cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Välkommen till Visma BI

Ser du bara Översikt?
Om du är kund till Visma och har licens på denna produkt, ska du som inloggad på communityt ha tillgång till Forum, användartips, nyheter och kurser/webbinar (om det finns).Om du trots detta endast ser Översikt ber vi dig fylla i följande formulär för att få tillgång till all information.

Visma BI Community
Har du frågor eller är intresserad av Business Intelligence (BI), beslutsstöd och rapportering? Då är detta forumet för dig. Ställ din fråga till andra användare eller dela en best practise. Du kan även hitta nyheter och användartips relaterat till Visma BI.

Recent topics

No topics to display