annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in

Log på eller lav en ny bruger for automatisk at få relevante områder

  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 953 Visninger

I Visma SummaSummarums kontoplan findes der 4 kontotyper: Drift, Status, Sum og

Tekst. Kun de to førstnævnte er konti i regnskabsmæssig forstand.

 

 

Drift

Driftskonti bruges til postering af dine indtægter, og dine løbende driftsomkostninger.

Driftskonti nulstilles ved regnskabsårets start.

Ved årets slutning viser de dine indtægter og udgifter i regnskabsåret og dermed tilsammen årets resultat.

 

Status

Statuskonti viser firmaets status - den aktuelle beholdning.

Når du sælger noget ryger der penge ind på din bankkonto:

Beholdningen øges. Når du køber noget, mindskes beholdningen. Desuden skal større investeringer, fx driftsmidler o.l., som ikke kan afskrives straks, posteres på en statuskonto. Statuskonti overføres fra år til år.

Hvis du havde overskud året før, og der står 50.000 på din bankkonto, så står de der stadig, når det nye regnskabsår starter.

 

Sum

Sumkonti er ikke konti i regnskabsmæssig forstand. Du kan ikke postere på en sumkonto. Sumkonti bruges til at lægge saldo sammen på drifts- og statuskonti.

Fx kan du lægge alle dine indtægtskonti sammen og dermed se, hvad dine samlede indtægter er. Hvis du lægger alle udgiftskonti til også, får du det samlede resultat.

 

Tekst

 Tekstkontoen er heller ikke en konto. Den bruges til at lave overskrifter i kontoplanen, så planen bliver mere overskuelig. Tekstkontoens kontonummer bruges kun til at bestemme tekstlinjens placering i kontoplanen.

Hent som PDF