annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Log på eller tilmeld dig som ny bruger

for automatisk at få relevante områder

Moms

02-10-2014 22:01
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 1059 Visninger
Ofte stillede spørgsmål

Momsangivelse passer ikke 

Spørgsmål:
Momsangivelsen passer ikke

Svar:
Momsafregningen består af alle bevægelser på dine momskonti i en given periode. Dvs. hvis der er posteringer dateret i en periode, de ikke vedrører, bliver din momsangivelse forkert. Disse posteringer skal i givet fald modregnes og posteres i den periode, de vedrører. De klassiske problemer opstår i forbindelse med:

  1. Årsafslutning:
    Hvis momsbeløbet fra året før er overført til dine momskonti i det nye regnskab, skal disse posteringer trækkes ud igen samme dag fx til en momsafregningskonto (i standardkontoplanen hedder den 66900 Momsafregning). Her står de, til du afregner med SKAT. (Hvis du har Visma SummaSummarum 2 eller nyere tilbydes dette gjort automatisk i forbindelse med årsafslutningen.)

  2. Momsafregning i årets løb:
    Når en momskonto tømmes, fordi en momsperiode er slut, og der skal afregnes til SKAT, skal posteringen ligeledes ligge i den periode, momsen vedrører, så den ikke kommer til at påvirke momsangivelsen i en anden periode. Du bør flytte momsen fra dine momskonti til en momsafregningskonto, hvor de står, til du afregner med SKAT. Flytningen foretages på den sidste dag i den momsperiode, momsen vedrører. Er ovenstående ikke kilden til fejlen, må du gennemgå posterne på dine momskonti evt. i samarbejde med din revisor for at finde de posteringer, der giver fejlen.

Fakturering uden moms 

Spørgsmål:
Hvordan fakturerer jeg varer, der ikke skal beregnes moms af?

Svar:
Beregningen af moms styres af momskoden på den konto, salget posteres på. Der oprettes således en eller flere konti uden momskode til postering af varesalg uden moms.

Momsopdatering – opdaterer ikke 

Spørgsmål:
Jeg har klikket på Opdater momskonti, men der står stadig, at mine momskonti ikke er opdateret.

Svar:
Når du klikker på Opdater momskonti, opretter Visma SummaSummrum poster i kladden til opdatering af dine momskonti. Så længe noget står i kladden er det ikke “rigtig gennemført”. Linjerne kan slettes og ændres osv., så man kan ikke være sikker på, at det bliver bogført sådan.

Først efter bogføring af kladden, tømmes momskontiene og først herefter opfatter Visma SummaSummarum momskontiene som opdateret og opdaterer beskeden under Overblik. Hvis din kladde er bogført og tom, så kan det skyldes, at du efter opdatering af momskontiene har bogført noget i den afsluttede momsperiode, således at der igen står moms på dine momskonti, som skal afregnes. Du kan få Visma SummaSummarum til automatisk at lave posteringer, som tømmer kontiene for denne rest ved at klikke på knappen Opdater momskonti.

Momssats på faktura  

Spørgsmål:
Kan jeg automatisk få momssatsen angivet på fakturaen, som man skal iht. de nye fakturaregler pr. 1.1.2005.

Svar:
Ja. Fra version 2.3 registrerer SummaSummarum, hvilke(n) momssats(er), der anvendes på en faktura, og angiver den(disse) på fakturaen i momsfeltet og sammentællingen eller i de enkelte kolonner i varelisten, hvis der anvendes flere forskellige momssatser.

Bemærk! Bilaget skal være oprettet i den nye version. Der indsættes ikke momssats(er) på bilag oprettet i en ældre version.

Delvis momsfradrag

Den særlige momsberegning, der gælder for hotel- og restaurationsbranchen, kan simuleres ved at oprette en momssats på 5,263%. Det samme gælder repræsentationsmoms. Halv moms oprettes med en momssats på 11,11%

Har du eksempelvis et repræsentationsbilag på kr. 125, hvor du kan fradrage 25 % af momsen er den kr. 6,25.

Bespisning m. kunde X: 100,00

Moms 25%: 25,00

Total: 125,00

Regnestykket er da: (125–118,75) / (125-6,25) = (6,25/118,75) * 100% = 5,263 %

Den ønskede momssats oprettes og tilknyttes en relevant finanskonto. I kassekladden indtastes beløbet inkl. moms som altid.

Bogføres bilaget som en købsfaktura indtastes beløbet (Pris) ligeledes inkl. moms, men på linjen højre klikkes der på musen (Shift+Ctrl+M) og vælges ”Fratræk moms”