Visma BI
cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Välkommen till Visma BI

Har du frågor eller är intresserad av Business Intelligence (BI), beslutsstöd och rapportering? Då är detta forumet för dig. Ställ din fråga till andra användare eller dela en best practise. Du kan även hitta nyheter och användartips relaterat till Visma BI.

Endast kunder har full access till innehållet. Är du kund och inloggad, fyll i formuläret för att få full access.

Recent topics

Följande demo/film visar hur det nya användargränssnittetser ut och fungerar i version 12.10
I version 12.10 av Visma Reporting har vi uppdaterat användargränssnittet till Nordic Cool 3 vilket gör att alla användare får en bättre användarupplevelse plus att det blir ett enhetligt användargränssnitt
Elefanten i rummet
Top Tags