Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
(updated by Vicky Sørensen VISMA ‎06-02-2019 14:18 )
Vicky Sørensen
  • 0 Svar
  • 0 ros
  • 185 Visninger
Læs mere om vores 3 serviceabonnementer her: https://www.visma.dk/hrm/service/ 

 

Priserne er gældende pr. 1. december 2018.
*** ***
Når du har behov for ekstra hjælp fra Vismas konsulenter til at udføre bestemte opgaver eller ændre i jeres opsætning, så kontakt os. Har du brug for hjælp, som ikke særskilt er listet herunder, så kontakt os alligevel. Det kan være, vi kan hjælpe. 

 

Tid til løsning af opgaver

Vores normale tidshorisont for løsning af opgaver er 8 arbejdsdage. Der er dog enkelte opgaver der tager længere tid. I de tilfælde vil du alligevel høre fra os inden de 8 dage med yderligere information. Har du behov for at få løst din opgave hurtigere end 8 dage, så kan dette ofte tilkøbes. Ring til os for at høre nærmere i forbindelse med den enkelte opgave.

 

Service- og Konsulentydelser     Pris   Kategori
           
Konsulentassistance
Konsulentassistance som er udover, hvad der kan forventes på normal hotline.
    1.218,-
Pr. time. Fakturering er pr. påbegyndt kvarter.
  Diverse
eIndkomst, genindberetning 
Har du brug for at få en kørsel genindberettet til eIndkomst, så er det muligt.
    1.218,-   Diverse
eIndkomst, manuelle rettelser 
Har du fået afvist indberetninger i eIndkomst, som manuelt skal genindberettes kan du få os til det, hvis du ikke ønsker at gøre det selv.
    615,-
Pr. medarbejder pr. lønperiode
  Diverse
Slet variable lønoplysninger indlæst via fil 
Ønsker du at få slettet variable lønoplysninger indlæst via fil, kan du bestille det hos Visma.
    1.218,-   Diverse
Kvitteringsliste eIndkomst år-til-dato 
Bestil en kontrol af om alt er indberettet korrekt til eIndkomst. Bestilles pr. arbejdsgiver.
    281,-   Diverse
Revisionserklæring ISAE3402 type II 
Udfærdiges af eksternt revisionsfirma for hvert kalenderår og bliver tilgængelig ultimo januar for det forgangne år. Kan købes for år, hvor man helt eller delvist har gjort brug af Vismas løn- og HR-systemer.
    25.000,-   Diverse
USB
Data op til 5 år på USB-stick
    4.872,-   Diverse
           
Akut assistance til lønindberetning 
Vi hjælper med at få lønnen indberettet selvom i f.eks. har ferie- eller sygdomsperioder.
    305,-
Pr. medarbejder
  Løn og efterregulering
Efterregulering, oprydning 
Vil du gerne bruge efterreguleringsværktøjet optimalt, men ligger der lidt for meget og roder?
    305,-
Pr. medarbejder
  Løn og efterregulering
Gensend løn pga. manglende Nets-aftaler 
Hvis I har kørt løn uden at have relevante aftaler med Nets på plads, kan vi hjælpe jer med at gen-køre lønnen, så nettoløn mm kommer til udbetaling.
    5.100,-   Løn og efterregulering
Godkend kørsel 
Hvis din kollega, der har rettigheder til at godkende lønkørsel og/eller afregning er fraværende, kan vi hjælpe dig.
    630,-   Løn og efterregulering
Slet godkendt efterregulering 
Vi kan hjælpe dig med at slette den senest godkendte efterregulering.
    630,-
Pr. hele efterregulering eller pr. medarbejder
  Løn og efterregulering
           
Ferierækkefølge 
Opsætning af jere egen ferierækkefølge. Opsætning af ferierækkefølge er en forudsætning for at kunne bruge samtidighedsferie.
    3.050.-   Tilpasning af standardsystem
Opsætning af beregningsgrundlag, resultattabel eller afvigelsesliste 
Du kan definere dit eget grundlag for beregning af f.eks. pension og fritvalg eller 'Afvigelsesliste løn'. Prisen inkluderer op til 5 lønarter. Herefter er prisen 600,- pr lønart.
    2.510,-   Tilpasning af standardsystem
Vælg efterreguleringsdato 
Ønsker du kun at kunne efterregulere for indeværende år i stedet for som standard både indeværende og sidste år. OBS: Bestilling kan ikke fortrydes, når gennemført.
    2.510,-   Tilpasning af standardsystem
Vælg saldofelter 
Hvis du ønsker andre saldofelter på lønsedler end dem, der kan vælges som standard. Felterne i den midterste søjle kan sættes op efter jeres ønske.
    2.510,-   Tilpasning af standardsystem
Egen definition af bruttoløn på lønseddel 
(For kunder med finansmodul) 
I kan definere, hvad der skal indgå i saldofeltet 'Bruttoløn'.
    2.510,-   Tilpasning af standardsystem
Egne opsparinger 
Mulighed for opsætning af opsparinger, så jeres medarbejdere kan spare op til f.eks. Jul eller sommerferie.
    2.510,-   Tilpasning af standardsystem
           
Afstemningsværktøj år-til-dato
Excel-værktøj til hjælp med 3-benet afstemning mellem data i Visma Løn, eIndkomst og jeres egne finanskonti. Pris er ekskl. opsætning af en konsulent fra Bluegarden. Opsætning kan tilkøbes til alm. timepris.
    4.500,-
+250,- pr. måned
  Afstemning og bogføring
Afstemning Løn vs eIndkomst år-til-dato 
Excel-rapport med makroer, hvor du kan indlæse afstemning år-til-dato fra både Visma Løn og eIndkomst for at se, hvilke medarbejdere der evt. er differencer på, hvor meget og i hvilke felter.
    5.100,-   Afstemning og bogføring
Bogføring går på fejl i lønkørsel 
Kun for kunder med finansmodul Vi kontakter jer, når jeres bogføringer går på fejl, så vi kan få de manglende eller korrekte oplysninger. Derefter sender vi bogføringen igennem igen, så jeres løn ikke stoppes.
    3.020,-   Afstemning og bogføring
Omkørsel af bogføring 
Kan bestilles for en lønkørsel, hvis du har foretaget rettelser, der skal fremgå af bogføringen.
    630,-   Afstemning og bogføring
           
Feriepakke 
Opsætning og tilpasning af ferieregnskab.
    2.450,-   Ferie
Ryd op i ferieregnskab 
Ligger der mange gamle saldi, der skal ændres eller nulstilles i jeres ferieregnskab? Vi kan hjælpe med oprydningen.
    Startgebyr: 1.218,-
Pr. medarbejder: 55,-
  Ferie
           
Brugere 
Oprettelse af nye brugere eller ændre adgang for eksisterende
    615,-   Opsætning
Valgfrit sprog på lønsedler 
Opsætning af andet sprog end dansk på lønsedlerne, f.eks. engelsk. For engelsk har vi et sprogforslag, ved andre sprog skal I selv levere hele oversættelsen.
    9.800,-   Opsætning
Logo på lønsedler 
Ved ny eller ved udskiftning Logo på lønsedler i eBoks og på print. I leverer logoet i sort/hvid, i jpg-format og indenfor størrelsen 1,85 cm i højde og 8,50 cm i bredde.
    8.000,-   Opsætning
Firmanavn på oversigt i e-Boks 
Ved ny eller ved udskiftning Få jeres eget firmanavn vist i oversigten i e-Boks, når I sender lønsedler til medarbejderne.
    8.000,-   Opsætning
Opsætning af kontoplan 
Ved fremsendelse af nuværende kontoplan inkl. finanskontonumre samt ønsker og krav til den nye kontoplan, opretter vi en ny kontoplan til bogføring.
    9.800,-   Opsætning
Ekstra kundeforhold 
Bestil et ekstra kundeforhold, hvis I har brug for at dele virksomheden op i flere administrative enheder. Ved behov for nyt kundeforhold til ny juridisk enhed, kontakt salg på tlf. 7227 9019
    5.100,-   Opsætning
Ændring af udbetalingsuge 
KUN i forbindelse med årsskifte. Hvis I har 14-dageslønnede og I skal ændre mellem udbetaling i lige/ulige uger.
    4.615,-   Opsætning
   
Antal medarbejdere
     
Flyt medarbejdere 
Flyt medarbejdere fra en arbejdsgiver til en anden. Inkl. diverse opsparinger.
  1 - 10
11 - 40
41 - 100
101 - 200
200 - xxx
4.000,-
8.200,-
25.000,-
35.000,-
45.000,-
  Opsætning
Særlige tilvalg          
360˚ analyse 
Besøg af en konsulent hos dig, som gennemgår jeres processer. Efterfølgende udfærdiges der en rapporte med eventuelle anbefalinger.
    9.800,-    
Individuel rådgivning (konsulentbesøg)
Konsulent hos dig, der rådigver i brugen af vores løsninger, så det er tilpasset jeres virksomhed
    9.800,-    
Bidragydere