annuller
Viser resultater for 
Søg i stedet efter 
Mente du: 
Sortér efter:
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎04-10-2018 14:25
  Vi har lavet et lønartskatalog i Excel, hvor du kan bruge filterfunktionaliteten til at søge de lønarter frem, du har behov for.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎19-09-2018 08:36
  I Visma Løn (MultiLøn Erhverv) er det muligt at indlæse en fil fra et eksternt system. Filen skal være i csv-format og skal have et forud bestemt layout. Lær hvordan du bruger decentral registrering i lønsystemet.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎17-09-2018 11:07
Lad Vismas lønkonsulenter hjælpe dig med at løse dine opgaver. Se oversigten over vores service- og konsulentydelser
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎11-09-2018 10:24
Få en komplet guide til din årsafslutning i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv).
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎27-08-2018 15:23
En guide til håndtering af feriefri i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎27-08-2018 15:07
Indberet jeres årlige og kvartalsvise lønstatistik samt fraværsstatistk via jeres Visma lønsystem
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎18-07-2018 08:41
Beskrivelse af tabeller og felter der anvendes i Datahub
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎18-06-2018 14:17
  I Visma Løn (MultiLøn Erhverv) kan du vælge, at lønudbetaling skal ske til medarbejdernes NemKonto. Lær om muligheden for at bruge NemKonto i denne guide.
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎18-06-2018 09:38
OBS: Vejledningen er også vedhæftet som PDF i bunden af siden.   Feriesystemet I MultiLøn Erhverv er det muligt at administrere   optjent ferie i dage eller timer afholdt ferie i dage eller timer ferie med løn, udbetaling af ferietillæg og overført ferie løbende afregning af feriepenge til FerieKonto løbende afregning af feriepenge til feriekort ingen Ferie   Opsætning af feriesystemet sker via den stillingskategori, som den enkelte medarbejder er tilknyttet.   Vi anbefaler, at ændringer/tilretninger af ferieopsætningen altid sker den 1. januar i et givet år.   Ferieår Feriesystemet kan arbejde med tre ferieår samt overført ferie. Nedenfor kan du se et eksempel, som tager udgangspunkt i 2015:   Indeværende ferieår Optjeningsår 1.1.2015 til 31.12.2015 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2016 til 30.4.2017   Sidste ferieår Optjeningsår 1.1.2014 til 31.12.2014 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2015-30.4.2016   Forrige år Optjeningsår 1.1.2013 til 31.12.2013 Ferien skal holdes i perioden 1.5.2014 til 30.4.2015. Efter 30.4.2015 vil evt. restferie blive vist som overført ferie.   Feriepengehensættelse Ferie med løn Efter hver lønkørsel kan ferieregnskabet hentes. Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere, der har ferie med løn:   Feriedage og bruttoferiepenge, der er optjent i indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige bruttoferiepenge fra tidligere år. Ferietillæg, der er optjent i indeværende år og evt. sidste år.   Løbende beskatning Ferieregnskabet indeholder følgende oplysninger for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge til feriekort (feriepengene beholdes hos kunden) eller FerieKonto.   Feriedage og nettoferiepenge, der er optjent indeværende år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra sidste år. Opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra forrige år. Overført ferie, opsparede feriedage og restferiedage samt skyldige nettoferiepenge fra tidligere år.   Skat af løbende optjente feriepenge I hver lønkørsel beregnes skat af feriepengene til FerieKonto eller feriekort.   Har du valgt en stillingskategori, hvor en del af skattefradraget bruges på feriepengene, sker følgende beregning af skattefradraget:   Månedslønnede – der bruges 3,25 dagsfradrag eller et frikortsbeløb 14-dagslønnede - der bruges 1,5 dagsfradrag eller et frikortsbeløb   Ønsker du ikke at bruge en del af skattefradraget på feriepengene, skal du oprette   Stillingskategorilønart 8349 – Stop bundfradrag lb.f.skat   På den relevante stillingskategori.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg en stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Klik på OK  Hensættelse til Feriepulje Du kan hver måned opspare en procentdel af et valgfrit grundlag til en feriepujle. Når en medarbejder afholder ferie med løn eller ferie egen regning, bliver feriepuljen nedskrevet med en procentdel. Lønartstype 9870 oprettes i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden. Resultattabel 9870 oprettes med en procent, som der skal hensætte til feriepuljen Resultattabel 9871 oprettes med en procent, som feriepuljen skal nedskrives med i forbindelse med afholdelse af ferie På den pågældende stillingskategorien oprettes stillingskategorilønart 9870 I bogføringen skal lønart 9870 og 9871 oprettes i både debet og kredit.   Feriepengeinfo På borger.dk findes en digital løsning for feriepenge, hvor medarbejderne ét sted kan se og søge om deres feriepenge. Alle arbejdsgivere har pligt til at indberette ferieoplysninger i eIndkomst.   Du kan læse mere på Virk.dk. Indberetning til feriepengeinfo I venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger findes der to felter til indberetning af oplysninger til feriepengeinfo.   Feriekort indberetning - indeholder 3 valgmuligheder: ’1 Arbejdsgiver CVRnr’ skal udfyldes, hvis du har FerieKonto eller feriekort – ikke ACF ’2 Ingen indberetning’ skal udfyldes, hvis du har feriekort og indberetter til ACF – du kan læse mere om ACF i ’Guide til indberetning i ACF’ eller Horesta. ’3 Feriekasse/koncern’ skal udfyldes, hvis du indberetter til særlige feriekasse- eller koncernordninger jf. SKAT’s hjemmeside skat.dk – ’Registrerede feriekasser’.   Bemærk, at hvis du bruger både FerieKonto og feriekort - ACF på samme arbejdsgiver, skal feltet udfyldes med ’2 Ingen indberetning’.   Feriekasse/koncern - udfyldes med CVR-nummer, hvis du i feltet ’Feriekort indberetning’ har udfyldt med ’3 Feriekasse/koncern’.   Indberetninger bliver dokumenteret på rapporterne: Afstemningsliste (eIndkomst) Sumtotal (eIndkomst)   Optjening af feriepenge Lønsystemet optjener standard 12,5 procent i feriepengegodtgørelse af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre optjeningsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4002 - Feriepengeprocent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4002 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppen og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9907 – Personlig sats feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK Optjening af feriepenge af valgfrit grundlag Det er muligt, at beregne en procent af et valgfrit grundlag som tillægges feriepengene. Grundlaget kan sættes op i samarbejde med en konsulent fra Bluegarden.   Procent oprettes på resultattabel EKSFER, for den pågældende løngruppe På stillingskategorien oprettes lønart 2980 - Særlige feriepenge   I stedet for at gøre det for en bestemt stillingskategori og løngruppe, kan du oprette en variabel lønart, hvor de angiver grundlaget, der skal beregnes feriepenge procent af   Lønart 2981 - Særlige feriepenge, oprettes på den pågældende medarbejder   Det beregnede særlige feriepenge beløb tillægges til de beregnede feriepenge, som afregnes via FerieKonto, Horesta, feriekort eller kontant.   Husk at oprette lønarten i din kontoplan.   Optjening af feriedage Lønsystemet optjener standard 25 feriedage på et fuldt kalenderår. Du har mulighed for at ændre antallet af optjente feriedage i en lønperiode for en løngruppe.   Resultattabel 4005 – Feriedage   Vælg menupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og angiv feriedage pr. lønperiode for aflønningsformen Klik på Gem OBS! Ansættelsesperioden kan have indvirkning på optjening af feriedage: For 14-dageslønnede opspares feriedage forholdsmæssigt Ved ansættelse eller fratrædelse midt i en lønperiode optjenes 0,07 feriedage pr. ansættelsesdag i lønperioden. Ved deltid optjenes fuld ferie, svarende til 25 feriedage pr. kalenderår.   Optjening af feriedag for løsarbejdere Medarbejdere der kun arbejder få dage i en virksomhed, kan optjene ferie i henhold til det antal arbejdstimer medarbejderen har arbejdet i lønperiode. Arbejdstimerne vil blive omregnet i forhold til 0,07 feriedag pr. ansættelsesdag. Resultattabel 4005 oprettes for den pågældende løngruppe med værdien 12,99** Resultattabel 4015 skal yderligere for 14 dages lønnede oprettes med værdien 1,04 Du kan i stedet for opsætning af resultattabel 4005, ved registrering af timer oprette en variabel lønart med antal arbejdsdage. Disse dage vil blive ganget med 0,07 og summen vil blive indberettet til eIndkomst.   Variabel lønart 530 - Antal arbejdsdage/feriedage   **Beregningen af feriedage, hvis værdien i resultattabel 4005 er 12,99: Periodens timer x 0,01299   Afregning af feriepenge Feriepenge kan afregnes for grupper af medarbejdere til følgende ordninger:   FerieKonto Feriekort – ACF Feriekort – ingen indberetning til ACF Feriepenge til Horesta Feriepenge afregnes manuelt til anden ferieordning   Feriepenge til FerieKonto Stillingskategorien og en fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til FerieKonto. På relevant stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4009 - Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Eller Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 - Ferie med løn (dage)   Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper og aflønningsformer. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny  Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på Gem   Feriepenge til feriekort Stillingskategorien og fratrædelseskoden styrer afregning af feriepenge til feriekort. På den relevante stillingskategori skal følgende være oprettet:   Stillingskategorilønart 4010 – Feriekort timeløn og månedsløn   Eller Stillingskategorilønart 4017 – Ferie med løn (timer) Stillingskategorilønart 4019 – Ferie med løn (dage)   Derudover skal Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   Indeholde værdien ’0’ ud for de relevante løngrupper. Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 0 (nul) for aflønningsformen Klik på Gem  Feriepenge til Horesta Der indberettes feriepengeoplysninger til Horesta for medarbejdere med løbende beskatning af feriepenge (timelønnede). Indbetaling af feriepengene sker på en opkrævning fra Horesta.   Opsætning af Horesta:  ’Feriekort indberetning’ skal indeholde værdien ’2 Ingen indberetning’   Vælg venstremenupunkterne Arbejdsgiver og Arbejdsgiver stamoplysninger I højremenuen vælges ’Tilmelding’ Klik på Ny Udfyld Serviceydelse 22 og startdato Klik på OK   På relevante stillingskategorier vælger du følgende:    Ved stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK   Ved resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge – skal du vælge værdien ’1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighedsperiode Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på Gem  Manuel afregning af feriepenge for en løngruppe Hvis feriepengene skal afregnes til en af de registrerede feriekasser, der findes på www.skat.dk, skal du lave en manuel afregning af feriepengene, hvor du skal tilknytte følgende på den relevante stillingskategori:   Stillingskategorilønart 4009 – Kvartalsferiepenge til FerieKonto   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK  Derudover skal   Resultattabel 4009 – Afregning af feriepenge   indeholde værdien ’-1’ ud for de relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4009 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og -1 for aflønningsformen Klik på Gem    NB! Feriepenge bliver indberettet til eIndkomst.   Manuel afregning af feriepenge for én medarbejder Skal feriepengene afregnes manuelt i forbindelse med en fratrædelse, skal du bruge   Variabel lønart 8486 – Feriekonto manuel afregning   I den lønkørsel, hvor feriepengene skal beskattes. På rapporten ’Ferieafregningsliste’ vil der stå, at feriepengene afregnes manuelt.   Feriepengene bliver indberettet til eIndkomst.   Oprunding af feriedage, timelønnede medarbejdere Ved årets afslutning bliver feriedagene afrundet til halve/hele dage. Det forudsætter, at der på stillingskategorien for timelønnede er oprettet følgende:   Stillingskategori lønart 4029 – Oprunding feriedage (25)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Lønarten må kun bruges til timelønnede medarbejdere.   For funktionærer sker det automatisk ved årets sidste lønkørsel.   Medarbejderens lønseddel På medarbejderens lønseddel vises følgende saldi felter nederst:   Ferieberettiget løn Restferiedage/timer Optjente nettoferiepenge for indeværende år (for medarbejdere med løbende beskatning) Optjent ferietillæg for indeværende år (for medarbejdere, der har ferie med løn)   Det kan variere, hvad der vises på lønsedlen alt efter hvilken lønseddeltype, der er valgt på den konkrete stillingskategori. Det betyder, at medarbejdere uden optjening af ferie kan undgå at få den ferieberettigede løn vist, hvis der på stillingskategorien er valgt lønseddel 7. Du kan se de øvrige lønseddeltyper under ’Hjælp’ på skærmbilledet ’Stillingskategori’.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find Udfyld Lønseddel med 0 (Eller anden lønseddeltype) Klik på   Gem   Ferierækkefølge på ferie og feriefridage I flere overenskomster samt lokalaftaler hos virksomheder, er der ”regler” for hvilken slags ferie der skal afholdes først – Rækkefølgen kunne være   1: Afholdelse af optjent ferie hos tidligere arbejdsgiver 2: Afholdelse af feriefridage 3: Afholdelse af optjent ferie hos nuværende arbejdsgiver   Der er nu mulighed for via hjælp fra en konsulent fra Bluegarden at opsætte denne rækkefølge specifikt efter hvordan ”reglerne” er i virksomheden. Fraværet indtastes på fraværskode 50 og så vil Multiløn Erhverv selv finde ud af hvilken saldi der skal tages af først. Optjening af ferietillæg Lønsystemet optjener som standard 1 procent i ferietillæg af al ferieberettiget løn. Du har mulighed for at ændre ferietillægsprocenten for en løngruppe.   Resultattabel 4003 - Ferietillæg procent   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4003 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK  I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønsker du at ændre feriepengeprocenten for den enkelte medarbejdere, kan du gøre det på:   Personlig sats lønart 9908 – Personlig sats ferietillæg   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK   For at opspare ferietillæg skal en af følgende lønarter være tilknyttet den relevante stillingskategori.   Stillingskategorilønart 3910 - Ferietillæg med reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge Stillingskategorilønart 3920 - Ferietillæg uden reduktion Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK  Udbetaling af ferietillæg årligt Som standard sker udbetalingen af ferietillægget med april-lønnen. Udbetalingen aktiveres ved at vælge ikrafttrædelseskode ’T’ på den relevante kørselsselektion. Hvis du ønsker, at udbetalingen skal ske på et andet tidspunkt, kan du ændre det på følgende måde:   Tilpas kørselsordre, hvor ferietillægget ikke ønskes udbetalt i april.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Dobbeltklik på T, og klik på Slet   Tilpas kørselsordren, hvor ferietillægget ønskes udbetalt.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T' Klik på OK   Husk at lave tilpasningen på alle kørselsselektioner.   Udbetaling af ferietillæg ved afholdelse af ferie Ønskes ferietillægget udbetalt i portioner, når ferie holdes, skal følgende variable lønart oprettes med antal feriedage ved udbetaling:   3930 – Udbetaling Ferietillæg   Lønarten udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer.   Ekstra ferietillæg I flere overenskomster indgår muligheden for at opspare et ekstra ferietillæg. For at kunne opspare, afregne og vise ekstra ferietillæg særskilt på lønsedlen, bruger du følgende på de relevante stillingskategorier:   Stillingskategorilønart 4035 - Opsparing ferietillæg ekstra   Skriv procentsatsen til opsparing af ekstra ferietillæg på de enkelte medarbejdere eller i en resultattabel for en løngruppe.   'Personlige satser' lønart 9912 – Ekstra ferietillæg procent 'Resultattabel' 4007 - Ekstra ferietillæg sats   Resultattabellen oprettes med procentsats for ekstra ferietillæg til relevante løngrupper.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4007 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK  I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem  Hvis enkelte medarbejdere skal have en anden procentsats, kan du oprette Personlig sats lønart 9912 - Ekstra ferietillæg % egen sats   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld Periode og lønart Klik på OK   Osparing af ekstra ferietillæg af overtid Ekstra ferietillæg kan opspares af overarbejde på følgende lønarter: 1300 – 1307, 1320 - 1322, 1380-1381, 1385-1386 og 1390-1397.   Opsparing af et ekstra ferietillæg kræver, at stillingskategori lønart 4039 er oprettet.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Herefter skal du oprette den ekstra ferietillægsprocent, som skal opspares af overarbejdet.   'Resultattabel' 4012 – Procent af overarbejde   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4012 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem  Udbetaling af ekstra ferietillæg, årligt Ekstra ferietillæg kan udbetales sammen med det lovpligtige ferietillæg.   Stillingskategorilønart 3915 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge.   Stillingskategorilønart 3925 - udbetaler ferietillæg opsparet i sidste kalenderår, men reducerer IKKE i de opsparede feriepenge.   Opsætning af det ekstra ferietillæg på stillingskategorien.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK   Udbetalingen aktiveres via kørselsselektion, hvor du vælger ikrafttrædelseskoden 'T'.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'T' Klik på OK  Udbetaling af ekstra ferietillæg ved afholdelse af ferie Ekstra ferietillæg kan udbetales i portioner ved afholdelse af ferie på lønart 3935, som registreres under variable lønoplysninger.   Lønart 3935 - udbetaler ekstra ferietillæg opsparet i sidste kalenderår pro rata og reducerer tilsvarende i de opsparede feriepenge. Lønarten oprettes med antal dage og en dato, som ligger inden for lønperioden.   Der kan ikke afregnes ferietillæg pro rata, når ferien administreres i timer. Regulering af ferietillæg Følgende variable lønarter bruges til regulering af ferietillæg (+/-)   Lønart Funktion Type 601 Saldoændring af ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 602 Saldokorrektion af ekstra ferietillæg i år Dage og ferietillæg FØR skat. År = optjeningsår. Dage bruges kun ved pro rata udbetaling. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Administration af 30 feriedage Optjening af ferie med løn -  30 feriedage Hvis der optjenes 30 feriedage pr. ansættelsesår, skal resultattabellen ændres til 2,5 feriedage pr. ansættelsesmåned:   Resultattabel 4005 - Feriedage pr. måned   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4005 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv antal dage pr. måned for aflønningsformen Klik på Gem Fratrædelse af medarbejdere med 30 feriedage Når én medarbejder, der har optjent 30 feriedage, fratræder, sker der en omregning til 25 dage. Omregningen foretages på følgende formel   Opsparede feriedage x ferielovsdage (2,08) Værdi fra resultattabel 4005                                         = feriedage til afregning.   Feriedagene vil blive afrundet til halve eller hele dage.   På lønsedlen dokumenteres omregningen ved at angive feriedagene i 2 kolonner, hvor kolonnen ’enheder’ svarer til de optjente feriedage, og kolonnen ’resultat’ viser de omregnede feriedage.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen i ferieperioden. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med 4,8 procent af månedslønnen for hver feriedag.   Ønskes den ferieberettigede løn reduceret med en anden procentsats kan du bruge   Resultattabel 4004 - Feriesats pr. dag (4,8 %)   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel 4004 Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og skriv procentsats for aflønningsformen Klik på Gem   Ønskes ferien reduceret med en anden procentsats for enkelte medarbejdere, oprettes   Lønart 9909 – Personlig dagssats ferie pct.   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold I højremenuen vælges ’Personlige satser’ Klik på Ny Udfyld periode og lønart Klik på OK  Regulering af feriepenge og feriedage Følgende lønart bruges til regulering af feriesaldi (+/-)     Lønart Funktion Type 510 Saldoændring feriedage/kroner fra tidligere ferieår Dage og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 511 Saldoændring feriedage/kroner fra indeværende ferieår Dage og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Overført feriedage Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte feriedage. Restferiedage overføres automatisk til nyt ferieår.   Nulstil ikke afholdte feriedage Restferiedage, som ikke ønskes overført til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælges ’Lønoplysninger’ Klik på Ny Udfyld Lønart og periode Klik på OK Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK   For en enkelt medarbejder oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælges ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny  Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK Tilbageførsel af nulstillede feriedage Nulstillede feriedage kan tilbageføres, hvis feriedagene er nulstillet i samme lønkørsel eller i en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie Tilbageførsel ultimo lønbehandlingen, hvis ferien er nulstillet i samme lønkørsel:   Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Opgørelse af overførte feriedage ved fratrædelse Overført ferie, som ikke er afholdt ved fratrædelsen, skal udbetales kontant på lønsedlen.   Overført ferie beregnes ud fra værdien af sidste års feriepenge, som skal ligge til grund for beregningen af værdien af forrige års overførte feriedage. Det betyder, at overført ferie i 2016, som er optjent i 2014, får værdien fra 2015.   Eksempel: Der er i 2015 optjent 25 feriedage til en værdi af 25.000 kroner. Dette svarer til, at værdien af en feriedag er 1.000 kroner pr. dag. Overføres der 2 feriedage fra 2014, vil disse feriedage få en værdi på 1.000 kroner pr. dag, i alt 2.000 kroner, uanset deres tidligere værdi.   Rapporten ’Ferieregnskab’ viser altid værdien af overført ferie efter denne metode.   Udbetaling af overført ferie i forbindelse med fratrædelse kan også beregnes med 4,8 procent af den aktuelle månedsløn. Hvis dette ønskes, skal   Resultattabel OVERFE   Oprettes med værdien 1 = Ja for en gruppe af medarbejdere.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Resultattabel Vælg resultattabel OVERFE Klik på Find Klik på Ny periode Udfyld Gyldighed Klik på OK I højremenuen vælges ’Resultattrin’ Klik på Ny Vælg løngruppe og 1 for aflønningsformen Klik på Gem  Udbetaling af ikke afholdte feriedage/overført ferie I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. For at kunne udbetale restferien til den optjente værdi skal lønnen for april måned gemmes. Systemet gemmer lønnen automatisk, men den også kan oprettes på    Variabel lønart 800 - Månedsløn, normtid april   Gemmes lønnen for april ikke, bruges den aktuelle løn på udbetalingstidspunktet, og den udgør 4,8 procent af den aktuelle løn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af overført ferie:   Lønart Funktion Type 4290 Dage * sats Dage og sats oprettes 4295 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet som 4,8 procent af aprilløn eller - hvis denne er = 0 - aktuel løn. 4284 Dage Dage oprettes. Sats hentes i systemet efter formlen: opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal dage til gode.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af feriedage:   Lønart Funktion Type 4070 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet.     Lønart Funktion Type 4071 Dage Dage oprettes, og satsen hentes fra ferieregnskabet – indgår i grundlaget for fritvalgskonto   Administration af ferie i timer Optjening af ferie med løn i timer (15,41) På den relevante stillingskategori tilknyttes   Stillingskategorilønart 4017 - Ferie med løn (timer)   Med denne opsætning på stillingskategorien vil medarbejderne ved hver lønkørsel optjene 15,41 timer pr. ansættelsesmåned. Antallet af timer reduceres ved ansættelse eller fratrædelse midt i lønperioden. Ved deltid beregnes der en forholdsmæssig tildeling af ferietimer ud fra normtiden.   Optjening af ferie med løn med andet end 15,41 timer Optjenes ferietimer pr. ansættelsesmåned til andet end 15,41 ferietimer for en gruppe af medarbejdere oprettes   Resultattabel 4006 - Ferietimer pr. måned   Ferie i timer optjenes i forhold til dage og arbejdstidsprocent.   Eksempel Hvis en medarbejder har en arbejdstidsbrøk på 50 procent, så optjenes der 185 * 50 / 100 = 92,5 ferietimer til ferie afholdelse.   Fratrædelse af medarbejdere med ferie i timer Ved fratrædelse sker der en automatisk omregning til feriedage (timer * arbejdstidsprocent / 7.4)   Eksempel Hvis en medarbejder fratræder, så beregnes 185 ferietimer * 100% / 7.4 = 25 feriedage til afregning.   Reduktion af den ferieberettigede løn Når en medarbejder holder ferie med løn, optjenes der ikke feriepenge af lønnen. Derfor reduceres den ferieberettigede løn med timesatsen for hver ferietime der afholdes.   Bemærk En timelønnet medarbejder, som har ferie med løn, og som aflønnes pr. arbejdstime, vil ikke blive reduceret i den ferieberettiget løn ved afholdelse af ferie. Derfor er det vigtigt, at den løn, en timelønnede får under ferie, bliver udbetalt på en lønart, som ikke er ferieberettiget:   Variabel lønart 1160, 1161 eller 1162   Regulering af feriepenge og ferietimer Følgende lønart bruges til ændring (+/-) af feriesaldi   Lønart Funktion Type 512 Saldoændring ferietimer/kroner fra tidligere ferieår Timer og feriepenge FØR skat. År = optjeningsår. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’ 513 Saldoændring ferietimer/kroner fra indeværende ferieår Timer og feriepenge FØR skat. Bruges feltet ikke, skriver du ’0’   Overført ferietimer Ved skift af ferieår (1. maj) ændrer forrige års ferieopsparing status til overførte/gemte ferietimer.   Nulstil ikke afholdte ferietimer Restferietimer, som ikke skal overføres til næste ferieår, kan nulstilles for en gruppe af medarbejdere ved at oprette   Stillingskategorilønart 4270 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori Vælg stillingskategori Klik på Find I højremenuen vælger du ’Lønoplysninger’ Klik på OK Udfyld Lønart og periode Klik på OK Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen.   Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK   For enkelte medarbejdere oprettes   Variabel lønart 4275 - Nulstil ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld dato, medarbejder og lønart Klik på OK   Lønarten aktiveres med ikrafttrædelseskode ’N’ på kørselsselektionen. Vælg venstremenupunkterne Lønadministration og kørselsselektion Tast den ønskede kørselsordre­ Klik på Find I højremenuen vælger du ’Ikrafttrædelseskode’ Klik på Ny Udfyld Ikrafttrædelseskode 'N' Klik på OK Tilbageførsel af nulstillede ferietimer Nulstillede ferietimer kan tilbageføres, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel eller en tidligere lønkørsel. Dette kan gøres primo lønbehandlingen eller ultimo lønbehandlingen.   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i en tidligere lønkørsel:    Variabel lønart 865 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg tilbageførsel primo lønbehandlingen, hvis ferietimerne er nulstillet i samme lønkørsel:    Variabel lønart 4280 - Overfør ikke afholdt ferie   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og lønart Klik på OK  Udbetaling af ikke afholdte ferietimer I forbindelse med restferie, som ikke er overført, kan det være aktuelt at udbetale restferien. I så fald bruger du den aktuelle timeløn.   Følgende lønarter kan bruges til udbetaling af ferietimer:   Lønart Funktion Type 4293 Timer * sats Timer og sats oprettes 4297 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet som aktuel timeløn. 4286 Timer Timer oprettes Sats hentes i systemet efter formlen opsparede feriepenge – afregnede (forbrugte) feriepenge / antal timer til gode   Tilbageførsel af afregnet ferie Tilbageførsel af delvist afregnet beløb fra Feriekonto - fratrådt Skal feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en fratrådt medarbejder, skal fratrædelseskoden ikke slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Variabel lønart 510 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra tidligere ferieår Variabel lønart 511 – Saldokorrektion feriedage/kroner fra indeværende ferieår   Feriedage/-beløb oprettes med minus for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Tilbageførsel af afregnet beløb til Feriekonto - ophævelse af fratrædelse Hvis feriepengene helt eller delvist skal tilbageføres fra FerieKonto på en medarbejder, som har ferie med løn, og som ikke skulle fratrædes alligevel, skal fratrædelseskoden slettes på ’Ansættelsesforholdet’.   Ferie, som er beskattet og afregnet til FerieKonto, tilbageføres på en af disse lønarter:   Variabel lønart 412 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 413 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 440 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   FerieKonto skal kontaktes direkte for returnering af for meget afregnede feriepenge.   Afregnet kontant i forbindelse med fratrædelse Hvis feriepenge, som er blevet udbetalt kontant til medarbejderen, der havde ferie med løn, skal tilbageføres, opretter du en af følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overførte feriedage Variabel lønart 415 – Feriedage tidligere ferieår Variabel lønart 416 – Feriedage sidste ferieår Variabel lønart 445 – Indeværende ferieår   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4070 - ferie med løn Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4070 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4080 og 4090 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 428 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4080) Variabel lønart 470 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4090)   Feriedage og bruttoferiepenge oprettes uden fortegn for tilbageførsel. Rettelsen indberettes til eIndkomst.   Tilbageførsel af ferie udbetalt på lønart 4075 - ferie med feriekort Ferie, som er udbetalt til medarbejderen på lønart 4075 - og vist på lønsedlen med lønarterne 4005 og 4006 - kan tilbageføres med følgende lønarter:   Variabel lønart 475 – Overført ferie (vist på lønsedlen på lønart 4005) Variabel lønart 476 – Alle øvrige ferieår (vist på lønsedlen på lønart 4006)   Korrektioner med ovenstående lønarter indberettes automatisk til ACF. Der skal ske en manuel korrektion hos ACF og dermed Feriepengeinfo.dk, hvis de bruges.   Ferieregistreringer Afholdelse af ferie registreres via 'Fraværsregistrering', hvor der angives en ’Startdato’, ’Slutdato’ og ’Varighed’ på medarbejderen.   Registrering af ferie på månedslønnede Registrering af ferie på medarbejdere der er ansat med ret til afholdelse af ferie med løn, skal registreres på   Fraværskode 40 – Afholdt ferie   MultiLøn Erhverv vil nedskrive i den optjente feriesaldo. Såfremt medarbejdere ikke har en feriesaldo vil der blive trukket 4,8% af månedslønnen pr. feriedage.   Ikke opsparet ferie Registreres fraværskode 40 på en medarbejder der ikke har flere tilgodehavende feriedage med løn, vil Multiløn Erhverv automatisk reducere lønnen med de aktuelle feriedage.   Lønnen kan reduceres med beregning af arbejdstimer. Resultattabel   DAGTIM   skal markeres med ’1’ for relevante løngrupper. Antal timer pr. dag er automatisk 7,4 hvis ikke andet timeantal angives for relevante løngrupper på Resultattabel   TRTIM   Hvis der er én eller få medarbejdere der har en anden arbejdstid end 7,4 timer pr dag, oprettes timer pr. dag på personlig sats 9918.   Grundlaget for satsen der trækkes pr. feriedage, kan ændres så det ikke kun er månedslønnen (Lønart 9900, resultattabel RTLØN1, resultattabel RTLØN2, som er standard) der danner det grundlag.   Angiv på resultattabel ”MDLØN” en af følgende værdier og de lønarter vil indgå i beregningen:   1 = Lønart 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568 2 = 9900, 9901, 1520, 1522, 1524, 1526, 1528, 1530, 1532, 1534, 1550, 1552, 1554, 1556, 1558, 1560, 1562, 1564, 1566, 1568, 1065, 1066, 1067, 1068, 169 3 = Lønart 9900, 9901   Registrering af ferie ved skift af ferieår Ved registrering af ferie tager systemet udgangspunkt i den registrerede ’Startdato’ ved nedskrivning af ferie.   Derfor skal registrering af ferie hen over skift af ferieår (eksempelvis 29/4 – 1/5) altid deles i 2 registreringer: 29/4 – 30/4 samt 1/5 – 1/5.   Registrering af ferie for timelønnede medarbejdere med feriekort Antal feriedage/-timer, som oprettes, nedskriver medarbejderens feriesaldo. Det betyder, at feriesystemet viser antallet af restferiedage/-timer med tilhørende feriepenge.   Ved afholdelse af ferie vises de oprettede dage/timer på medarbejderens lønseddel.   Udbetaling af feriepenge i lønperioden for timelønnede med feriekort Hvis der skal udbetales opsparet nettoferiepenge til feriekort via lønsystemet, samtidig med at medarbejderen holder ferie i samme periode som lønkørslen og desuden skal have udbetalt nettoferiepenge samt nedskrevet feriesaldoen og skattedagene, kan du bruge følgende fraværskode:   41 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 4004   Skal nettoferiepenge udbetales til en fratrådt medarbejder, skal du oprette denne lønart:   Variabel lønart 4076 – Udbetaling af feriedage feriekort - uden reduktion af skattefradrag   Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - med reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3814   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4075 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil lønart 4075 reducere skattedagene i lønnen. Udbetaling af feriepenge, før ferie holdes - uden reduktion af skattedage Hvis medarbejderen opsparer nettoferiepenge til feriekort, som skal udbetales, før ferien holdes, og du ønsker at registrere ferien, kan du oprette følgende fraværskode:   47 – Afholdt ferie uden løn fra feriekort – fraværslønart 3844   Nettoferiepenge udbetales på en variabel lønart:   4076 - Feriekort udbetaling.   Benyttes der fradrag i feriepengene, vil der på fraværstidspunktet IKKE blive reduceret skattedage i lønnen.   Timelønnede ferie med løn, reduceres i den ferieberettiget løn   Timelønnede der er ansat med ret til ferie med løn, skal reduceres i den ferieberettigede løn, når de afholder ferie. Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel DAGTIM er udfyldt med 1 på relevante løngrupper. Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Bluegarden.   Lønarter, som behandler feriefravær Nedenstående lønarter kan du ikke indrapportere på, da de skal bruges sammen med en fraværskode i opsætning af fraværskoden.   Lønart Funktion Type 1579 Ferie fravær dage * sats Ferie uden løn 1587 Ferie fravær i dage Ferie med løn 3813 Ferie fravær i timer Ferie med FERIEKORT 3814 Ferie fravær i dage Ferie med FERIEKORT 4000 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4001 Ferie fravær i dage Ferie med løn 4004 Ferie fravær i dage Ferie uden løn FERIEKORT 4015 Ferie fravær i timer Ferie med løn   Kombination af fraværskode og lønart:   Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 40 4000, 4001 4009, 4019 41 4004 4010 Fraværskode Lønart til fravær Lønart på stillingskategori 42 1587, 1597 (res 4011) 4019, 4017 43 1579 4019, 4017 47 3814, 3844 4004 48 3813 4004 49 4015 4017   For eksempel kan kode 40 tilknyttes lønart 4000, hvis lønarten på stillingskategorien er 4009 eller 4019.   Vælg venstremenupunkterne Opsætning og Stillingskategori I højremenuen vælges ’Tilladte fraværskoder’ Klik på Ny Udfyld Fraværskode og lønart. Enhed udfyldes automaisk afhængig af den valgte lønart. Klik på OK  Ændring af medarbejders arbejdstid med mere end 20 procent I ferieloven står der, at hvis en medarbejders gennemsnitlige arbejdstid ændres med mere end 20 procent, reguleres lønnen under ferieafholdelse forholdsmæssigt. I MultiLøn Erhverv er håndteringen af dette opsat som standard på   Resultattabel 4000 – Ændret arb.tid min. grænse Resultattabel 4001 – Ændret arb.tid max. grænse   Ved afholdelse af ferie, hvor arbejdstidsprocenten er steget med mere end 20 procent, vil der automatisk ske et løntræk, og hvis arbejdstidsprocenten er faldet med mere end 20 procent, vil der ske en udbetaling af feriepenge samtidig med ferieafholdelsen.   Hvis du ikke ønsker at bruge denne funktionalitet, skal du rette resultattabellerne til 100 for de enkelte løngrupper.   Arbejdstidsprocenten for tidligere ferieår kan korrigeres manuelt med   Variabel lønart 650 - Arbejdstid faktor tidligere år Vær opmærksom på at løanrt 650 ikke overskriver tidligere registreringer, men summeres. Har du behov for at rette en tidligere registrering, skal du derfor tage højde for dette.   Fratrædelse af en medarbejder Når en medarbejder fratræder, skal der afregnes restferiepenge med tilhørende dage for alle ferieår.   Afregningen sker ved at indberette en fratrædelseskode samt fratrædelsesdato, hvorefter lønsystemet automatisk udløser feriepenge for henholdsvis indeværende, sidste og forrige ferieår samt udbetaler overført ferie kontant på lønsedlen. Det betyder, at alle dage/timer samt feriepenge afregnes uden yderligere administration.   Hvis ferien administreres i timer, omregnes disse til dage.   Ferietillæg for indeværende og sidste år nulstilles automatisk ved fratrædelse, men nulstillingen vil ikke blive vist på bogføringen. Dette sker af hensyn til en eventuel genansættelse.   Fratrædelseskoder Nedenstående fratrædelseskoder bruges i forbindelse med fratrædelse, hvor der skal tages højde for, hvad der skal ske med feriepengene.   Fratrædelseskode Stillingskategorilønart Funktion 1 4010, 4017, 4019 Feriepenge kontant på lønseddel 2 4009, 4010, 4019 Feriepenge på feriekort 3 4009, 4017, 4019 Feriepenge til FerieKonto 4 4009 Feriepenge kvt.afregning, FerieKonto, timeløn 8 Alle former (ingen afregning) Medarbejder uden ferie 9 Alle former (ingen afregning) Fratrådt i tidligere system   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Ansættelsesforhold Udfyld fratrådt dato og fratrædelseskode Klik på Gem  Udbetaling af ferietillæg ved fratrædelse Ved fratrædelse er der mulighed for at afregne ekstra ferietillæg på følgende lønarter.   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen uden modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3700 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart afregner ekstra ferietillæg kontant sammen med lønnen med modregning i feriepengene:   Variabel lønart 3701 - Ferietillæg ekstra afregning   Denne lønart lægger det ekstra ferietillæg til feriepengene og afregnes sammen med feriepengene:   Variabel lønart 3702 - Ferietillæg ekstra afregning   Vælg venstremenupunkterne Medarbejder og Variable lønoplysninger Klik på Ny Udfyld Dato, medarbejder og løanrt Klik på OK Samtidighedsferie Virksomheder med medarbejdere ansat på den særlige forskerskatteordning, jf. Kildeskattelovens § 48E-F, har mulighed jf. ferieloven at indgå aftale om samtidighedsferie.   Dette kræver at ferierækkefølge benyttes, samt at resultattabel SAMTID er udfyldt med 1 på relevante løngrupper.   Ferierækkefølgen sættes op med hjælp fra Visma Enterprise A/S.    
Vis hele artiklen
Af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER
  Indholdsfortegnelse Udbetaling af tillæg, timelønnede medarbejdere Automatisk udbetaling af tillæg Manuel udbetaling af tillæg Udbetaling af tillæg ud fra timer fra andre lønarter, går ikke i anc. Beregning ifm. sygdom/barnsyg Udbetaling af tillæg ud fra timer i resultattabel Udbetaling af tillæg ud fra timer i resultattabel eller personligt tillæg, går i anc. Beregning ifm. sygdom/barnsyg   1.         Udbetaling af tillæg, timelønnede medarbejdere   Timelønnede medarbejdere kan have personlige tillæg eller tillæg til en fælles sats, som skal udbetales pr. præsteret arbejdstime. Tillæggene kan oprettes på lønarter, som gør at når præsterede arbejdstimer bliver oprettet under variable lønoplysninger på f.eks. lønart 1100, så vil det samme antal præsterede timer automatisk blive udbetalt på nedenstående tillægs lønarter:   1270 - Personligt timetillæg 1 1271 - Personligt timetillæg 2 1272 - Personligt timetillæg 3 1273 - Personligt timetillæg 4   Er det et personlig tillæg oprettes satsen på medarbejder under Personlige satser på en af følgende lønarter:   9913 - Personligt timetillæg 1 9914 - Personligt timetillæg 2 9915 - Personligt timetillæg 3 9916 - Personligt timetillæg 4   Er det et tillæg med en fælles sats pr. løngrupper, oprettes tillæggene på en af følgende resultattabeler for de respektive løngrupper:   1270 - Personligt timetillæg 1 1271 - Personligt timetillæg 2 1272 - Personligt timetillæg 3 1273 - Personligt timetillæg 4   For at tillæggene automatisk udbetales skal der på de pågældende stillingskategorier oprettes følgende stillingskategori lønarter:   1270 - Personligt timetillæg 1 1271 - Personligt timetillæg 2 1272 - Personligt timetillæg 3 1273 - Personligt timetillæg 4   2.         Automatisk udbetaling af tillæg   Resultattabel 890 - Timer fra dagpenge /stop, oprettes med 1 for de respektive løngrupper.   Når timerne udbetales på en af følgende lønarter vil tillæggene automatisk blive udbetalt:   Variabel lønart 1100 Timeløn Fraværslønart 1575 Barselsorlov med timeløn Fraværslønart 3811 Afholdte feriefritimer Fraværslønart 3870 Sygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3871 Barnsygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3989 Barn syg Fraværslønart 3990 Sygeløn med timeløn,   Findes værdien 1 ikke i resultattabel 890, vil lønarter kun tage timerne fra ovenstående lønarter.       3.         Manuel udbetaling af tillæg   Såfremt du ønsker at udbetale tillægget i forbindelse med andre lønarter kan du under Variable lønoplysninger oprette lønart 895 - Timer fra fravær/feriefri med de timer som tillæggende skal udbetales med.   4.         Udbetaling af tillæg ud fra timer fra andre lønarter, går ikke i anc. Beregning ifm. sygdom/barnsyg Timelønnede medarbejdere kan have tillæg, som skal udbetales ud fra præsteret arbejdstimer. Tillægget kan også skulle udbetales ved f.eks. sygdom med timeløn, barn syg med timeløn, overarbejde 50% eller 100% eller afspadsering.   Det kan være meget forskelligt fra kunde til kunde, hvilke lønarter der kræver udbetaling af tillæg. Følgende faste lønarter oprettes med grundlag 1, 2 eller 3 til håndtering af dette:   1275 - Personligt timetillæg 6 1276 - Personligt timetillæg 7 1277 - Personligt timetillæg 8 1278 - Personligt timetillæg 9 1279 - Personligt timetillæg 10 1280 - Personligt timetillæg 11 1281 - Personligt timetillæg 12   Er det et personlig tillæg oprettes satsen på medarbejder under Personlige satser på en af følgende lønarter:   9923 - Personligt timetillæg 1275 9924 - Personligt timetillæg 1276 9925 - Personligt timetillæg 1277 9926 - Personligt timetillæg 1278 9927 - Personligt timetillæg 1279 9928 - Personligt timetillæg 1280 9929 - Personligt timetillæg 1281   På følgende resultattabeller oprettes satsen for tillægget for de respektive løngrupper:   1275 - Personligt timetillæg 6 1276 - Personligt timetillæg 7 1277 - Personligt timetillæg 8 1278 - Personligt timetillæg 9 1279 - Personligt timetillæg 10 1280 - Personligt timetillæg 11 1281 - Personligt timetillæg 12   Der findes 3 grundlag som oprettes hvilke lønarter der skal anvendes til udbetaling af de forskellige lønarter. Opsætning af de lønartstyper skal ske af en konsulent fra Visma.   Grundlag 1 = Lønartstype 175 Grundlag 2 = Lønartstype 176 Grundlag 3 = Lønartstype 177   På de enkelte lønartstyper oprettes de lønarter som skal som skal udbetale tillæggene, det kunne eksempelvis være følgende lønarter:   1100 – Timeløn 1301 – Overarbejde 50% 1302 – Overarbejde 100% 3990 – Sygdom med timeløn 3989 – Barn syg med timeløn   Husk opsætning af kontering på ovenstående lønarter.   5.         Udbetaling af tillæg ud fra timer i resultattabel   Faste lønarter: 41275 - Personligt timetillæg 6a 41276 - Personligt timetillæg 6b 41277 - Personligt timetillæg 6c 41278 - Personligt timetillæg 6d 41279 - Personligt timetillæg 6e 41280 - Personligt timetillæg 6f 41281 - Personligt timetillæg 6g   Er det et tillæg med en fælles sats pr. løngrupper, oprettes tillæggene på en af følgende resultattabeler for de respektive løngrupper:   41275 - Tillæg lønart 41275 41276 - Tillæg lønart 41276 41277 - Tillæg lønart 41277 41278 - Tillæg lønart 41278 41279 - Tillæg lønart 41279 41280 - Tillæg lønart 41280 41281 - Tillæg lønart 41281   Der findes 3 grundlag som oprettes hvilke lønarter der skal anvendes til udbetaling af de forskellige lønarter. Opsætning af de lønartstyper skal ske af en konsulent fra Visma.   Grundlag 1 = Lønartstype 175 Grundlag 2 = Lønartstype 176 Grundlag 3 = Lønartstype 177   På de enkelte lønartstyper oprettes de lønarter som skal som skal udbetale tillæggene, det kunne eksempelvis være følgende lønarter:   Variabel lønart 1100 Timeløn Fraværslønart 1575 Barselsorlov med timeløn Fraværslønart 3811 Afholdte feriefritimer Fraværslønart 3870 Sygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3871 Barnsygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3989 Barn syg Fraværslønart 3990 Sygeløn med timeløn,       6.         Udbetaling af tillæg ud fra timer i resultattabel eller personligt tillæg, går i anc. Beregning ifm. sygdom/barnsyg   Faste lønarter: 41282 - Personligt timetillæg 1275 41283 - Personligt timetillæg 1276 41284 - Personligt timetillæg 1277 41285 - Personligt timetillæg 1278 41286 - Personligt timetillæg 1279 41287 - Personligt timetillæg 1280 41288 - Personligt timetillæg 1281   Er det et personlig tillæg oprettes satsen på medarbejder under Personlige satser på en af følgende lønarter:   9923 - Personligt timetillæg 1275 9924 - Personligt timetillæg 1276 9925 - Personligt timetillæg 1277 9926 - Personligt timetillæg 1278 9927 - Personligt timetillæg 1279 9928 - Personligt timetillæg 1280 9929 - Personligt timetillæg 1281   Er det et tillæg med en fælles sats pr. løngrupper, oprettes tillæggene på en af følgende resultattabeler for de respektive løngrupper:   1275 - Tillæg lønart 41275 1276 - Tillæg lønart 41276 1277 - Tillæg lønart 41277 1278 - Tillæg lønart 41278 1279 - Tillæg lønart 41279 1280 - Tillæg lønart 41280 1281 - Tillæg lønart 41281   Der findes 3 grundlag som oprettes hvilke lønarter der skal anvendes til udbetaling af de forskellige lønarter. Opsætning af de lønartstyper skal ske af en konsulent fra Visma.   Grundlag 1 = Lønartstype 175 Grundlag 2 = Lønartstype 176 Grundlag 3 = Lønartstype 177   På de enkelte lønartstyper oprettes de lønarter som skal som skal udbetale tillæggene, det kunne eksempelvis være følgende lønarter:   Variabel lønart 1100 Timeløn Fraværslønart 1575 Barselsorlov med timeløn Fraværslønart 3811 Afholdte feriefritimer Fraværslønart 3870 Sygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3871 Barnsygeløn timer ift. lønanc. Fraværslønart 3989 Barn syg Fraværslønart 3990 Sygeløn med timeløn,    
Vis hele artiklen
Opdateret af Mads Torp COMMUNITY MANAGER ‎22-05-2018 08:52
Håndtering af fritvalg i Visma Løn (Tidligere MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Mads Torp COMMUNITY MANAGER ‎22-05-2018 08:52
Vi har lavet en trinvis vejledning til, hvordan du laver en lønkørsel, supplerende lønkørsel og omkørsel i Visma Løn (tidl. MultiLøn Erhverv)
Vis hele artiklen
Opdateret af Mads Torp COMMUNITY MANAGER ‎22-05-2018 08:51
Med efterreguleringen i Visma Løn (MultiLøn Erhverv) kan du regulere løn eller øvrige satser tilbage i tid.  Det er muligt at efterregulere for indeværende år og sidste år.
Vis hele artiklen
Af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER
Seniorordning i Visma Løn
Vis hele artiklen
Opdateret af Andreas Villumsen COMMUNITY MANAGER ‎02-05-2018 13:12
I denne vejledning finder du en samlet oversigt over alle Visma Enterprises standardbilag.
Vis hele artiklen
Opdateret af Andreas Villumsen COMMUNITY MANAGER ‎19-04-2018 14:46
Vi har forhåndsoprettet administratorer af Visma Løn og Visma HR i Visma Community, så du blot skal verificere din profil. Nedenunder har vi lavet en udførlig vejledning, så du kommer flyvende fra start… Gå ind på community.visma.com (her er du sikkert allerede!) Klik på knappen ”Sign in” oppe i højre hjørne (ikke ”register, da du er oprettet på forhånd).  Tryk på knappen ”Forgot your password” Indsæt din mailadresse Verificer, at du ikke er en robot (sæt et flueben) Tryk på ”Send request” Du modtager herefter en mail (sendt til den samme mail som dit brugernavn), hvori du skal verificere din bruger via et unikt link. Via linket lander du på en side, hvor du skal ”Enter new password”. Du skal oprette et brugernavn (her indtaster du dit fornavn+efternavn) Du skal nu logge ind med din brugernavn (mailadresse) og dit nye password. Når du har angivet dit kodeord og accepteret vilkår og betingelser er du oprettet og klar til at deltage ud i debatten med din nye Community-profil. Skulle du ikke modtaget en mail med en ny adgangskode inden for få minutter, og kan du heller ikke se den i dit spamfilter, så send os dine kontaktinformationer, så du kan blive guidet igennem oprettelsen.   Sådan indstiller du din profil optimalt Du kan nemt skifte sproget på dit nye community: Klik på dit profilbillede i øverste højre hjørne Klik derefter på “Mine indstillinger” (eller “My Settings” på engelsk) Klik på “Indstillinger” (eller “Preferences” på engelsk) På denne side vil du i en drop-down kunne skifte sproget. Vælg ”Gem ændringer/Save” Sådan skifter du profilbillede For at et Community bliver så vedkommende som muligt, anbefaler vi dig at indsætte et billede på din profil (dette er naturligvis valgfrit). Klik på det eksisterende profilbillede i øverste højre hjørne Klik derefter på “Mine indstillinger” (eller “My Settings” på engelsk) Klik på “Avatarer” (eller “Avatars” på engelsk), hvorefter du kan skifte dit profilbillede eller din avatar, som det også kaldes. Tryk på knappen ”Overfør en avatar” og følg anvisningerne Gem ændringerne   Ændring af brugernavnet Under oprettelsen af din profil indtastede du et brugernavn. Hvis du ønsker at ændre dette til dit fulde navn (fornavn+efternavn) kan du gøre det via menuen: Mine indstillinger Personlig profil Tryk på ”Skift brugernavn” Tilføj ”Mine områder” til din profil, så du altid har let adgang til dine foretrukne områder Tryk på Visma-logoet i øverste venstre hjørne. Scroll ned og tryk på det danske flag Vælg det produkt du ønsker at tilføje (f.eks. Visma Løn (det nye navn for MultiLøn Erhverv) Tryk på knappen ”Tilføj til mine områder” Du har herefter altid adgang til dine foretrukne områder via de små ”grønne firkanter” til venstre for dit profilbillede Navigation til dine løsninger Hvis du har været vant til at bruge mitbluegarden.dk som vejen ind til enten løn- eller HR-systemet, skal du huske at opdatere dine bookmarks/favoritter. Fortvivl ikke – vi har lagt alle login-links synligt tilstede i højre side af Community.   God fornøjelse med din nye brugeroplevelse i Community.   Husk på at du altid kan lede efter hjælp under vejledninger, og finder du ikke det du søger, kan du i ”Forum” stille spørgsmålet til Visma eller andre brugere. Bemærk, at hvis dit spørgsmål har presserende karakter, så skal du ringe til enten Customer Care eller dit Outsourcingcenter. Vi altid står klar til at hjælpe dig i supporten, hvis du har yderligere spørgsmål.
Vis hele artiklen
Opdateret af Andreas Villumsen COMMUNITY MANAGER ‎19-04-2018 14:44
DA Barselsfond Vi har samlet en række praktiske oplysninger om DA Barselsfond.
Vis hele artiklen
Opdateret af Andreas Villumsen COMMUNITY MANAGER ‎19-04-2018 14:44
Du kan som arbejdsgiver beregne og afregne bidrag til DA-LO Udviklingsfonden i Visma Løn.
Vis hele artiklen
Opdateret af Brina Vinge COMMUNITY MANAGER ‎17-04-2018 13:21
I forbindelse med det nye ferieår, er der en række ting, I skal være opmærksomme på. Derfor har vi samlet alt det, I behøver at vide i ét dokument. 
Vis hele artiklen
Opdateret af Vicky Sørensen COMMUNITY MANAGER ‎16-04-2018 14:02
 Sådan bruger du CPR-validering i Visma Løn
Vis hele artiklen
Links til systemerne