Liitteenä ohje SEPA Konversioliittymän asentamiseksi.