Sosiaaliturvamaksujen oikaisun voi tallentaa vuosi-ilmoituksen lähetyksen yhteydessä kohdassa Tapahtumat | Vuosi | Vuosi-ilmoitus | Valitse “OK” | Sosiaaliturvamaksun määrästä tehdyt vähennykset (631).