Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
(updated by Vicky Sørensen VISMA ‎18-06-2018 09:38 )
Jesper Thomsen
 • 0 Svar
 • 0 ros
 • 1992 Visninger

OBS: Vejledningen er også vedhæftet som PDF i bunden af siden.

 

Feriesystemet

I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere

 

 • optjent ferie i dage eller timer
 • afholdt ferie i dage eller timer
 • ferie med løn, udbetaling af ferietillæg og overført ferie
 • løbende afregning af feriepenge til FerieKonto
 • løbende afregning af feriepenge til feriekort
 • ingen Ferie

 

Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.

 

Vi anbefaler, at ændringer/tilretninger af ferieopsætningen altid sker den 1. januar i et givet år.

 

Ferieår

Feriesystemet kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie. Nedenfor kan du se et eksempel, som tager udgangspunkt i 2015:

 

Indeværende ferieår

Optjeningsår 1.1.2015 til 31.12.2015

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2016 til 30.4.2017

 

Sidste ferieår

Optjeningsår 1.1.2014 til 31.12.2014

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2015-30.4.2016

 

Forrige år

Optjeningsår 1.1.2013 til 31.12.2013

Ferien skal holdes i perioden 1.5.2014 til 30.4.2015.

Efter 30.4.2015 vil evt. restferie blive vist som overført ferie.

 

Feriepengehensættelse

Ferie med løn

Efter hver lønkørsel kan ferieregnskabet hentes. Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere, der har ferie med løn:

 

 • Feriedage og bruttoferiepenge, der er optjent i indeværende år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra sidste år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra forrige år.
 • Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra tidligere år.
 • Ferietillæg, der er optjent i indeværende år og evt. sidste år.

 

Løbende beskatning

Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til feriekort (feriepengene beholdes hos kunden) eller FerieKonto.

 

 • Feriedage og nettoferiepenge, der er optjent indeværende år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra sidste år.
 • Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra forrige år.
 • Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra tidligere år.

 

Skat af løbende optjente feriepenge

I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto eller feriekort.

 

Har du valgt en stillingskategori, hvor en del af skattefradraget bruges på feriepengene, sker følgende beregning af skattefradraget:

 

 • Månedslønnede – der bruges 3,25 dagsfradrag eller et frikortsbeløb
 • 14-dagslønnede - der bruges 1,5 dagsfradrag eller et frikortsbeløb

 

Ønsker du ikke at bruge en del af skattefradraget på feriepengene, skal du oprette

 

 • Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat

 

På den relevante stillingskategori.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg en stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld
 7. Klik på OK 

Hensættelse til Feriepulje

Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel.

 • Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden.
 • Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen
 • Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie
 • På den pågældende stillingskategorien oprettes stillingskategorilønart 9870
 • I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.

 

Feriepengeinfo

På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eIndkomst.

 

Du kan læse mere på Virk.dk.

Indberetning til feriepengeinfo

I venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.

 

 • Feriekort indberetning - indeholder 3 valgmuligheder:
  • ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto eller feriekort – ikke ACF
  • ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis du har feriekort og indberetter til ACF – du kan læse mere om ACF i ’Guide til indberetning i ACF’ eller Horesta.
  • ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasse- eller koncernordninger jf. SKAT’s hjemmeside skat.dk – ’Registrerede feriekasser’.

 

Bemærk, at hvis du bruger både FerieKonto og feriekort - ACF på samme arbejdsgiver, skal feltet udfyldes med ’2 Ingen indberetning’.

 

 • Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.

 

Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne:

 • Afstemningsliste (eIndkomst)
 • Sumtotal (eIndkomst)

 

Optjening af feriepenge

Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe.

 

 • Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4002
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighedsperiode
 6. Klik på OK
 1. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 2. Klik på Ny
 3. Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen
 4. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 

 • Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld periode og lønart
 5. Klik på OK

Optjening af feriepenge af valgfrit grundlag

Det er muligt, at beregne en procent af et valgfrit grundlag som tillægges feriepengene. Grundlaget kan sættes op i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden.

 

 • Procent oprettes på resultattabel EKSFER, for den pågældende løngruppe
 • På stillingskategorien oprettes lønart 2980 - Særlige feriepenge

 

I stedet for at gøre det for en bestemt stillingskategori og løngruppe, kan du oprette en variabel lønart, hvor de angiver grundlaget, der skal beregnes feriepenge procent af

 

 • Lønart 2981 - Særlige feriepenge, oprettes på den pågældende medarbejder

 

Det beregnede særlige feriepenge beløb tillægges til de beregnede feriepenge, som afregnes via FerieKonto, Horesta, feriekort eller kontant.

 

Husk at oprette lønarten i din kontoplan.

 

Optjening af feriedage

Lønsystemet optjener standard 25 feriedage på et fuldt kalenderår. Du har mulighed for at ændre antallet af optjente feriedage i en lønperiode for en løngruppe.

 

 • Resultattabel 4005 – Feriedage

 

 1. Vælg menupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4005
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighedsperiode
 6. Klik på OK
 1. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 2. Klik på Ny
 3. Vælg løngruppe og angiv feriedage pr. lønperiode for aflønningsformen
 4. Klik på Gem

OBS! Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage:

 • For 14-dageslønnede opspares feriedage forholdsmæssigt
 • Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden.
 • Ved deltid optjenes fuld ferie, svarende til 25 feriedage pr. kalenderår.

 

Optjening af feriedag for løsarbejdere

Medarbejdere der kun arbejder få dage i en virksomhed, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdstimer medarbejderen har arbejdet i lønperiode. Arbejdstimerne vil blive omregnet i forhold til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag.

 • Resultattabel 4005 oprettes for den pågældende løngruppe med værdien 12,99**
 • Resultattabel 4015 skal yderligere for 14 dages lønnede oprettes med værdien 1,04


Du kan i stedet for opsætning af resultattabel 4005, ved registrering af timer oprette en variabel lønart med antal arbejdsdage. Disse dage vil blive ganget med 0,07 og summen vil blive indberettet til eIndkomst.

 

 • Variabel lønart 530 - Antal arbejdsdage/feriedage

 

**Beregningen af feriedage, hvis værdien i resultattabel 4005 er 12,99: Periodens timer x 0,01299

 

Afregning af feriepenge

Feriepenge kan afregnes for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:

 

 • FerieKonto
 • Feriekort – ACF
 • Feriekort – ingen indberetning til ACF
 • Feriepenge til Horesta
 • Feriepenge afregnes manuelt til anden ferieordning

 

Feriepenge til FerieKonto

Stillingskategorien og en fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:

 

 • Stillingskategorilønart 4009 - Kvartalsferiepenge til FerieKonto.

 

Eller

 • Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)
 • Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn (dage)

 

Derudover skal

 

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

 

Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper og aflønningsformer.

Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel

 1. Vælg resultattabel 4009
 2. Klik på Find
 3. Klik på Ny periode
 4. Udfyld Gyldighedsperiode
 5. Klik på OK
 6. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 7. Klik på Ny 
 8. Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen
 9. Klik på Gem

 

Feriepenge til feriekort

Stillingskategorien og fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet:

 

 • Stillingskategorilønart 4010 – Feriekort timeløn og månedsløn

 

Eller

 • Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer)
 • Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn (dage)

 

Derudover skal

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

 

Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper.

Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel

 1. Vælg resultattabel 4009
 2. Klik på Find
 3. Klik på Ny periode
 4. Udfyld Gyldighedsperiode
 5. Klik på OK
 6. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 7. Klik på Ny
 8. Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen
 9. Klik på Gem 

Feriepenge til Horesta

Der indberettes feriepengeoplysninger til Horesta for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (timelønnede).

Indbetaling af feriepengene sker på en opkrævning fra Horesta.

 

Opsætning af Horesta: 

 • ’Feriekort indberetning’ skal indeholde værdien ’2 Ingen indberetning’

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger
 2. I højremenuen vælges ’Tilmelding’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld Serviceydelse 22 og startdato
 5. Klik på OK

 

På relevante stillingskategorier vælger du følgende: 

 

 • Ved stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. Vælg stillingskategori
 5. Klik på Find
 6. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 7. Klik på Ny
 8. Udfyld periode og lønart
 9. Klik på OK

 

Ved resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge – skal du vælge værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighedsperiode
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 

Manuel afregning af feriepenge for en løngruppe

Hvis feriepengene skal afregnes til en af de registrerede feriekasser, der findes på www.skat.dk, skal du lave en manuel afregning af feriepengene, hvor du skal tilknytte følgende på den relevante stillingskategori:

 

 • Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. Vælg stillingskategori
 5. Klik på Find
 6. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 7. Klik på Ny
 8. Udfyld Periode og lønart
 9. Klik på OK 

Derudover skal

 

 • Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge

 

indeholde værdien ’-1’ ud for de relevante løngrupper.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4009
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og -1 for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 

 

NB! Feriepenge bliver indberettet til eIndkomst.

 

Manuel afregning af feriepenge for én medarbejder

Skal feriepengene afregnes manuelt i forbindelse med en fratrædelse, skal du bruge

 

 • Variabel lønart 8486 – Feriekonto manuel afregning

 

I den lønkørsel, hvor feriepengene skal beskattes. På rapporten ’Ferieafregningsliste’ vil der stå, at feriepengene afregnes manuelt.

 

Feriepengene bliver indberettet til eIndkomst.

 

Oprunding af feriedage, timelønnede medarbejdere

Ved årets afslutning bliver feriedagene afrundet til halve/hele dage. Det forudsætter, at der på stillingskategorien for timelønnede er oprettet følgende:

 

 • Stillingskategori lønart 4029 – Oprunding feriedage (25)

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK

 

Lønarten må kun bruges til timelønnede medarbejdere.

 

For funktionærer sker det automatisk ved årets sidste lønkørsel.

 

Medarbejderens lønseddel

På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter nederst:

 

 • Ferieberettiget løn
 • Restferiedage/timer
 • Optjente nettoferiepenge for indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning)
 • Optjent ferietillæg for indeværende år (for medarbejdere, der har ferie med løn)

 

Det kan variere, hvad der vises på lønsedlen alt efter hvilken lønseddeltype, der er valgt på den konkrete stillingskategori. Det betyder, at medarbejdere uden optjening af ferie kan undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7. Du kan se de øvrige lønseddeltyper under ’Hjælp’ på skærmbilledet ’Stillingskategori’.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. Udfyld Lønseddel med 0 (Eller anden lønseddeltype)
 5. Klik på   Gem

 

Ferierækkefølge på ferie og feriefridage

I flere overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først – Rækkefølgen kunne være

 

1: Afholdelse af optjent ferie hos tidligere arbejdsgiver

2: Afholdelse af feriefridage

3: Afholdelse af optjent ferie hos nuværende arbejdsgiver

 

Der er nu mulighed for via hjælp fra en konsulent fra Bluegarden at opsætte denne rækkefølge specifikt efter hvordan ”reglerne” er i virksomheden. Fraværet indtastes på fraværskode 50 og så vil Multiløn Erhverv selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først.

Optjening af ferietillæg

Lønsystemet optjener som standard 1 procent i ferietillæg af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre ferietillægsprocenten for en løngruppe.

 

 • Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4003
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK 
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:

 

 • Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld Periode og lønart
 5. Klik på OK

 

For at opspare ferietillæg skal en af følgende lønarter være tilknyttet den relevante stillingskategori.

 

 • Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion
  Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge
 • Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion
  Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK 

Udbetaling af ferietillæg årligt

Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen.

Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion.

Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:

 

Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Dobbeltklik på T, og klik på Slet

 

Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T'
 7. Klik på OK

 

Husk at lave tilpasningen på alle kørselsselektioner.

 

Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie

Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:

 

 • 3930 – Udbetaling Ferietillæg

 

Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.

 

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.

 

Ekstra ferietillæg

I flere overenskomster indgår muligheden for at opspare et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, bruger du følgende på de relevante stillingskategorier:

 

 • Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra

 

Skriv procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg på de enkelte medarbejdere eller i en resultattabel for en løngruppe.

 

 • 'Personlige satser' lønart 9912 – Ekstra ferietillæg procent
 • 'Resultattabel' 4007 - Ekstra ferietillæg sats

 

Resultattabellen oprettes med procentsats for ekstra ferietillæg til relevante løngrupper.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4007
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK 
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 

Hvis enkelte medarbejdere skal have en anden procentsats, kan du oprette

 • Personlig sats lønart 9912 - Ekstra ferietillæg % egen sats

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld Periode og lønart
 5. Klik på OK

 

Osparing af ekstra ferietillæg af overtid

Ekstra ferietillæg kan opspares af overarbejde på følgende lønarter:

 • 1300 – 1307, 1320 - 1322, 1380-1381, 1385-1386 og 1390-1397.

 

Opsparing af et ekstra ferietillæg kræver, at stillingskategori lønart 4039 er oprettet.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK

 

Herefter skal du oprette den ekstra ferietillægsprocent, som skal opspares af overarbejdet.

 

 • 'Resultattabel' 4012 – Procent af overarbejde

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4012
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 

Udbetaling af ekstra ferietillæg, årligt

Ekstra ferietillæg kan udbetales sammen med det lovpligtige ferietillæg.

 

 • Stillingskategorilønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.

 

 • Stillingskategorilønart 3925 - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge.

 

Opsætning af det ekstra ferietillæg på stillingskategorien.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK

 

Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor du vælger ikrafttrædelseskoden 'T'.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T'
 7. Klik på OK 

Udbetaling af ekstra ferietillæg ved afholdelse af ferie

Ekstra ferietillæg kan udbetales i portioner ved afholdelse af ferie på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger.

 

 • Lønart 3935 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Lønarten oprettes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden.

 

Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.

Regulering af ferietillæg

Følgende variable lønarter bruges til regulering af ferietillæg (+/-)

 

Lønart

Funktion

Type

601

Saldoændring af ferietillæg i år

Dage og ferietillæg FØR skat.

År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

602

Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år

Dage og ferietillæg FØR skat.

År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK 

Administration af 30 feriedage

Optjening af ferie med løn -  30 feriedage

Hvis der optjenes 30 feriedage pr. ansættelsesår, skal resultattabellen ændres til 2,5 feriedage pr. ansættelsesmåned:

 

 • Resultattabel 4005 - Feriedage pr. måned

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4005
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv antal dage pr. måned for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

Fratrædelse af medarbejdere med 30 feriedage

Når én medarbejder, der har optjent 30 feriedage, fratræder, sker der en omregning til 25 dage.

Omregningen foretages på følgende formel

 

Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08)

Værdi fra resultattabel 4005                                         = feriedage til afregning.

 

Feriedagene vil blive afrundet til halve eller hele dage.

 

På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner, hvor kolonnen ’enheder’ svarer til de optjente feriedage, og kolonnen ’resultat’ viser de omregnede feriedage.

 

Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag.

 

Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge

 

 • Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel 4004
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen
 10. Klik på Gem

 

Ønskes ferien reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere, oprettes

 

 • Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. I højremenuen vælges ’Personlige satser’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld periode og lønart
 5. Klik på OK 

Regulering af feriepenge og feriedage

Følgende lønart bruges til regulering af feriesaldi (+/-)

 

 

Lønart

Funktion

Type

510

Saldoændring feriedage/kroner fra tidligere ferieår

Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår.

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

511

Saldoændring feriedage/kroner fra indeværende ferieår

Dage og feriepenge FØR skat.

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK 

Overført feriedage

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte feriedage.

Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.

 

Nulstil ikke afholdte feriedage

Restferiedage, som ikke ønskes overført til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette

 

 • Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N'
 7. Klik på OK

 

For en enkelt medarbejder oprettes

 

 • Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny 
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N'
 7. Klik på OK

Tilbageførsel af nulstillede feriedage

Nulstillede feriedage kan tilbageføres, hvis feriedagene er nulstillet i samme lønkørsel eller i en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i en tidligere lønkørsel: 

 

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i samme lønkørsel:

 

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK 

Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse

Overført ferie, som ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen.

 

Overført ferie beregnes ud fra værdien af sidste års feriepenge, som skal ligge til grund for beregningen af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2016, som er optjent i 2014, får værdien fra 2015.

 

Eksempel: Der er i 2015 optjent 25 feriedage til en værdi af 25.000 kroner. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er 1.000 kroner pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2014, vil disse feriedage få en værdi på 1.000 kroner pr. dag, i alt 2.000 kroner, uanset deres tidligere værdi.

 

Rapporten ’Ferieregnskab’ viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.

 

Udbetaling af overført ferie i forbindelse med fratrædelse kan også beregnes med 4,8 procent af den aktuelle månedsløn. Hvis dette ønskes, skal

 

 • Resultattabel OVERFE

 

Oprettes med værdien 1 = Ja for en gruppe af medarbejdere.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel
 2. Vælg resultattabel OVERFE
 3. Klik på Find
 4. Klik på Ny periode
 5. Udfyld Gyldighed
 6. Klik på OK
 7. I højremenuen vælges ’Resultattrin’
 8. Klik på Ny
 9. Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen
 10. Klik på Gem 

Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie

I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men den også kan oprettes på 

 

 • Variabel lønart 800 - Månedsløn, normtid april

 

Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af overført ferie:

 

Lønart

Funktion

Type

4290

Dage * sats

Dage og sats oprettes

4295

Dage

Dage oprettes.

Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn.

4284

Dage

Dage oprettes.

Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af feriedage:

 

Lønart

Funktion

Type

4070

Dage

Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet.

 

 

Lønart

Funktion

Type

4071

Dage

Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto

 

Administration af ferie i timer

Optjening af ferie med løn i timer (15,41)

På den relevante stillingskategori tilknyttes

 

 • Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)

 

Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden.

Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.

 

Optjening af ferie med løn med andet end 15,41 timer

Optjenes ferietimer pr. ansættelsesmåned til andet end 15,41 ferietimer for en gruppe af medarbejdere oprettes

 

 • Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. måned

 

Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent.

 

Eksempel

Hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 procent, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til ferie afholdelse.

 

Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer

Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)

 

Eksempel

Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.

 

Reduktion af den ferieberettigede løn

Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver ferietime der afholdes.

 

Bemærk En timelønnet medarbejder, som har ferie med løn, og som aflønnes pr. arbejdstime, vil ikke blive reduceret i den ferieberettiget løn ved afholdelse af ferie. Derfor er det vigtigt, at den løn, en timelønnede får under ferie, bliver udbetalt på en lønart, som ikke er ferieberettiget:

 

 • Variabel lønart 1160, 1161 eller 1162

 

Regulering af feriepenge og ferietimer

Følgende lønart bruges til ændring (+/-) af feriesaldi

 

Lønart

Funktion

Type

512

Saldoændring ferietimer/kroner fra tidligere ferieår

Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår.

Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

513

Saldoændring ferietimer/kroner fra indeværende ferieår

Timer og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’

 

Overført ferietimer

Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.

 

Nulstil ikke afholdte ferietimer

Restferietimer, som ikke skal overføres til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette

 

 • Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. Vælg stillingskategori
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’
 5. Klik på OK
 6. Udfyld Lønart og periode
 7. Klik på OK

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N'
 7. Klik på OK

 

For enkelte medarbejdere oprettes

 

 • Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK

 

Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.

 1. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion
 2. Tast den ønskede kørselsordre­
 3. Klik på Find
 4. I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’
 5. Klik på Ny
 6. Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N'
 7. Klik på OK

Tilbageførsel af nulstillede ferietimer

Nulstillede ferietimer kan tilbageføres, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel eller en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.

 

Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i en tidligere lønkørsel: 

 

 • Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie

 

Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel: 

 

 • Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og lønart
 4. Klik på OK 

Udbetaling af ikke afholdte ferietimer

I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. I så fald bruger du den aktuelle timeløn.

 

Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af ferietimer:

 

Lønart

Funktion

Type

4293

Timer * sats

Timer og sats oprettes

4297

Timer

Timer oprettes

Sats hentes i systemet som aktuel timeløn.

4286

Timer

Timer oprettes

Sats hentes i systemet efter formlen opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode

 

Tilbageførsel af afregnet ferie

Tilbageførsel af delvist afregnet beløb fra Feriekonto - fratrådt

Skal feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en fratrådt medarbejder, skal fratrædelseskoden ikke slettes på ’Ansættelsesforholdet’.

 

 • Variabel lønart 510 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra tidligere ferieår
 • Variabel lønart 511 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra indeværende ferieår

 

Feriedage/-beløb oprettes med minus for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.

 

FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.

 

Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto - ophævelse af fratrædelse

Hvis feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en medarbejder, som har ferie med løn, og som ikke skulle fratrædes alligevel, skal fratrædelseskoden slettes på ’Ansættelsesforholdet’.

 

Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, tilbageføres på en af disse lønarter:

 

 • Variabel lønart 412 – Feriedage tidligere ferieår
 • Variabel lønart 413 – Feriedage sidste ferieår
 • Variabel lønart 440 – Indeværende ferieår

 

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.

 

FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.

 

Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse

Hvis feriepenge, som er blevet udbetalt kontant til medarbejderen, der havde ferie med løn, skal tilbageføres, opretter du en af følgende lønarter:

 

 • Variabel lønart 428 – Overførte feriedage
 • Variabel lønart 415 – Feriedage tidligere ferieår
 • Variabel lønart 416 – Feriedage sidste ferieår
 • Variabel lønart 445 – Indeværende ferieår

 

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.

 

Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4070 - ferie med løn

Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter:

 

 • Variabel lønart 428 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4080)
 • Variabel lønart 470 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4090)

 

Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.

 

Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4075 - ferie med feriekort

Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4075 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006 - kan tilbageføres med følgende lønarter:

 

 • Variabel lønart 475 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4005)
 • Variabel lønart 476 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4006)

 

Korrektioner med ovenstående lønarter indberettes automatisk til ACF. Der skal ske en manuel korrektion hos ACF og dermed Feriepengeinfo.dk, hvis de bruges.

 

Ferieregistreringer

Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.

 

Registrering af ferie på månedslønnede

Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på

 

 • Fraværskode 40 – Afholdt ferie

 

MultiLøn Erhverv vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo vil der blive trukket 4,8% af månedslønnen pr. feriedage.

 

Ikke opsparet ferie

Registreres fraværskode 40 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med løn, vil Multiløn Erhverv automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage.

 

Lønnen kan reduceres med beregning af arbejdstimer. Resultattabel

 

 • DAGTIM

 

skal markeres med ’1’ for relevante løngrupper. Antal timer pr. dag er automatisk 7,4 hvis ikke andet timeantal angives for relevante løngrupper på Resultattabel

 

 • TRTIM

 

Hvis der er én eller få medarbejdere der har en anden arbejdstid end 7,4 timer pr dag, oprettes timer pr. dag på personlig sats 9918.

 

Grundlaget for satsen der trækkes pr. feriedage, kan ændres så det ikke kun er månedslønnen (Lønart 9900, resultattabel RTLØN1, resultattabel RTLØN2, som er standard) der danner det grundlag.

 

Angiv på resultattabel ”MDLØN” en af følgende værdier og de lønarter vil indgå i beregningen:

 

 • 1 = Lønart 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568
 • 2 = 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1065, 1066, 1067, 1068, 169
 • 3 = Lønart 9900, 9901

 

Registrering af ferie ved skift af ferieår

Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.

 

Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/4 – 1/5) altid deles i 2 registreringer: 29/4 – 30/4 samt 1/5 – 1/5.

 

Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort

Antal feriedage/-timer, som oprettes, nedskriver medarbejderens feriesaldo. Det betyder, at feriesystemet viser antallet af restferiedage/-timer med tilhørende feriepenge.

 

Ved afholdelse af ferie vises de oprettede dage/timer på medarbejderens lønseddel.

 

Udbetaling af feriepenge i lønperioden for timelønnede med feriekort

Hvis der skal udbetales opsparet nettoferiepenge til feriekort via lønsystemet, samtidig med at medarbejderen holder ferie i samme periode som lønkørslen og desuden skal have udbetalt nettoferiepenge samt nedskrevet feriesaldoen og skattedagene, kan du bruge følgende fraværskode:

 

 • 41 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 4004

 

Skal nettoferiepenge udbetales til en fratrådt medarbejder, skal du oprette denne lønart:

 

 • Variabel lønart 4076 – Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag

 

Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - med reduktion af skattedage

Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:

 

 • 47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3814

 

Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:

 

 • 4075 - Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, vil lønart 4075 reducere skattedagene i lønnen.

Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - uden reduktion af skattedage

Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:

 

 • 47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3844

 

Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:

 

 • 4076 - Feriekort udbetaling.

 

Benyttes der fradrag i feriepengene, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.

 

Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn

 

Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.

Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Bluegarden.

 

Lønarter, som behandler feriefravær

Nedenstående lønarter kan du ikke indrapportere på, da de skal bruges sammen med en fraværskode i opsætning af fraværskoden.

 

Lønart

Funktion

Type

1579

Ferie fravær dage * sats

Ferie uden løn

1587

Ferie fravær i dage

Ferie med løn

3813

Ferie fravær i timer

Ferie med FERIEKORT

3814

Ferie fravær i dage

Ferie med FERIEKORT

4000

Ferie fravær i dage

Ferie med løn

4001

Ferie fravær i dage

Ferie med løn

4004

Ferie fravær i dage

Ferie uden løn FERIEKORT

4015

Ferie fravær i timer

Ferie med løn

 

Kombination af fraværskode og lønart:

 

Fraværskode

Lønart til fravær

Lønart på stillingskategori

40

4000, 4001

4009, 4019

41

4004

4010

Fraværskode

Lønart til fravær

Lønart på stillingskategori

42

1587, 1597 (res 4011)

4019, 4017

43

1579

4019, 4017

47

3814, 3844

4004

48

3813

4004

49

4015

4017

 

For eksempel kan kode 40 tilknyttes lønart 4000, hvis lønarten på stillingskategorien er 4009 eller 4019.

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori
 2. I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’
 3. Klik på Ny
 4. Udfyld Fraværskode og lønart. Enhed udfyldes automaisk afhængig af den valgte lønart.
 5. Klik på OK 

Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 procent

I ferieloven står der, at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt. I MultiLøn Erhverv er håndteringen af dette opsat som standard på

 

 • Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse
 • Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse

 

Ved afholdelse af ferie, hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 procent, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 procent, vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.

 

Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktionalitet, skal du rette resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.

 

Arbejdstidsprocenten for tidligere ferieår kan korrigeres manuelt med

 

 • Variabel lønart 650 - Arbejdstid faktor tidligere år

Vær opmærksom på at løanrt 650 ikke overskriver tidligere registreringer, men summeres. Har du behov for at rette en tidligere registrering, skal du derfor tage højde for dette.

 

Fratrædelse af en medarbejder

Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.

 

Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.

 

Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.

 

Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, men nulstillingen vil ikke blive vist på bogføringen. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.

 

Fratrædelseskoder

Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.

 

Fratrædelseskode

Stillingskategorilønart

Funktion

1

4010, 4017, 4019

Feriepenge kontant på lønseddel

2

4009, 4010, 4019

Feriepenge på feriekort

3

4009, 4017, 4019

Feriepenge til FerieKonto

4

4009

Feriepenge kvt.afregning, FerieKonto, timeløn

8

Alle former (ingen afregning)

Medarbejder uden ferie

9

Alle former (ingen afregning)

Fratrådt i tidligere system

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold
 2. Udfyld fratrådt dato og fratrædelseskode
 3. Klik på Gem 

Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse

Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter.

 

Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning

i feriepengene:

 

 • Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning

 

Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning

i feriepengene:

 

 • Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning

 

Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene:

 

 • Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning

 

 1. Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger
 2. Klik på Ny
 3. Udfyld Dato, medarbejder og løanrt
 4. Klik på OK

Samtidighedsferie

Virksomheder med medarbejdere ansat på den særlige forskerskatteordning, jf. Kildeskattelovens § 48E-F, har mulighed jf. ferieloven at indgå aftale om samtidighedsferie.

 

Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel SAMTID er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.

 

Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Visma Enterprise A/S.