Mine områder

Sign in Du mangler at tilføje dine favoritområder. Dem kan du let tilføje ved at trykke på knappen "Administrer Mine områder" herunder.
annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Sortér efter:
Af Jesper Thomsen VISMA
    Fleksible Personalegoder Fleksible Personalegoder, f.eks. en avis eller et periodekort, er goder, som lønmodtageren én gang årligt har mulighed for at vælge mod til gengæld at få nedsat sin kontante bruttoløn med et beløb, der svarer til, hvad det koster arbejdsgiver at stille goderne til rådighed for lønmodtageren. Lønmodtageren får stadig pension, feriepenge mv. af den oprindelige løn. Aftalen reguleres én gang årligt.   Den anden mulighed er, at Fleksible Personalegoder trækkes fra efter skat, men dermed opnår lønmodtageren ikke en nedsættelse af sin bruttoløn.   Fleksible Personalegoder bliver KUN fradraget i lønnen, såfremt der har været noget løn, det kan fradrages i. Det betyder f.eks., at har du timelønnede, som i en lønperiode ikke får nogen løn, vil der ikke blive trukket for Fleksible Personalegoder.   I MultiLøn Erhverv er der oprettet lønarter til at håndtere de forskellige Fleksible Personalegoder. Til hvert personalegode er der oprettet 3 lønarter. En fast lønart med beløb i input, en fast lønart med en sats i resultattabel og en variabel lønart med beløb i input. Eneste undtagelse er medarbejderobligationer. Se skemaer nedenfor:   Gode Fast lønart beløb Variabel lønart beløb Fast lønart resultattabel Bredbånd 3110 3111 3112 Bredbåndstelefoni 3115 3116 3117 Bus- / Togkort 3120 3121 3122 Aviser / Tidsskrifter 3125 3126 3127 Massage 3130 3131 3132 Sundhedsforsikring 3135 3136 3137 Personaleg. 1 før skat 3140 3141 3142 Personaleg. 2 før skat 3150 3151 3152 Personaleg. 3 før skat 3210 3211 3212 Personaleg. 4 før skat 3215 3216 3217 Personaleg. 5 før skat 3220 3221 3222 Personaleg. 6 før skat 3225 3226 3227 Personaleg. 7 før skat 3230 3231 3232 Personaleg. 8 før skat 3235 3236 3237 Personaleg. 9 før skat 3240 3241 3242 Personaleg. A før skat 3250 3251 3252 Personaleg. 1 efter skat 9490 9491 9492 Personaleg. 2 efter skat 9495 9496 9497     Gode Fast lønart beløb + grundlag Fast lønart beløb Variabel lønart beløb Medarbejderobligationer 7800 7805 7806         Indberetning til eIndkomst Nogle fleksible personalegoder skal indberettes særskilt til SKAT. Her henvises til SKATs vejledninger.   Opsætning af resultattabel på ovenstående lønarter: Klik på ’Opsætning’/’Resultattabel’ Vælg en af ovenstående resultattabeller Opret ny periode med   ALT + P Angiv gyldighedsdato Klik ’OK’. Vælg Resultattrin (i højremenuen) Opret ny løngruppe   ALT + N Vælg løngruppen og indtast beløbet for aflønningsformen Klik ’OK’ Gentag for alle de løngrupper, du anvender.     Opsætning af bogføring Opsætning / Kontoplan / Kontoplan Angiv kontoplan, klik på   Find Vælg   Kontoplanlinje   i højremenuen Klik   ALT+N Angiv lønart og udfyld aktuelle felter Klik   Rapport ’Dataudtræk til 3. part’ – til fleksible personalegoder Til brug for samarbejde med eksterne partnere, er der oprettet en ny rapport   Dataudtræk til 3. part. Rapporten dannes i to forskellige filer. Medarbejderudtræk Personalegoder   Rapporten findes i menuen Lønadministration/Overførsel/Dataudtræk til 3. part   For at kunne danne en rapport med indhold skal arbejdsgiver tilmeldes   Serviceydelse 25 - Dataudtræk til 3. part   Opsætning af serviceydelse på arbejdsgiver   Vælg   Arbejdsgiver / Arbejdsgiver stamopl I højremenuen vælges   Tilmelding Opret ny,   ALT+N Angiv serviceydelse 25 og startdato Klik   Relevante stillingskategorier skal tilknyttes   Stillingskategorilønart 300010 - Def. af indhold i rapport Opsætning af stillingskategori   Vælg   Opsætning / stillingskategori Angiv   stilliingskategori, klik på   Find Opret ny periode,   ALT+P Angiv gyldighed Klik Vælg i højremenuen   Lønoplysninger Klik   Alt+N Angiv lønart 300010 og startdato Klik   OK     Relevante løngrupper skal på resultattabel   LRAP   På resultattabellen skal værdien ’30000’ oprettes til relevante løngrupper.   Medarbejderudtræk   Rapporten trækkes pr. kørselsordre evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og indeholder et overblik over medarbejdere der har været med i en kørselsordre og viser   Nr. Medarbejdernr eMail Fornavn og Efternavn Adresse og postnummer Første ansættelsesdato Fratrædelsesdato P-nr Forventet årlig fast løn Forventet årligt pensionsbeløb fra arbejdsgiver Forventet årligt pensionsbeløb fra lønmodtager Forventet årlilgt opsparet ferietillæg Nr. Kundeforholdsnummer   Personalegoder   Rapporten trækkes pr. kørselsordre, evt. pr. udvalgt arbejdsgiver og har en line pr. medarbejder pr. gode.   Rapporten indeholder   Cpr nr. Lønart Arbejdsgivers forventede omkostning af fleksibel personalegode pr. år Medarbejders forventede betaling af fleksibel personalegode pr. år   Der er en kolonne til cpr.nr., lønart og omkostning for hhv. arbejdsgiver og medarbejder, samt start og evt. slutdato for det aktuelle gode.   Følgende lønarter indgår i rapporten:   Lønart 3000 og 3002          Vedr. fri bil og fast egenbetaling vedr. fri bil Lønart 3065                        Vedr. øvrige personalegoder indberettet til eIndkomst Lønart 3110 – 3252            Vedr. personalegoder med træk i bruttoløn dvs. betalt af medarbejder.    
Vis hele artiklen
Bekendtgørelser

Ny Ferielov - skal du med på kurset den 8. januar 2019?

Deltag på et heldagskursus og får en grundig gennemgang af den nye ferielov.

Kursus om ny ferielov
Links
Visma Shop