annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Kontoegenskaber

28-01-2014 24:31
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 252 Visninger
Her kan du se en kort gennemgang af de forskellige egenskaber på en konto.

 

Kontotype
Læs mere om Kontotyper i afsnittet, Hvad er?

 

Anvendelse
Læs mere om Anvendelse  i afsnittet, Hvad er?

 

Kontonummer
Kontonummer skal være et helt tal mellem 1 og 99999. Der kan ikke oprettes to konti med samme kontonummer.

 

Også sum- og tekstkonti skal tildeles et kontonummer for at bestemme deres position i kontoplanen. Opretter du en sumkonto, angiver kontonummeret slutkontoen i sumintervallet.

 

Du bør give de forskellige kontotyper numre indefor bestemte intervaller, fx

Drift, indtægt 1-1999

Drift, udgift 2000-49999

Aktiver 50000-59999

Passiver 60000-69999

 

Kontonavn
Kontoens navn skal sige noget om, hvad kontoen anvendes til.

 

Du bør ikke ændre en kontos navn, når der først er bogført poster og udskrevet dokumentation i form af posteringsjournal, kontokort osv.

 

Moms
På listen kan du vælge mellem de momskoder, der er oprettet i regnskabet. Er det en konto til varesalg, skal der normalt beregnes salgsmoms; er det en konto til varekøb, skal der normalt beregnes købsmoms. Hvis der ikke skal beregnes moms på kontoen, skal feltet være tomt.

 

Når momskoden er sat, vil SummaSummarum indsætte den i kassekladden, når der posteres på kontoen.

 

Bemærk! Du kan fjerne koden manuelt i kassekladden, men det bør du normalt ikke gøre. Du bør heller ikke ændre momskoden på en konto, der allerede er posteret på.

 

Genvej til konto
Du kan angive et bogstav som genvej til ofte anvendte konti. I stedet for at indtaste kontonummer i kassekladden, kan du indtaste bogstavet.

 

Et bogstav kan kun anvendes som genvej på én konto.

 

Afdeling
Drift- og statuskonti kan tildeles en afdeling. Du kan så fx vælge at udskrive resultat og balance eller momsspecifikation for en bestemt afdeling. Eller du kan udskrive alle kontokort, der tilhører en bestemt afdeling.

 

Budgetbeløb
Du kan se budgettet for hver konto. Beløbet angives i hele kroner og dækker hele regnskabsåret.

 

Under rapporter kan du få udskrevet resultat med budget og forbrugsprocenter.

 

Specielt vedr. sumkonti
Sumkonto, fra
Her kan du angive fra hvilken konto, sumkontoen skal beregne summen. Sumkontoen er summen af alle konti fra den angivne værdi og til sumkontoens eget kontonummer.