Minun alueeni
Apu

Visma Fivaldi ja Tulorekisterin tuloon valmistautuminen sekä Katso ja Suomi.fi

06-09-2018 15:18 (Päivitetty 27-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 7 kehut
 • 18839 Näytöt

Visma Fivaldi ja Tulorekisteri

 

Mikä on Tulorekisteri?

Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt.

Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018. Lue lisää.

 

Tulorekisterin asiointikanavat ja tunnistautuminen

Tulorekisterin asiointikanavia ovat:

 1. sähköinen asiointipalvelu (asiointi vaatii valtuuden)
  • Latauspalvelu, xml-tiedoston lataaminen tulorekisteriin (EI tuettu Fivaldissa)
  • Verkkolomake, yksittäisen ilmoituksen manuaalinen syöttö
 2. tekninen rajapinta taloushallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välillä, tunnistautuminen ja aineiston muuttumattomuuden takaaminen varmenteen avulla. (Fivaldi hyödyntää teknistä rajapintaa)
 3. Yritys tai organisaatio ilmoittaa paperilomakkeella tulorekisteriin

 

Ilmoituksia voi tehdä useita kanavia hyödyntäen

 • Korjaaminen ja mitätöinti kanavasta riippumatonta.
 • Useista järjestelmistä ilmoittaminen mahdollista samoja tai eri kanavia käyttäen.
 • Paperilomake vain erityisestä syystä.

 

Tunnistautuminen tulorekisteriin.

Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen. Tulorekisterin eri asiointikanaviin tunnistaudutaan eri tavoin. Tulorekisterin asiointikanavia jotka vaativat tunnistautumisen on kaksi:

 1. sähköinen asiointipalvelu. (Suomi.fi tai Katso-tunnistautuminen)
 2. tekninen rajapinta (jota käyttetään Fivaldissa). Lue lisää kohdasta “Tekninen rajapinta”

 

Tulorekisterin käyttö Visma Fivaldilla

Tulorekisterin käyttöä koskevia toiminnallisuuksia on tullut Fivaldiin jo 04/2018 päivityksessä ja lisää Tulorekisteriin liittyviä päivityksiä / toiminnallisuuksia julkistetaan syksyn 2018 päivityksissä (09/2018-12/2018). Tarkemmat tiedot julkaistuista toiminnallisuuksista löytyy aina ko. päivityksen versiosaatteissa.

Syyskuun julkaisussa on tuotu Tulorekisterin tietojen täyttämiseen ja tarkistamiseen tarvittavat tietueet sekä työkalut. Lokakuun päivityksessä tullaan lisäämään Tulorekisteri ilmoittamiseen liittyvien varmenteiden hakemiseen sekä lisäämiseen Fivaldiin liittyvät toiminnallisuudet.  

Tulorekisterin käyttö tulee Verohallinnon puolelta laajenemaan vielä vuoden 2019 aikana ja huomioimme luonnollisesti nämä tarpeet/käyttötapaukset Fivaldin ohjelmistokehityksessä.

Ilmoittaminen Fivaldista Tulorekisteriin tulee olemaan sähköinen, ohjelmistorajapintaa käyttävä, joten mitään erillisiä "tiedostoja" Fivaldin käyttäjän ei tarvitse ladata tai lähettää. Tulorekisteri ilmoittaminen Fivaldista on tietojen tarkistuksen ja maksuun merkitsemisen jälkeen "automaattista".

 

Tulorekisterin käyttöönotto: Tunnistautuminen Tulorekisteriin, varmenne, valtuutus, suomi.fi, Katso ja tekninen rajapinta

 

Tunnistautuminen Tulorekisteriin

Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen. Tulorekisterin eri asiointikanaviin tunnistaudutaan eri tavoin. Tulorekisterin asiointikanavia on kaksi:

 1. sähköinen asiointipalvelu (Suomi.fi tai Katso-tunnistautuminen). Kirjautuminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalvelun ilmoitusmenettelyihin tapahtuu:
  1. Latauspalvelu, xml-tiedoston lataaminen tulorekisteriin (EI tuettu Fivaldissa)
  2. Verkkolomake, yksittäisen ilmoituksen manuaalinen syöttö
  1. Suomi.fi -tunnistuksen tarjoamilla henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä,
  2. Ainoastaan ulkomaalaisten toimijoiden osalta on mahdollista kirjautua Katso tunnistuksella.
 2. tekninen rajapinta (Fivaldi). Tunnistautuminen ja kirjautuminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun

      Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdään pääsääntöisesti

   1. Suomi.fi -tunnistuksen tarjoamilla henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä
   2. Erityisryhmien osalta on mahdollista kirjautua Katso-tunnistuksella.

 

Mihin ja miksi varmenne?

Varmenne tarvitaan tulorekisterin teknisen rajapinnan käytössä jota myös Visma Fivaldi hyödyntää.
“Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepal...

Linkki: Varmenteet ja siihen liittyvä prosessi (PDF) 

 

Valtuutus
Valtuuta toinen henkilö tai yritys asioimaan puolestasi valitsemissasi asioissa. Voit myös pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti.

Lisätietoja valtuutuksista löytyy

Suomi.fi
Tunnistautumismenetelmä jolla kirjaudutaan Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla). Visma Fivaldista ilmoittaminen tapahtuu kuitenkin teknistä rajapintaa hyödyntäen joten Fivaldi ei hyödynnä sähköistä asiointipalvelua.

KATSO-tunnisteet

Katso-tunnisteella voit tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin, esimerkiksi OmaVero-palveluun. Yritysten lisäksi Katso-tunnistetta voivat käyttää yhtymät, julkiset organisaatiot (esimerkiksi kunnat) ja kuolinpesät.

 

Omaehtoisten verojen (ALV) ilmoitus hoidetaan Fivaldilla KATSO-tunnisteilla vuoden 2019 loppuun asti kaikkien yhtiömuotojen osalta. Fivaldista ilmoitukset lähetään rajapintaa hyödyntäen Ilmoitin.fi -palveluun, rajapinnan tunnistautumismuoto on toistaiseksi vain Katso-tunnisteet. Muutos Katso-tunnisteista Suomi.fi -tunnisteisiin tulee tapahtumaan vuoden 2019 aikana kun Verottajan rajapinnat valmistuvat. Fivaldiin luonnollisesti tullaan toteuttamaan myös uusi, muuttunut tunnistautumistapa.

Tilanne valtuutusten suhteen on kuitenkin eri, mikäli asioidaan suoraan verottajan omissa sähköisissä palveluissa, kuten OmaVerossa:

”Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajien tai maa- tai metsätaloudenharjoittajien asianhoitaja ei ota käyttöön Suomi.fi:ssä veroasioiden hoito -valtuutta, hänen on haettava uusi Katso-rooli OmaVerossa asiointiin. Uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.”

Lisätietoa veron sivuilta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/omaverossa-ot...

Työnantajasuoritukset sekä palkkojen vuosi-ilmoitukset ilmoitetaan KATSO-tunnisteilla 2018 loppuun asti, kunnes tulorekisteri-ilmoittaminen astuu voimaan 2019 alussa.

 

Tekninen rajapinta

Fivaldista tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin käyttäen teknistä rajapintaa. Teknisen rajapinnan yhteydessä tunnistautuminen tehdään varmenteella. Käyttäjän henkilökohtaista tunnistautumista ei tarvita, sillä teknisen rajapinnan käytöstä on sovittu jo hakemuksessa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi.

Yrityksen tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (palvelusopimus) Suomi.fi valtuuksilla. Palvelusopimuksen voi tehdä 1.11.2018 alkaen. Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/

Yritys tekee palvelusopimuksen ja hakee varmenteen, jos yritys hoitaa itse palkanlaskennan ja näin ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin. Tilitoimisto ilmoittaa kaikkien palkanlaskennan asiakkaidensa palkkatiedot tulorekisteriin tekemänsä sopimuksen puitteissa ja hakemallaan varmenteella. Jos varmenne myönnetään tilitoimistolle, kyseinen taho sitoutuu varmenteen käytön yhteydessä ilmoittamaan tietoja vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa se on tehnyt keskinäisen toimeksiantosopimuksen. Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.

 

Kun varmenne on saatu, Fivaldin teknistä rajapintaa voi käyttää ilman Suomi.fi-valtuuksia tai Katso tunnistautumista. Lisätietoja varmenteen hallinnasta Fivaldista löytät dokumentista Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutuskohdasta "9. Varmenteiden hallinta" 

 

Palkkalajit, tilastoryhmät ja tulolajit

Fivaldin palkkalajien linkitys tulorekisterin tulolajeihin tehdään palkkalajien tilastoryhmät toiminnon avulla. Fivaldin oletuspalkkalajien osalta linkitys tullaan lisäämään Fivaldin malliyritykseen. Fivaldin malliyrityksestä käyttäjät voivat ladata oletuslinkitykset omaan yritykseensä. Omassa yrityksessä käyttäjä voi täydentää palkkalajien linkityksiä palkkalajeihin lisättyjen omien palkkalajien osalta. Oletuslinkityksessä on mukana kaikki tulolajikoodit, vaikka Fivaldin oletuspalkkalajeissa ei olisi kyseiseen tulolajiin linkattavaa palkkalajia.

 

Integraatiot Visma Fivaldin ulkopuolisista järjestelmistä Visma Fivaldin palkanlaskentaan ja tulorekisteri

 

Visma Fivaldin rajapintoihin tullaan toteuttamaan Tulorekisterin edellyttämät muutokset, jotta ilmoittaminen onnistuu myös palkanlaskentaan siirrettyjen tietojen osalta. Nämä muutokset tulevat Marraskuu 2018 päivityksessä.

 

Tulorekisteritoiminnallisuuden hinnoittelu

 

Tulorekisteri-ilmoittaminen on uusi ilmoittamisen muoto jota aiemmin ei ole ollut. Visma Fivaldin kautta lähetettävien Tulorekisteriaineistojen lähetyksessä tulee käyttöön transaktiohinnoittelu 1.1.2019 alkaen. Transaktioita ovat palvelun kautta lähetetyt ja perille menneet (vastaanotetuksi kuitatut) palkkatietoilmoitukset per palkansaaja, sekä palvelun kautta lähetettävä työnantajan erillisilmoitus. Transaktioiden hinnoittelu on 0,23 € per transaktio.

Mikäli käytössänne on tällä hetkellä kiinteä kuukausihintainen TYVI-ilmoittaminen, Tulorekisteri-ilmoittaminen tulee sisältymään nykyiseen kuukausiveloitukseen.

Tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvien transaktioiden laskutus tulee tapahtumaan kuukausittain, kuten tällä hetkellä laskutetaan muutkin transaktiot.

 

Koulutukset ja oppaat

 

Fivaldin koulutuksetvideot löydät tukisivuiltamme.

 

Visma Talent Tulorekisteri ja palkkahallinnon muutos webinaari

 

Verottajan Tulorekisteri video/webinarikoulutukset

Tulorekisterin tilannesivut

Ohjeita valtuutukseen

Verottajan  600 kysymystä ja vastausta (xlxs)

Tulorekisteri asunto-osakeyhtiöille

Tulorekisteri yhdistyksille, säätiöille ja järjestöille

 

Fivaldi käyttäjän muistilista

 1. Varmistautukaa että teidän yrityksessä riittävästi osaamista vastata tulorekisterin aiheuttamiin muutoksiin palkkahallinnossa
 2. Osallistukaa verottajan Tulorekisteri-koulutuksiin
 3. Osallistu Fivaldi koulutuksiin
 4. Tutustu Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutus 2018_11.pdf ohjeistukseen
 5. Fivaldissa olevien palkansaajien tiedot ovat ajan tasalla ja että jokaiselta löytyy ammattitiedot. Apuna on hyvä käyttää tilastokeskuksen ammattikoodistoa. Ammattiluokitus on annettava, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html
 6. Tulorekisterin tulolajeihin tutustuttu
 7. Palkkalajien kohdistusten tekijä päätetty
 8. Palkkalajit tulee kohdistaa tulorekisterin tulolajeihin, jotta palkkatietoilmoitus voidaan muodostaa. Kaikille ilmoitettaville palkkalajeille tulee tehdä kohdistus ennen palkkojen maksamista vuonna 2019.
 9. Nimenkirjoitusoikeudet yrityksessä ajan tasalla valtuuttamista silmällä pitäen: jos en valtuuta itse, tiedän kuka valtuuttaa.
 10. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on tilannut tehnyt tarvittavat valtuutukset Suomi-fi-palvelussa palkkatietojen ilmoittamista ja katselua varten.
 11. Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Visma Fivaldin asiakkaat ilmoittavat palkka-ainestot tulorekisteriin rajapinnan kautta. Hanki ilmoittamiseen tarvittava varmenne, saatavilla 1.11.2018 alkaen. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12. arkisin klo 9–15. Huom! Varmennetta ei voi hakea 17.12.2018–1.1.2019 käyttökatkosta johtuen.
 12. Tee sopimukset omien asiakkaiden kanssa Tulorekisteriin ilmoittamisesta.
 13. Asiakkaille tiedotettu
 14. Palkansaajille tiedotettu
 15. Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tämän jälkeen maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä.
 16. Vuodelta 2018 annetaan ilmoitukset nykyisen käytännön mukaisesti Verohallinnolle, TVR:lle, työeläkeyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiöille erikseen.
 17. Ilmoitusten korjaaminen aikaisemmille vuosille ja vuodelle 2018 tehdään nykyisen käytännön mukaisesti Verohallinnolle, TVR:lle, työeläkeyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiöille erikseen.

 

Usein kysyttyjä kysymyksiä:

 

K: Kuka voi tehdä hakemuksen rajapinnan käyttöön?
V: Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö eli;

 • Toimitusjohtaja
 • toimitusjohtajan sijainen
 • toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus
 • Katso-pääkäyttäjä tai
 • elinkeinonharjoittaja.
  Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu palkkahallinnon ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Lue lisää Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.

K: Kuka voi noutaa varmenteita?
V: Mikäli tilitoimisto hoitaa asiakkaidensa ilmoituksia voi tilitoimisto olla se, joka tekee hakemuksen tulorekisterin teknisestä rajapintakäytöstä, jos sillä on asiakkaan puolesta asioinnin oikeudet ja toimeksiantosopimukset kunnossa. Tilitoimisto muodostaa varmenteen (tai nimeämä taho) ja yhdellä varmenteella hoitaa kaikkien asiakkaiden puolesta ilmoittamisen.

 

K: Voiko yhtä varmennetta käyttää kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin.
V: Kyllä. Tilitoimiston tai yrityksen eri ohjelmistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos tyypiltään samanlainen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin.
Toki vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea myös oman varmenteen.

 

K: Kuka tarvitsee varmenteen ja mistä se tilataan?

V: Varmenteen tarvitsee se yritys tai tilitoimisto, joka käyttää palkkahallinnon ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisterin ja järjestelmän välille. Visma Fivaldi hyödyntää tätä rajapintaa joten varmenne tarvitaan. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12. arkisin klo 9–15. Huom.! Varmennetta ei voi hakea 17.12.2018–1.1.2019 käyttökatkosta johtuen. Lisätietoja varmenteesta.

 

K: Miten tilaan Tulorekisterirajapinnan Fivaldiin?

V: Tietojen lähettämiseen Fivaldista Tulorekisteriin hyödynnetään teknistä rajapintaa. Fivaldiin ei tarvitse tilata erikseen "rajapintaa" vaan se tullaan toteuttamaan kaikille Palkanlaskentaa käyttäville asiakkaille.

Teknisen rajapinnan yhteydessä tunnistautuminen tehdään varmenteella. Varmeenteen tilaaminen on kuitenkin tehtävä jonka tilitoimiston tulee tehdä. Yrityksen tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (palvelusopimus) Suomi.fi valtuuksilla. Palvelusopimuksen voi tehdä 1.11.2018 alkaen. Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/

Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.

 

K: Miten käytännössä otetaan käyttöön rajapinta?
V: Teknisen rajapinnan käyttöönotto ohjeistus ja varmenteen hallinta Fivaldilla, katso dokumentista Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutus kohta "9. Varmenteiden hallinta" sekä tämän artikkelin liitteestä: Fivaldi ja Tulorekisterin varmenne.pdf

Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/

Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.

 

K: Mikä on “aliorganisaation tunniste”?
V: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä.

 • Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksensä itsensä määrittelemä tarkenne
 • tarkenne voi olla numeroita
 • tarkenne voi olla kirjaimia(sanoja) tai yhdistelmiä sekä välimerkkejä
 • tulorekisterin skeemassa aliorganisaation tunnisteen merkkimäärärajoite on 20 merkkiä
  Aliorganisaation tunniste liitetään valtuuskoodiin valtuuden myöntövaiheessa

K: Mitä tarkoittaa KEVA?

V: KEVA (ent. Kuntien eläkevakuutus)  on Suomalainen julkisoikeudellinen eläkelaitos

 

K: Mitä tarkoitetaan Ammattinimikkeistöillä?

V: Tulonsaajalle on lähes aina annettava Tilastokeskuksen nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste. TK10 on oltava valittuna aina, jos ei ole tarvetta valita alla olevia vaihtoehtoja.

 • Tulonsaajalle on aina annettava Trafin nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Merimieseläkekassa. Tällöin kenttään valitaan Trafi.
 • Tulonsaajalle on aina annettava Kevan nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Keva. Tällöin kenttään valitaan Keva.
 • Tulonsaajalle on aina annettava Suomen Pankin nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Suomen Pankki. Tällöin kenttään valitaan Suomen Pankki.

HUOM! omia ammattinimikkeistöjä ei tule perustaa, sillä ne eivät ole Tulorekisterin kanssa yhteensopivia. Käyttäkää siis vain yllämainittuja ammattinimikkeistöjä.
Lue tarkemmin ohjeesta: Tulorekisterin ohjeet Visma Fivaldi -käyttäjille

 

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.