Mine produkter
Hjælp

Oprettelse af primo poster

02-09-2014 18:00
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 989 Visninger
Med mindre firmaet eller foreningen lige er startet, så er der formentlig allerede nogen penge på bankkonti osv. Før du går i gang med de løbende posteringer, skal du have ført den aktuelle status ind i dit nye regnskab.

Overførsel fra regnskab med dobbelt bogholderi

Hvis du åbner det nye regnskab på basis af et eksisterende regnskab med dobbelt bogholderi, kan alle konti overføres direkte.

Har du udeståender med debitorer og kreditorer, som du ønsker håndteret i SummaSummarums debitor- og kreditorbogholderi, skal disse dog registreres på særlig vis. Hvis overførslen sker ved regnskabsårets afslutning, skal alle driftskonti nulstilles, og driftsresultatet overføres til en statuskonto, der fx hedder Årets resultat.

Slutsaldo på statuskonti i det gamle regnskab overføres som startsaldo på de samme konti i det nye regnskab.

 

Overførsel fra regnskab uden dobbelt bogholderi

Hvis du fx har ført regnskab i et regneark, behøver det ikke give større problemer. 

I hvert fald ikke hvis den faktiske beholdning på bank- og girokonto og i kassen, svarer til de indtægter og udgifter, du har haft i følge dit regneark. Så kan du overføre status som beskrevet i forrige afsnit. Er der derimod uoverensstemmelser, må du i gang med detektivarbejdet og evt. få hjælp af en revisor.

 

Generelt om oprettelse af startsaldo

Ligesom ved løbende posteringer, skal startsaldi også modposteres, før du kan bogføre en kladde. Hvis der er kr. 1000 i din kasse, (startsaldo = kr. 1.000) kommer pengene et sted fra. Fx

1) Du har solgt for kr. 1.000.

2) Du har overført kr. 1.000 fra et tidligere år.

3) Du har indskudt kr. 1.000 af dine private penge.

I alle tilfælde er der - eller skal der oprettes - en passende modkonto:

Ad. 1) En driftskonto til den vare/ydelse, du har solgt, fx „Varesalg“.

Ad. 2) En statuskonto der fx hedder „Overført fra tidligere år“.

Ad. 3) En statuskonto der fx hedder „Indskudt kontant i virksomheden“.

 

Datering af startsaldo

Startsaldi dateres på regnskabsperiodens første dato. Hvis det er muligt, bør du undlade at foretage andre posteringer den dag. Det gør det nemmere at adskille disse posteringer fra de løbende posteringer.

 

Postering af startsaldi


Bemærk! I det følgende antages, at du har valgt den kolonneopsætning i kassekladden,
der tager udgangspunkt i afstemningskontoen.