annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Mine områder

Sign in for at tilføje dine favoritområder

Vejledninger i Visma SummaSummarum

Sortér efter:
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Du kan knytte forskellige aktiviteter til en sag via aktivitetsmodulet og få overblik over, hvilke aktiviteter du har udført i forbindelse med en sag samt overføre evt. fakturerbare aktiviteter til fakturering.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Du kan knytte forskellige aktiviteter til en debitor via aktivitetsmodulet og få overblik over, hvilke aktiviteter du har udført i forbindelse med en debitor samt overføre evt. fakturerbare aktiviteter til fakturering.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Når du har udført nogle fakturerbare aktiviteter, kan du overføre dem til en ordre/faktura, som kan bogføres, udskrives og sendes til kunden. Du kan vælge aktiviteter fra aktivitetsoversigten, fra en debitor i Kartoteket eller fra en sag i Sagsoversigten.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
I vinduet "Aktiviteter" i SummaSummarums hovedvindue, kan du oprette aktiviteter, som skal udføres, eller som er blevet udført.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
For at kunne udføre en elektronisk betaling skal du oprette en købsfaktura og anføre nogle oplysninger på fakturaen.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Med elektronisk betaling kan du levere besked elektronisk til banken om betaling af dine regninger.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Styklister giver mulighed for at sammensætte en vare, som består af andre varer i dit varekartotek.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Da Sum- og Tekstkonti ikke er rigtige konti, vises deres kontonumre ikke normalt i kontoplanen.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
SummaSummarum kan automatisk beregne kursdifferencen, når du registrerer betaling af en faktura i kassekladden, som er udstedt i fremmed valuta, og tilbyde at bogføre differencen på den konto, du har angivet.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Valutakursdifferencekonti bruges til at bogføre kursdifferencer i forbindelse med udstedelse af henholdsvis salgs- og købsfakturaer i fremmed valuta.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Valutakurser anvendes ved udstedelse af fakturaer i fremmed valuta. Kurserne angives i forhold til den angivne basisvaluta - dvs. den valuta, som programmets regnskaber føres i.
Vis hele artiklen
Af Dennis Patriek Leuring VISMA
Ved udstedelse af fakturaer i fremmed valuta, omregnes fakturaens enkelte poster og samlede beløb til regnskabets basisvaluta før bogføring.
Vis hele artiklen