peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 
Suosikit

Kirjaudu sisään Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.
Apu
Highlighted

Miten luon maksumuistutuksia?

Miten luon maksumuistutuksia? Kuinka ajan maksukehotukset? Miten lähetän karhuja?

1VASTAUS1

Vastaus: Miten luon maksumuistutuksia?

Maksumuistutuksien muodostamiseen liittyen löytyy muutamia määrityksiä, mitkä on hyvä käydä läpi ennen toiminnon käyttöönottoa.

Asetukset | Myynnin asetukset | Optiot:
Optiolla ”Korkokenttä karhuihin” voi koontimuistutuksiin saada tulostumaan laskukohtaisesti kertynyt korko.
Optiolla ”Laskukopio karhuihin” maksukehotuksien liitteeksi tulostuu automaattisesti kopio alkuperäisestä laskusta. Laskuihin, joiden lomakepohjiin se on määritetty, tulee teksti “Kopio”.

Asetukset | Myynnin asetukset | Yleiset oletusarvot:
Kenttään ”Korkopäiviä anteeksi” määritellään sallittu maksun myöhästymisaika päivinä. Maksumuistutus tulostuu vain tämän ajan ylittävistä laskuista. Lisäksi huomautusajan kentässä ”Laskun huomautusaika” on ylityttävä. Tältä ajalta korkoa ei myöskään kerry.
Kenttään ”Perimism. määrä” annetaan perimismaksun määrä, jos maksukehotuksiin halutaan liittää automaattisesti tieto perimismaksusta. Asiakaskortin Lisätiedot-välilehdellä voidaan lisäksi määrittää tuleeko asiakkaalle lainkaan perimismaksua, tai onko asiakkaalla yleisestä määrityksestä poikkeava perimismaksu.

Perimismaksu tulostuu yksittäisiin maksukehotuksiin. Kun maksumuistutukset tulostetaan toiminnossa Myyntireskontra | Avoimet laskut ja laitetaan ruksi kohtaan “Lisää huom.kulut l. summaan”, niin tällöin muistutusmaksu tulee mukaan maksumuistutuksen loppusummaan.

Hyvityslaskut näkyvät maksumuistutuksessa oikaisemassa kokonaissaldoa. Ankarat karhut -valinnalla voidaan vaikuttaa karhun sävyyn, eli muistutuksen saa tulostettua ns. 2. huomautuksena. Eri tyyppisiä maksukehotuksia voidaan muokata toiminnossa Asetukset | Myynnin asetukset | Maksukehotusten tekstit.

Painikkeella ”Koontimuist.” tulostetaan muistutus, jossa on listattuna valitulta asiakkaalta kaikki tämän myöhässä olevat laskut. Muistutuksen tulostumiseen vaikuttaa myynnin yleisten oletusarvojen Korkopäiviä anteeksi –kenttään annettu päivien määrä.
Painikkeella ”Massamuistutus” tulostetaan muistutus kaikista avoimissa laskuissa olevista laskuista. Tällä valinnalla avautuvassa Tulostusmääritys-ikkunassa määritetään päivien määrä, kuinka paljon myöhässä olevista laskuista muistutus tulostetaan. Lisäksi jos tässä valitaan ”Yksittäiset karhut”, niin ohjelma tulostaa jokaisesta laskusta erillisen muistutuksen ja valinnalla ”Koontikarhut” koontimuistutuksen kaltaisen tulosteen asiakkaan kaikista erääntyneistä laskuista.

Kaksoisnapauttamalla laskurivin Karhut-kenttää voit tarkastaa, milloin kyseisestä laskusta on tulostettu muistutus. Kaikki-painikkeella näet kaikki kyseiselle asiakkaalle annetulla ajanjaksolla tulostetut muistutukset.

Painikkeen ”As. avoimet” kautta saadaan tulostua vain valitun asiakkaan muistutuksia. ”Koontimuist.”-painikkeella tulostetaan muistutus jossa on valitun asiakkaan kaikki myöhässä olevat laskut listattuna. ”Muistutus”-painike tulostaa maksumuistutuksen vain valitusta laskusta.