskaber for en konto, som er en sumkonto, i kontoplanen og vil gerne have information om, hvad "niveau" betyder.

Tryk nu en gang på ? og herefter på det felt man ønsker oplysninger om, i vores tilfælde "niveau"
Sumkonto  Ikonhjælp
Og nu kommer man direkte ind i hjælpen for netop dette element og her er resultatet.
Resultat

Man trykker på F1 for den generelle hjælp og efterfølgende kommer her en oversigt fordelte efter funktion:

Generelle funktioner:
Ctrl+N              Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af vindue)
Ctrl+O              Åbn regnskab...
Ctrl+P               Udskriv kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer (afhænger af vindue)
Ctrl+S               Gem kassekladde
Ctrl+F               Søg (i posteringsjournal)
Ctrl+R               Erstat (i kassekladde)
Ctrl+I                Importer - poster/kontoplan/kartotekskort/bilag/varer (afhænger af vindue)
F4                     Slet - det/de markerede element(er)
F5                     Opdater - (afhænger af vindue)
F9                     Vis liste med valgmuligheder (find debitor-/kreditor-/vare-/kontonummer) (Afhængig af vindue)
Alt+F5              Kontokort for det aktive element
Alt+Enter         Egenskaber for det aktive element
Shift+Ctrl+E    Regnskabets egenskaber
Shift+Ctrl+N    Kopier til ny(t) - faktura/vare (afhænger af vindue)

Vis

Alt+F7                Vis/skjul afstemningskonti
Ctrl+F7                Vis/skjul søjlediagram

Skift hovedvindue
Ctrl+1                Kassekladde
Ctrl+2                Kontoplan
Ctrl+3                Overblik
Ctrl+4                Kartotek
Ctrl+5                Bilag
Ctrl+6                Varer
Ctrl+Tab            Næste vindue
Shift+Ctrl+Tab  Forrige vindue

Flyt rundt i programmet
Ctrl+Tab       Skifter faneblad
Tab                Skifter mellem felter og kontroller
Piletaster        Flytter rundt i kontrol fx mellem filer i Filboks
Esc                 Lukker dialogbokse og vinduer
F10                Adgang til menulinjen
Shift+F10      Adgang til højreklik-menuer
Alt+F4           Luk programmet

Kassekladde
F2                          Rediger tekst i cellen
F3                          Beregn (regnestykke i beløbsfelt)
F9                          Vis liste med valgmuligheder
Ctrl+L                    Tilføj linje
Ins                          Indsæt linje
F4                           Slet linje
F6                           Gentag felt (Tager informationen fra feltet ovenover)
Ctrl+B                    Indsæt bilagsnummer (næste ledige)
Shift+Ctrl+pil op   Træk 1 fra bilagsnummer eller dato
Shift+Ctrl+pil ned  Læg 1 til bilagsnummer eller dato
Shift+F6                 Gentag beløb med modsat fortegn
Ctrl+F6                  Skift fortegn
Ctrl+M                   Læg moms til beløb
Shift+Ctrl+M         Træk moms fra beløb
Ctrl+F9                   Vis finanskontooversigt i kontokolonne
Shift+F9                 Vis debitorkontooversigt i kontokolonne
Ctrl++Shift+F9      Vis kreditorkontooversigt i kontokolonne
Ctrl+I                     Importer linjer til kassekladden
Shift+Ctrl+F          Vælg faktura
Ctrl+Alt+F             Find faktura på deb./kred. nr.
Ctrl+T                    Find faktura på fritekst

Kassekladde funktioner:
Ctrl+F7        Simuler bogføring
F7                Bogfør kladde
F8                Tjek kladde

Andre funktioner:
Shift+Ctrl+L       Lommeregner
Shift+Ctrl+I        Indstillinger