Mine produkter
Hjælp

Tastaturgenveje

13-08-2015 19:13
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 989 Visninger
For at lette dit arbejde i SummaSummarum har vi lavet en liste over alle tastaturgenveje.

Hent en printvenlig version som PDF her   

 

 

Tastaturgenveje - opdelt efter funktion

 

Hjælp

F1 Hjælp

Generelle funktioner

Ctrl+N Ny(t) - regnskab/konto/kartotekskort/faktura/vare (afhænger af det vindue du står i)
Ctrl+O  Åben regnskab..
Ctrl+P  Udskriv - kassekladde/kontoplan/kartotek/bilag/varer (afhænger af det vindue du står i) 
Ctrl+S  Gem kassekladde
Ctrl+F  Søg (i posteringsjournalen)
Ctrl+R  Erstat (i kassekladden)
Ctrl+I  Importer - poster/kontoplan/kartotekskort/bilag/varer (afhænger af det vindue du står i)
F4  Slet - det/de markerede element(er)
F5  Opdater - (afhænger af det vindue du står i)
F9 Vis liste med valgmuligheder
Alt+F5 Kontokort for det aktive element
Alt+Enter Egenskaber for det aktive element
Shift+Ctrl+E Regnskabets egenskaber
Shift+Ctrl+N Kopier til ny(t) - faktura/vare (afhænger af det vindue du står i)
Shift+Ctrl+P Udskriv etiketter
Shift+Ctrl+A Ny aktivitet - på debitor/sag/kalender (afhænger af det vindue du står i)

Vis

Alt+F7 Vis/skjul afstemningskonto
Ctrl+F7 Vis/skjul søjlediagram

 

Skift hovedvindue

Ctrl+1 Kassekladde
Ctrl+2 Kontoplan
Ctrl+3 Overblik
Ctrl+4 Kartotek
Ctrl+5 Bilag
Ctrl+6 Varer
Ctrl+Tab Næste vindue
Shift+Ctrl+Tab Forrige vindue

Naviger rundt i programmet

Ctrl+Tab Skifter faneblad
Tab Skifter mellem felter og kontroller
Piletaster Flytter rundt i kontrol fx mellem filer i Filboks
Esc Lukker dialogbokse og vinduer
F10 Adgang til menulinjen
Shift+F10 Adgang til højreklik-menuer
Alt+F4 Luk programmet

Kassekladde, flyt rundt

Enter Flyt til næste celle og sæt den i redigeringstilstand
Tab Flyt til næste celle
Shift+Tab Flyt til forrige celle
Home Flyt til første celle i linjen
End Flyt til sidste celle i linjen
Ctrl+Home Flyt til første celle i kladden
Ctrl+End Flyt til sidste celle i kladden
PageUp Flyt til første linje i kladden
PageDown Flyt til sidste linje i kladden
Piletaster Flyt frem og tilbage i en cellle i redigeringstilstand
Piletaster Flyt rundt i kladden

 

Kassekladde, rediger

F2 Rediger tekst i cellen
F3 Beregn (regnestykke i beløbsfelt)
F9 Vis liste med valgmuligheder
Ctrl+L Tilføj linje
Ins Indsæt linje
F4 Slet linje
F6 Gentag felt
Ctrl+B Indsæt bilagsnummer (næste ledige)
Shift+Ctrl+pil op Træk 1 fra bilagsnummer eller dato
Shift+Ctrl+pil ned Læg 1 til bilagsnummer eller dato
Shift+F6 Gentag beløb med modsat fortegn
Ctrl+F6 Skift fortegn
Ctrl+M Læg moms til beløb
Shift+Ctrl+M Træk moms fra beløb
Ctrl+F9 Vis finanskontooversigt i kontokolonne
Shift+F9 Vis debitorkontooversigt i kontokolonne
Ctrl+Shift+F9 Vis kreditoroversigt i kontokolonne
Ctrl+I Importer linjer til kassekladden
Shift+Ctrl+F Vælg faktura
Ctrl+Alt+F Find faktura på debitor/kreditor nummer
Shift+Ctrl+F3 Find faktura på fritekst

 

Kassekladde, funktioner

Ctrl+F7 Simuler bogføring
F7 Bogfør kladde
F8 Tjek kladde

 

Kalender

+ Flyt en dag frem
- Flyt en dag tilbage
Home Gå til månedens første dag
End Gå til månedens sidste dag
PageUp Gå en måned tilbage
PageDown Gå en måned frem

 

Kontoplan

Enter Kontokort
Alt+5 Kontokort
Ctrl+N Ny konto
Alt+Enter Kontoegenskaber
Ins Indsæt linje
Del Slet konto
F4 Slet konto
F5 Opdater konti saldi
Ctrl+I Importer kontoplan

 

Kartotek

Enter Kontokort
Alt+F5 Kontokort
Ctrl+U Kontoudtog
Ctrl+N Nyt kartotekskort
Alt+Enter Kortegenskaber
Del Slet kartotekskort
F4 Slet kartotekskort
Ctrl+E E-mail
Ctrl+G Giro/FI-kort
Ctrl+I Importer kartotekskort
Ctrl+K Kuvert
Ctrl+L Tilføj til etiketliste
Shift+Ctrl+A Ny aktivitet (på debitor)
Shift+Ctrl+C Kopier adresse (til Windows klippebord)

 

Bilag

Enter Egenskaber
Alt+F5 Kontokort
Ctrl+N Ny salgsfaktura
Ctrl+Alt+N Kopier (eksisterende) til ny
Alt+Enter Egenskaber
Del Slet bilag
F4 Slet bilag
Ctrl+E E-mail
Ctrl+G Giro-/FI-kort
Ctrl+K Kuvert
Ctrl+L Tilføj til etiketliste
Ctrl+P Udskriv bilag
Shift+Ctrl+F Indsæt markeret faktura i kassekladde

 

Varer

Enter Egenskaber
Ctrl+N Ny vare
Shift+Ctrl+N Kopier (eksisterende) til ny
Alt+Enter Egenskaber
Del Slet vare
F4 Slet vare
Ctrl+P Udskriv varer

 

Kalender

Ctrl+N Ny aftale
Ctrl+L Nyt huskepunkt
F2 Rediger huskepunkt
F4 Slet huskepunkt
Ctrl+1 Vis 1 dag
Ctrl+5 Vis mandag-fredag
Ctrl+7 Vis hele ugen
Shift+Ctrl+Down En dag tilbage
Shift+Ctrl+Up En dag frem
Alt+Down En uge tilbage
Alt+Up En uge frem
Alt+Left En måned tilbage
Alt+Right En måned frem
Shift+Alt+Left Et år tilbage
Shift+Alt+Right Et år frem

 

Funktioner

Shift+Ctrl+L Lommeregner
Shift+Ctrl+I Indstillinger