peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Miten otan korkolaskutuksen käyttöön?

tekijä Riitta Peltoniemi

Miten otan korkolaskutuksen käyttöön?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Riitta Peltoniemi
VISMA

tekijä Riitta Peltoniemi (Päivitetty ‎19-04-2018 14:38 tekijä Riitta Peltoniemi VISMA )

Valitse Myyntireskontra | Suoritukset | As.maksut – painike.
Ohjelma näyttää valittuun suoritukseen liittyvän asiakkaan kaikki maksut, joita ei ole poistettu reskontrasta. Myöhästyneistä suorituksista voi tulostaa korkolaskut. Ohjelma huomioi laskujen huomautusajan ja anteeksi annettavat korkopäivät, jotka määritetään myynnin yleisissä oletusarvoissa (Asetukset | Myynnin asetukset | Yleiset oletusarvot).

1.jpg

1. Raja tulostettavalle korkolaskulle
Voit asettaa rajan tulostettavalle korkolaskulle, ja näin jättää pois korkolaskelmat, joissa korko on pieni. Yleisen rajan asetus tehdään myynnin yleisissä oletusarvoissa (Asetukset | Myynnin asetukset | Yleiset oletusarvot). Jos asiakaskortilla annetaan asiakaskohtainen arvo, käyttää ohjelma sitä kyseisen asiakkaan kohdalla. Asiakaskortilla arvo nolla tarkoittaa sitä, että noudatetaan yleisten oletusarvojen määritystä.

2.jpg

2. Korkolaskelmista varsinaiset korkolaskut
Oletusarvoisesti korkolaskuista muodostetaan ns. korkolaskelmia, joihin ei liity lasku- eikä viitenumeroa, ja jotka eivät näy laskujen selausruudussa. Voit tarvittaessa määrittää ohjelman muodostamaan varsinaiset laskut korkolaskelmista asettamalla myynnin option ”Laskut korkolaskelmista” = (Asetukset | Myynnin asetukset | Optiot | Lisäoptiot).

3.jpg

 

Korkolaskua varten on nimikerekisteriin perustettava oma nimike (esim. KORKO), jota ohjelma käyttää korkolaskuissa. Nimikkeen verokanta on 0 %, hintaa ei anneta. Myynnin yleisissä oletusarvoissa valitaan korkonimikkeenä käytettävä nimike Laskutiedot -välilehden Korkonimike-kenttään. Korkolaskut muodostetaan samalla tavoin kuin korkolaskelmat. Korkolaskut näkyvät laskujen selausruudussa vihreäpohjaisina.

3. Perimiskulujen käsittely korkolaskuissa
Korkolaskuihin voi lisätä perimiskulut. Laskelmiin ei perimiskuluja voi tulostaa. Perimiskuluja varten on nimikerekisteriin perustettava oma nimike (esim. PER), jonka ohjelma lisää korkolaskuihin. Nimikkeelle ei määritetä hintaa.

Myynnin yleisissä oletusarvoissa valitaan perimiskulunimikkeenä käytettävä nimike Laskutiedot -välilehden Perimiskulun nimike -kenttään. Lisäksi määritetään yleisesti käytettävä perimiskulun määrä, jota ohjelma käyttää, mikäli asiakaskohtaisesti ei ole määritetty poikkeavaa perimiskulua. Asiakaskohtaisesti voi määrittää ohitetaanko perimiskulujen lisäys.

Yksittäisiin korkolaskuihin ohjelma lisää perimiskulut automaattisesti niille asiakkaille, joille perimiskulujen lisäys on sallittu. Koontikorkolaskun tulostuksessa voi päättää lisätäänkö perimiskulut.

4. Yksittäinen korkolaskelma/korkolasku
Asiakkaan maksut | Korkolasku-painike

Korkolaskelma osoitetusta maksusta tulostuu Korkolasku-pohjalle. Voit tarvittaessa muuttaa tulostuvaa vakiotekstiä (ei laskutietoja) toiminnossa Asetukset | Myynnin asetukset | Maksukehotusten tekstit.

4.jpg

Tulostus merkitsee maksun K.lask-kentän, mikä estää korkolaskun tulostamisen vahingossa uudelleen samasta suorituksesta. Tarvittaessa kentän voi tyhjentää, jos on tarve tulostaa korkolasku uudelleen. Ohjelma ei tulosta korkolaskua suorituksesta, joka on tullut perintään siirrettyyn laskuun.

5. Koontikorkolaskelma/koontikorkolasku
Asiakkaan maksut | Koontikork.-painike

Voit päättää kokoaako ohjelma asiakkaan suorituksista kertyneet korot yhdelle laskulle. Lisäksi voit valita lisätäänkö perimiskulut laskulle. Koontikorkolaskelma tulostuu Koontikorkolasku-pohjalle, jonka tekstiä voit muokata toiminnossa
Asetukset | Myynnin asetukset | Maksukehotusten tekstit. Tulostus merkitsee käsiteltyjen maksujen K.lask-kentän.

6. Korkolaskelmiin perustuvien korkomaksujen kirjaus

Myyntireskontra | Suoritukset | Uusi-painike

5.jpg

Ohjelma mahdollistaa korkomaksujen käsittelyn silloinkin kun korkolaskut on tulostettu korko-laskelmina. Korkolaskelmaan ei liity lasku- eikä viitenumeroa, joten koron maksu kirjataan näissä tapauksissa aina käsin. Napauta Korko-painiketta Suorituksen kirjaus – ruudussa. Ohjelma korvaa laskunumeron Korko-merkinnällä. Valitse käsiteltävä asiakas, ja syötä Maksetaan -kenttään maksettu korkosumma. Jos suoritus on valuutassa, valitse valuutta Valuutta-kentän valintalistasta ja korjaa kurssi tarvittaessa Valuutta-painikkeella.

7. Korkolaskujen muodostaminen

Asetukset | Myynnin asetukset | Optiot | Lisäoptiot | Laskut korkolaskelmista

Tällä optiolla määritellään, että ohjelma muodostaa laskut korkolaskelmista.

Ohjelma muodostaa laskut korkolaskelmista. Korkolaskua varten on perustettava erityinen nimike (Rekisterit | Nimikkeet), ja toiminnossa Asetukset | Myynnin asetukset | Yleiset oletusarvot ko. nimike valitaan korkonimike-kenttään.

Koontikorkolaskua varten ohjelmassa voidaan määrittää asiakaskohtaisesti raja, jonka alittavista koroista laskua ei muodosteta. Jos arvoa ei ole määritetty asiakaskohtaisesti, noudattaa ohjelma myynnin yleisissä oletusarvoissa määritettyä pienimmän korkolaskun summaa. Voit määrittää korkolaskuille myös oman numerosarjan kohdassa Asetukset | Myynnin asetukset | Numerosarjat.

6.jpg

Myyntireskontra | Suoritukset | As.maksut
1. Osoita käsiteltävää maksua ja napauta Korkolasku-painiketta. Ohjelma kysyy: “Haluatko luoda varsinaisen korkolaskun?”.
2. Vahvista laskun muodostus Kyllä-painikkeella. Ohjelma muodostaa Laskut- ikkunaan laskutusvalmis-tilassa olevan normaalin veloituslaskun. Laskut -ikkunassa korkolaskun numero näkyy vihreänä.