avbryt
Viser resultater for 
Søk heller etter 
Mente du: 

Velkommen til Visma Byrå

Finn informasjonen du trenger om Visma Byrå. Alt fra ansatte til kunder med tilhørende timer og ufakturerte oppgaver. Snakk med andre brukere, og finn kurs og nyheter som er relevante for deg.
Siste nytt

Her kan du lese om endringer som har kommet i tjenesten.
Her kan du lese om alle endringer som har kommet i tjenesten.
Her kan du lese om alle endringer som har kommet i tjenesten.
Periodeavslutning Visma Byrå Periode & År tilbyr periodeavslutning for regnskapsårene 2017 og 2018. Årsoppgjør Funksjonalitet for årsoppgjøret 2017 blir fortløpende oppdatert. Vi arbeider hardt for å implementere all nødvendig funksjonalitet for å komplettere Visma Byrå Periode & År. Herkanduholdeetøyemedhvilkenfunksjonalitetsomalleredeerisystemetoghvilkensomvilbliimplementertsenestjuni. (Forbehold om feil. Oppdatert liste finner du alltid oppdatert inne i tjenesten Visma Byrå Periode & År) Område Status Generelt Støtte for aksjeselskap (små foretak) OK Integrasjon med Visma eAccounting OK Import SIE4-fil OK Regnskapsår (periodeavslutning): kalenderår, avvikende, forlenget og forkortet OK Regnskapsår (årsoppgjør): kalenderår OK Låse perioder OK Transaksjonsanalyse 20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – periodeavslutning OK 20-talls forhåndsdefinerte automatiske kontroller – årsoppgjør OK Kopiere kontroller OK Opprette/redigere egne kontroller OK Avstemming Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – periodeavslutning OK Integrere automatiske kontroller i balansavstemmingen og resultatanalysen – årsoppgjør Kommer Eksternt vedlegg – Opplasting av PDF-dokumenter til ekstern dokumentasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon OK Dokumentasjon – Generell spesifikasjon med inngående balanse OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – spesifikasjon OK Dokumentasjon – Anleggsmidler – oversikt (manuelt eller automatisk opprettet) OK Dokumentasjon – Råvarer og handelsvarer OK Dokumentasjon – Egenproduserte varer i primærnæring OK Dokumentasjon – Varer under tilvirkning og ferdige varer OK Dokumentasjon – Kundefordringer (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kundefordringer med MVA OK Dokumentasjon – Kundefordringer med kreditsaldo OK Dokumentasjon – Usikker fordring (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Kursjustering av kundefordringer OK Dokumentasjon – Bankavstemming – åpne poster OK Dokumentasjon – Kursjustering av valutakonto OK Dokumentasjon – Lånefordringer OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte kostnader (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Påløpte inntekter OK Dokumentasjon – Egenkapital Kommer Dokumentasjon – Lån OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld (manuelt opprettet eller automatisk opprettet fra Visma eAccounting) OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med debetsaldo OK Dokumentasjon – Leverandørgjeld med MVA OK Dokumentasjon – Kursjustering av leverandørgjeld OK Dokumentasjon – Arbeidsgiveravgifter spesifikasjon Kommer Dokumentasjon – Skattegjeld – sammendrag (automatisk opprettet) Kommer Dokumentasjon – Årsmoms Kommer Dokumentasjon – Påløpte kostnader OK Dokumentasjon – Forskuddsbetalte inntekter OK Dokumentasjon – Årets feriepengeavsetning Kommer Dokumentasjon – Utbetaling av fjorårets feriepenger Kommer Dokumentasjon – Avsatt lønn ikke anvendte feriedager Kommer Sjekkliste med kontrollspørsmål for balansekontoer OK Sjekkliste med kontrollspørsmål for resultatkontoer OK Ferdigmerking av kontoer OK Produksjon av digital årsoppgjørsperm OK Årsavslutningskontroller og produksjon av PDF (pr. kontroll) OK Kopiere avstemmingsdokumentasjon til neste periode OK Skatteberegning Skatteberegning OK Disponering av årets resultat OK Automatiske systemposteringer for skatt og resultatdisponering OK Ferdigmarkering av oppgavetrinn OK Skatteskjema RF-1028 Skattemelding for AS mv. OK RF-1167 Næringsoppgave 2 OK RF-1217 Forskjeller OK RF-1052 Egenkapital OK EksporttilAltinn (Frist 31. mai) Innen 23.mai Årsregnskap Forside Innen 30.april Noter: Mest vanlige obligatoriske noter i hht små foretak opprettes automatisk Innen 30.april Noter: Opprette andre noter basert på maler Innen 30.april Noter: Opprette egne noter Innen 30.april Resultatregnskap og balanse Innen 30.april Notereferanser: Automatiske notereferanser i resultatregnskap og balanse Innen 30.april Notereferanser: Opprette egne / ta bort notereferanser Innen 24.juli Eksport til PDF / Word Innen 30.april Generalforsamlingsprotokoll Innen 24.juli EksporttilAltinn (Frist 31. juli) Innen 24.juli
Denne artikkelen viser hvordan du kan si opp Visma Byrå Periodeavslutning / Årsoppgjør per kunde.