Mine produkter
Hjælp

Udskrivning - ofte stillede spørgsmål

13-08-2015 01:21
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 979 Visninger
Her kan du blandt andet finde svar på hvordan du opretter et nyhedsbrev og gensudskriver rykkere.


Egne formularer

Spørgsmål: Kan jeg oprette mine egne formularer?

Svar: Ja, du kan oprette og udskrive egne formularer, som henter oplysningerne på et kartotekskort eller en faktura.

Eksempel: Opret et nyhedsbrev:

 1. Opret et formulardesign, du vil bruge til dit nyhedsbrev. Designet skal måske indeholde felterne Firmanavn, Firmaadresse og Modtager, et eller flere Fast tekst-felter med nyhedsbrevets tekst samt noget grafik.

 2. Markér de kartotekskort, som brevet skal udskrives til.

 3. Højre klik og vælg Kuvert.. Vælg dit nyhedsbrevsdesign på listen Design og klik OK. På tilsvarende vis kan du oprette og udskrive en formular med oplysninger baseret på en ordre eller en faktura. Når du har oprettet designet, højre klikker du på bilaget og vælger Udskriv.. Vælg dit nye formulardesign på listen Design og klik OK. Hvis kunden tager i mod tilbuddet, kan du sidenhen bogføre og udskrive fakturaen.


Genudskrivning af rykkere i SummaSummarum

Når du udskriver en påmindelse eller en rykker, noteres datoen på fakturaen, og menupunktet deaktiveres, så du ikke kommer til at udskrive den samme rykker endnu en gang med en ny dato. Hvis du alligevel skulle få brug for at udskrive en rykker igen fx pga. en printerfejl, eller fordi du har glemt at udskrive en kopi, kan du gøre det ved at slette rykkerdatoen på fakturaen og vælge OK. Menupunktet bliver nu aktiveret, så du kan udskrive en rykker igen. Husk at sætte dato og beløb!

Spørgsmål: Ved udskrift af gammel faktura sættes dags dato på i stedet for fakturadatoen, hvordan ændres dette?

Svar: I Formulardesigneren findes der to felter til indsættelse af dato:

 1. Dato: Indsætter dags dato
 2. Bilagsdato: Indsætter bilagets oprettelses-/ udstedelsesdato

Du skal altså udskifte Dato-feltet med Bilagsdato-feltet på det fakturadesign du anvender til at udskrive fakturaen. Du kan se en beskrivelse af alle felter i Formulardesigneren i den indbyggede hjælpefil under Hvordan gør man? -> Formulardesigner ->Feltoversigt. 


Manglende grafik på udskrift

Spørgsmål: Jeg har oprettet et formulardesign, der indeholder grafik, men grafikken bliver ikke skrevet med ud. Hvad skyldes det?

Svar: Tjek i første omgang følgende:

 1. Du har den nyeste version af SummaSummarum. Hvis ikke, så opdater og opdater efterfølgende dit formulardesign ved at fjerne og indsætte grafikken i designet igen. 
 2. Din printeropsætning. Prøv fx. at ændre Spool-dataformat (fra RAW til EMF), hvis din partner har den mulighed. 

Hvis ovenstående ikke løser problemet:

Problemet skyldes typisk manglende hukommelse (RAM) ved udskrivningen. Der er flere løsningsmuligheder:

 1. Hvis grafikfilen er BMP-format, så prøv at lave den om til EMP. 
 2. Sørg for ikke at have for mange aktiviteter i gang og programmer åbne, når du udskriver.
 3. Optimér grafikken, så den fylder mindre
 4. Køb mere RAM til printeren eller PC'en, eller begge dele.


Forkert fakturanummer, beløb og fakturadato

Spørgsmål: Jeg udskriver et indbetalingskort fra kartoteket, men der kommer helt forkert fakturanummer, beløb og forfaldsdato på udskriften. Hvad skyldes det?

Svar: Forklaringen er, at når du udskriver fra kartoteket, så ved SummaSummarum ikke, hvilket fakturanummer, fakturabeløb og forfaldsdato du ønsker sat på. Du kan have udstedt hundredevis af fakturaer til en debitor – hvilken faktura skal så på girokortet?

 

Derfor – hvis du ønsker fakturaspecifikke oplysninger som fx fakturanummer, forfaldsdato og fakturabeløb på udskriften, skal du udskrive fra den pågældende faktura, så SummaSummarum ved, hvilken fakturas oplysninger der skal anvendes. Dvs. find den pågældende faktura, højre klik og vælg Giro-/FI-kort.

Hvis du ønsker at udskrive et girokort UDEN disse oplysninger, skal du oprette et design UDEN de fakturaspecifikke felter.