Minun alueeni
Apu

Visma Fivaldi käyttövinkit

Lajitteluperuste:
 Alta löydät liitteenä pdf-muodossa Visma Fivaldi Käsikirjan: Kirjanpito.   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu uuteen ikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös lataa se itsellesi alareunan vihreästä painikkeesta.
Näytä koko artikkeli
11-09-2017 11:13 (Päivitetty 21-11-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 20075 Näytöt
Alta löydät liitteenä PDF-muodossa Visma Fivaldi -käsikirjan "Tulorekisteri – Vakuuttamisen poikkeustilanteet".   Avaa dokumentti klikkaamalla sen nimeä. Dokumentti avautuu esikatseluikkunaan luettavaksi suoraan näytöltä, mutta voit myös ladata dokumentin itsellesi esikatseluikkunan alareunan vihreästä painikkeesta.   Tässä dokumentissa käsitellään seuraavat erikois- ja poikkeustilanteet: Tyel-vakuuttamisen poikkeustilanne Tapaturmavakuutuksen poikkeustilanne Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä Laajempi tulorekisterin toiminnallisuuden kuvaus Visma Fivaldi -käyttäjille löytyy täältä.
Näytä koko artikkeli
12-04-2019 17:20 (Päivitetty 21-11-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 5691 Näytöt
Visma Fivaldi ja Tulorekisteri   Mikä on Tulorekisteri? Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tietokanta tulotiedoille. Se sisältää kattavat palkka-, eläke- ja etuustiedot jokaisesta tulonsaajasta erikseen. Työnantajat tai muut suorituksen maksajat ilmoittavat tiedot 1.1.2019 jälkeen maksetuista ansiotuloista tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä. Muita suorituksen maksajia ovat esimerkiksi yhdistykset, säätiöt, yhtymät ja asunto-osakeyhtiöt. Tulorekisteri korvaa palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka nykyisin annetaan Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuuttajille. Tiedot annetaan yhdellä ilmoituksella yhteen keskitettyyn rekisteriin eri viranomaisten tarpeita varten. Viimeiset palkkatietojen vuosi-ilmoitukset Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastolle ja työtapaturmavakuutusyhtiöille annetaan vuodelta 2018. Lue lisää.   Tulorekisterin asiointikanavat ja tunnistautuminen Tulorekisterin asiointikanavia ovat: sähköinen asiointipalvelu (asiointi vaatii valtuuden) • Latauspalvelu, xml-tiedoston lataaminen tulorekisteriin (EI tuettu Fivaldissa) • Verkkolomake, yksittäisen ilmoituksen manuaalinen syöttö tekninen rajapinta taloushallinnon järjestelmän ja tulorekisterin välillä, tunnistautuminen ja aineiston muuttumattomuuden takaaminen varmenteen avulla. (Fivaldi hyödyntää teknistä rajapintaa) Yritys tai organisaatio ilmoittaa paperilomakkeella tulorekisteriin   Ilmoituksia voi tehdä useita kanavia hyödyntäen Korjaaminen ja mitätöinti kanavasta riippumatonta. Useista järjestelmistä ilmoittaminen mahdollista samoja tai eri kanavia käyttäen. Paperilomake vain erityisestä syystä.   Tunnistautuminen tulorekisteriin. Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen. Tulorekisterin eri asiointikanaviin tunnistaudutaan eri tavoin. Tulorekisterin asiointikanavia jotka vaativat tunnistautumisen on kaksi: sähköinen asiointipalvelu. (Suomi.fi tai Katso-tunnistautuminen) tekninen rajapinta (jota käyttetään Fivaldissa). Lue lisää kohdasta “Tekninen rajapinta”   Tulorekisterin käyttö Visma Fivaldilla Tulorekisterin käyttöä koskevia toiminnallisuuksia on tullut Fivaldiin jo 04/2018 päivityksessä ja lisää Tulorekisteriin liittyviä päivityksiä / toiminnallisuuksia julkistetaan syksyn 2018 päivityksissä (09/2018-12/2018). Tarkemmat tiedot julkaistuista toiminnallisuuksista löytyy aina ko. päivityksen versiosaatteissa. Syyskuun julkaisussa on tuotu Tulorekisterin tietojen täyttämiseen ja tarkistamiseen tarvittavat tietueet sekä työkalut. Lokakuun päivityksessä tullaan lisäämään Tulorekisteri ilmoittamiseen liittyvien varmenteiden hakemiseen sekä lisäämiseen Fivaldiin liittyvät toiminnallisuudet.   Tulorekisterin käyttö tulee Verohallinnon puolelta laajenemaan vielä vuoden 2019 aikana ja huomioimme luonnollisesti nämä tarpeet/käyttötapaukset Fivaldin ohjelmistokehityksessä. Ilmoittaminen Fivaldista Tulorekisteriin tulee olemaan sähköinen, ohjelmistorajapintaa käyttävä, joten mitään erillisiä "tiedostoja" Fivaldin käyttäjän ei tarvitse ladata tai lähettää. Tulorekisteri ilmoittaminen Fivaldista on tietojen tarkistuksen ja maksuun merkitsemisen jälkeen "automaattista".   Tulorekisterin käyttöönotto: Tunnistautuminen Tulorekisteriin, varmenne, valtuutus, suomi.fi, Katso ja tekninen rajapinta   Tunnistautuminen Tulorekisteriin Tulorekisterin käyttö vaatii sähköisen tunnistautumisen. Tulorekisterin eri asiointikanaviin tunnistaudutaan eri tavoin. Tulorekisterin asiointikanavia on kaksi: sähköinen asiointipalvelu (Suomi.fi tai Katso-tunnistautuminen). Kirjautuminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalvelun ilmoitusmenettelyihin tapahtuu: Latauspalvelu, xml-tiedoston lataaminen tulorekisteriin (EI tuettu Fivaldissa) Verkkolomake, yksittäisen ilmoituksen manuaalinen syöttö Suomi.fi -tunnistuksen tarjoamilla henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä, Ainoastaan ulkomaalaisten toimijoiden osalta on mahdollista kirjautua Katso tunnistuksella. tekninen rajapinta (Fivaldi). Tunnistautuminen ja kirjautuminen tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun       Hakemus teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tehdään pääsääntöisesti Suomi.fi -tunnistuksen tarjoamilla henkilökohtaisilla tunnistusmenetelmillä Erityisryhmien osalta on mahdollista kirjautua Katso-tunnistuksella.   Mihin ja miksi varmenne? Varmenne tarvitaan tulorekisterin teknisen rajapinnan käytössä jota myös Visma Fivaldi hyödyntää. “Organisaatio, joka käyttää tulorekisterin teknistä rajapintaa, tarvitsee tulorekisterin varmennepalvelun julkaiseman varmenteen. Varmenteella tunnistetaan organisaatio, joka ilmoittaa tulotietoja tai käyttää tulorekisteriin ilmoitettuja tietoja. Lisäksi varmenteella varmistetaan aineiston muuttumattomuus. Varmenteet myönnetään käyttötarkoituksen mukaan.” Linkki: Varmenteet ja siihen liittyvä prosessi (PDF)    Valtuutus Valtuuta toinen henkilö tai yritys asioimaan puolestasi valitsemissasi asioissa. Voit myös pyytää valtuutta asioida toisen henkilön tai yrityksen puolesta ja hallinnoida valtuutuksia keskitetysti. Lisätietoja valtuutuksista löytyy https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/ https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/valtuutus/ohjeita-tulorekisterin-valtuutuksesta/ Lue lisää Suomi.fi-valtuuksista Suomi.fi Tunnistautumismenetelmä jolla kirjaudutaan Tulorekisterin sähköiseen asiointipalveluun (henkilökohtaisilla verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla). Visma Fivaldista ilmoittaminen tapahtuu kuitenkin teknistä rajapintaa hyödyntäen joten Fivaldi ei hyödynnä sähköistä asiointipalvelua. KATSO-tunnisteet Katso-tunnisteella voit tunnistautua yrityksen edustajana viranomaisten sähköisiin palveluihin, esimerkiksi OmaVero-palveluun. Yritysten lisäksi Katso-tunnistetta voivat käyttää yhtymät, julkiset organisaatiot (esimerkiksi kunnat) ja kuolinpesät.   Omaehtoisten verojen (ALV) ilmoitus hoidetaan Fivaldilla KATSO-tunnisteilla vuoden 2019 loppuun asti kaikkien yhtiömuotojen osalta. Fivaldista ilmoitukset lähetään rajapintaa hyödyntäen Ilmoitin.fi -palveluun, rajapinnan tunnistautumismuoto on toistaiseksi vain Katso-tunnisteet. Muutos Katso-tunnisteista Suomi.fi -tunnisteisiin tulee tapahtumaan vuoden 2019 aikana kun Verottajan rajapinnat valmistuvat. Fivaldiin luonnollisesti tullaan toteuttamaan myös uusi, muuttunut tunnistautumistapa. Tilanne valtuutusten suhteen on kuitenkin eri, mikäli asioidaan suoraan verottajan omissa sähköisissä palveluissa, kuten OmaVerossa: ”Jos liikkeen- tai ammatinharjoittajien tai maa- tai metsätaloudenharjoittajien asianhoitaja ei ota käyttöön Suomi.fi:ssä veroasioiden hoito -valtuutta, hänen on haettava uusi Katso-rooli OmaVerossa asiointiin. Uusi Katso-rooli Henkilön ja yrittäjän OmaVero toimii marraskuusta 2018 lähtien vain OmaVerossa.” Lisätietoa veron sivuilta: https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/uutiset/uutiset/2018/omaverossa-ot... Työnantajasuoritukset sekä palkkojen vuosi-ilmoitukset ilmoitetaan KATSO-tunnisteilla 2018 loppuun asti, kunnes tulorekisteri-ilmoittaminen astuu voimaan 2019 alussa.   Tekninen rajapinta Fivaldista tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin käyttäen teknistä rajapintaa. Teknisen rajapinnan yhteydessä tunnistautuminen tehdään varmenteella. Käyttäjän henkilökohtaista tunnistautumista ei tarvita, sillä teknisen rajapinnan käytöstä on sovittu jo hakemuksessa teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi. Yrityksen tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (palvelusopimus) Suomi.fi valtuuksilla. Palvelusopimuksen voi tehdä 1.11.2018 alkaen. Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/ Yritys tekee palvelusopimuksen ja hakee varmenteen, jos yritys hoitaa itse palkanlaskennan ja näin ilmoittaa palkkatiedot tulorekisteriin. Tilitoimisto ilmoittaa kaikkien palkanlaskennan asiakkaidensa palkkatiedot tulorekisteriin tekemänsä sopimuksen puitteissa ja hakemallaan varmenteella. Jos varmenne myönnetään tilitoimistolle, kyseinen taho sitoutuu varmenteen käytön yhteydessä ilmoittamaan tietoja vain niiden asiakkaiden puolesta, joiden kanssa se on tehnyt keskinäisen toimeksiantosopimuksen. Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.   Kun varmenne on saatu, Fivaldin teknistä rajapintaa voi käyttää ilman Suomi.fi-valtuuksia tai Katso tunnistautumista. Lisätietoja varmenteen hallinnasta Fivaldista löytät dokumentista Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutuskohdasta "9. Varmenteiden hallinta"    Palkkalajit, tilastoryhmät ja tulolajit Fivaldin palkkalajien linkitys tulorekisterin tulolajeihin tehdään palkkalajien tilastoryhmät toiminnon avulla. Fivaldin oletuspalkkalajien osalta linkitys tullaan lisäämään Fivaldin malliyritykseen. Fivaldin malliyrityksestä käyttäjät voivat ladata oletuslinkitykset omaan yritykseensä. Omassa yrityksessä käyttäjä voi täydentää palkkalajien linkityksiä palkkalajeihin lisättyjen omien palkkalajien osalta. Oletuslinkityksessä on mukana kaikki tulolajikoodit, vaikka Fivaldin oletuspalkkalajeissa ei olisi kyseiseen tulolajiin linkattavaa palkkalajia.   Integraatiot Visma Fivaldin ulkopuolisista järjestelmistä Visma Fivaldin palkanlaskentaan ja tulorekisteri   Visma Fivaldin rajapintoihin tullaan toteuttamaan Tulorekisterin edellyttämät muutokset, jotta ilmoittaminen onnistuu myös palkanlaskentaan siirrettyjen tietojen osalta. Nämä muutokset tulevat Marraskuu 2018 päivityksessä.   Tulorekisteritoiminnallisuuden hinnoittelu   Tulorekisteri-ilmoittaminen on uusi ilmoittamisen muoto jota aiemmin ei ole ollut. Visma Fivaldin kautta lähetettävien Tulorekisteriaineistojen lähetyksessä tulee käyttöön transaktiohinnoittelu 1.1.2019 alkaen. Transaktioita ovat palvelun kautta lähetetyt ja perille menneet (vastaanotetuksi kuitatut) palkkatietoilmoitukset per palkansaaja, sekä palvelun kautta lähetettävä työnantajan erillisilmoitus. Transaktioiden hinnoittelu on 0,23 € per transaktio. Mikäli käytössänne on tällä hetkellä kiinteä kuukausihintainen TYVI-ilmoittaminen, Tulorekisteri-ilmoittaminen tulee sisältymään nykyiseen kuukausiveloitukseen. Tulorekisteri-ilmoittamiseen liittyvien transaktioiden laskutus tulee tapahtumaan kuukausittain, kuten tällä hetkellä laskutetaan muutkin transaktiot.   Koulutukset ja oppaat   Fivaldin koulutuksetvideot löydät tukisivuiltamme.   Koulutuksissa tulleita kysymyksiä ja niiden vastaukset Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutus 2018 Tulorekisteriin liittyvät palkanlaskennan asetukset Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutuksen päivityksiä tuotannossa Visma Talent Tulorekisteri ja palkkahallinnon muutos webinaari   Verottajan Tulorekisteri video/webinarikoulutukset Palkkahallinnon ammattilainen, näin valmistaudut tulorekisteriin, verkkoseminaari tallenteet Tulorekisterin tilannesivut Valtuuskoodit Suorituksen maksajat ja valtuudet Kotitaloudet ja valtuudet Tunnistautuminen Ohjeita valtuutukseen Tulorekisterin valtuutukset kuntoon videon avulla Tulorekisterin verkkoseminaari valtuuksista Videoita valtuuksien tekemiseen (YouTube) – Ajankohtaista valtuuttamisesta   Lisätietoa Suomi.fi -valtuuksista (suomi.fi) Verottajan  600 kysymystä ja vastausta (xlxs) Tulorekisteri asunto-osakeyhtiöille Tulorekisteri yhdistyksille, säätiöille ja järjestöille   Fivaldi käyttäjän muistilista Varmistautukaa että teidän yrityksessä riittävästi osaamista vastata tulorekisterin aiheuttamiin muutoksiin palkkahallinnossa Osallistukaa verottajan Tulorekisteri-koulutuksiin Osallistu Fivaldi koulutuksiin Tutustu Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutus 2018_11.pdf ohjeistukseen Fivaldissa olevien palkansaajien tiedot ovat ajan tasalla ja että jokaiselta löytyy ammattitiedot. Apuna on hyvä käyttää tilastokeskuksen ammattikoodistoa. Ammattiluokitus on annettava, jos tulonsaaja on työtapaturmavakuutettu. https://www.tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2010/index.html Tulorekisterin tulolajeihin tutustuttu Palkkalajien kohdistusten tekijä päätetty Palkkalajit tulee kohdistaa tulorekisterin tulolajeihin, jotta palkkatietoilmoitus voidaan muodostaa. Kaikille ilmoitettaville palkkalajeille tulee tehdä kohdistus ennen palkkojen maksamista vuonna 2019. Nimenkirjoitusoikeudet yrityksessä ajan tasalla valtuuttamista silmällä pitäen: jos en valtuuta itse, tiedän kuka valtuuttaa. Nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö on tilannut tehnyt tarvittavat valtuutukset Suomi-fi-palvelussa palkkatietojen ilmoittamista ja katselua varten. Tulorekisterin teknisiä rajapintoja käyttävät organisaatiot tunnistetaan käyttämällä tulorekisterin varmennepalvelua. Visma Fivaldin asiakkaat ilmoittavat palkka-ainestot tulorekisteriin rajapinnan kautta. Hanki ilmoittamiseen tarvittava varmenne, saatavilla 1.11.2018 alkaen. Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12. arkisin klo 9–15. Huom! Varmennetta ei voi hakea 17.12.2018–1.1.2019 käyttökatkosta johtuen. Tee sopimukset omien asiakkaiden kanssa Tulorekisteriin ilmoittamisesta. Asiakkaille tiedotettu Palkansaajille tiedotettu Tulorekisteri otetaan käyttöön 1.1.2019. Tämän jälkeen maksetut suoritukset ilmoitetaan tulorekisteriin viiden kalenteripäivän kuluessa maksupäivästä. Vuodelta 2018 annetaan ilmoitukset nykyisen käytännön mukaisesti Verohallinnolle, TVR:lle, työeläkeyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiöille erikseen. Ilmoitusten korjaaminen aikaisemmille vuosille ja vuodelle 2018 tehdään nykyisen käytännön mukaisesti Verohallinnolle, TVR:lle, työeläkeyhtiöille ja tapaturmavakuutusyhtiöille erikseen.   Usein kysyttyjä kysymyksiä:   K: Kuka voi tehdä hakemuksen rajapinnan käyttöön? V: Hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi voi tehdä ainoastaan hakijaorganisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö eli; Toimitusjohtaja toimitusjohtajan sijainen toimihenkilö, jolla on yksinedustamisoikeus Katso-pääkäyttäjä tai elinkeinonharjoittaja. Jos hakemuksen tekee tilitoimisto tai muu palkkahallinnon ulkoistuskumppani, sillä pitää olla voimassa oleva toimeksiantosopimus ja valtuudet toimia asiakasyrityksensä puolesta. Lue lisää Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan. K: Kuka voi noutaa varmenteita? V: Mikäli tilitoimisto hoitaa asiakkaidensa ilmoituksia voi tilitoimisto olla se, joka tekee hakemuksen tulorekisterin teknisestä rajapintakäytöstä, jos sillä on asiakkaan puolesta asioinnin oikeudet ja toimeksiantosopimukset kunnossa. Tilitoimisto muodostaa varmenteen (tai nimeämä taho) ja yhdellä varmenteella hoitaa kaikkien asiakkaiden puolesta ilmoittamisen.   K: Voiko yhtä varmennetta käyttää kaikkien asiakkaidensa puolesta asiointiin. V: Kyllä. Tilitoimiston tai yrityksen eri ohjelmistot voivat käyttää samaa varmennetta eri ohjelmistoissaan, jos tyypiltään samanlainen varmenne soveltuu eri ohjelmistojen tarpeisiin. Toki vaihtoehtoisesti jokaiselle ohjelmistolle voi hakea myös oman varmenteen.   K: Kuka tarvitsee varmenteen ja mistä se tilataan? V: Varmenteen tarvitsee se yritys tai tilitoimisto, joka käyttää palkkahallinnon ohjelmistoa, josta on rakennettu tekninen rajapinta tulorekisterin ja järjestelmän välille. Visma Fivaldi hyödyntää tätä rajapintaa joten varmenne tarvitaan. Organisaation nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa 1.11.–14.12. arkisin klo 9–15. Huom.! Varmennetta ei voi hakea 17.12.2018–1.1.2019 käyttökatkosta johtuen. Lisätietoja varmenteesta.   K: Miten tilaan Tulorekisterirajapinnan Fivaldiin? V: Tietojen lähettämiseen Fivaldista Tulorekisteriin hyödynnetään teknistä rajapintaa. Fivaldiin ei tarvitse tilata erikseen "rajapintaa" vaan se tullaan toteuttamaan kaikille Palkanlaskentaa käyttäville asiakkaille. Teknisen rajapinnan yhteydessä tunnistautuminen tehdään varmenteella. Varmeenteen tilaaminen on kuitenkin tehtävä jonka tilitoimiston tulee tehdä. Yrityksen tai tilitoimiston nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö tekee tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa hakemuksen teknisen rajapinnan käyttöönottamiseksi (palvelusopimus) Suomi.fi valtuuksilla. Palvelusopimuksen voi tehdä 1.11.2018 alkaen. Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/ Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.   K: Miten käytännössä otetaan käyttöön rajapinta? V: Teknisen rajapinnan käyttöönotto ohjeistus ja varmenteen hallinta Fivaldilla, katso dokumentista Visma Fivaldi Tulorekisteritoteutus kohta "9. Varmenteiden hallinta" sekä tämän artikkelin liitteestä: Fivaldi ja Tulorekisterin varmenne.pdf Lisätietoja varmenteen tilaamisesta https://www.vero.fi/tulorekisteri/yritykset-ja-organisaatiot/suorituksen-maksajat/varmenne/ Verohallinnon dokumentissa "Verohallinnon ja tulorekisterin rajapintapalveluiden käyttöehdot.pdf" kohdassa "5 - Asiakkaan puolesta toimiminen" on kerrottu tarkemmin miten tilitoimiston tulee toimia omien asiakkaiden kanssa joiden tietoja Tulorekisteriin ilmoitetaan.   K: Mikä on “aliorganisaation tunniste”? V: Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksen itsensä määrittelemä tapa eriyttää organisaation erilaisia liiketoiminnallisia osastoja (esim. palkanlaskenta ja matkalaskujen hallinta) tai muita yksiköitä. Aliorganisaation tunniste on asiakasyrityksensä itsensä määrittelemä tarkenne tarkenne voi olla numeroita tarkenne voi olla kirjaimia(sanoja) tai yhdistelmiä sekä välimerkkejä tulorekisterin skeemassa aliorganisaation tunnisteen merkkimäärärajoite on 20 merkkiä Aliorganisaation tunniste liitetään valtuuskoodiin valtuuden myöntövaiheessa K: Mitä tarkoittaa KEVA? V: KEVA (ent. Kuntien eläkevakuutus)  on Suomalainen julkisoikeudellinen eläkelaitos   K: Mitä tarkoitetaan Ammattinimikkeistöillä? V: Tulonsaajalle on lähes aina annettava Tilastokeskuksen nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste. TK10 on oltava valittuna aina, jos ei ole tarvetta valita alla olevia vaihtoehtoja. Tulonsaajalle on aina annettava Trafin nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Merimieseläkekassa. Tällöin kenttään valitaan Trafi. Tulonsaajalle on aina annettava Kevan nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Keva. Tällöin kenttään valitaan Keva. Tulonsaajalle on aina annettava Suomen Pankin nimikkeistön mukainen ammattiluokan tunniste, jos Työeläkelaitoksena on Suomen Pankki. Tällöin kenttään valitaan Suomen Pankki. HUOM! omia ammattinimikkeistöjä ei tule perustaa, sillä ne eivät ole Tulorekisterin kanssa yhteensopivia. Käyttäkää siis vain yllämainittuja ammattinimikkeistöjä. Lue tarkemmin ohjeesta: Tulorekisterin ohjeet Visma Fivaldi -käyttäjille  
Näytä koko artikkeli
06-09-2018 15:18 (Päivitetty 27-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 7 kehut
 • 18824 Näytöt
Tulolajikohtaisen poikkeustilanteiden asetuksista ja taustatiedoista on kerrottu tarkemmin tässä postauksessa. Jos maksetaan tulolajilla, jolla voidaan ilmoittaa tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne (Vuonna 2022 tämän Verottajan ohjeen s.7 mukaisesti) ja tulorekisterioletus sosiaalivakuutusmaksuista on ”ei”, eli esim:   ja tällaisella tulolajilla halutaan ilmoittaa oletuksen mukaisesti (eli että ei ole minkään vakuutuksen alainen), niin palkkalaji, jolla esim. kokouspalkkiota tai polkupyöräetua maksetaan, ei saa olla minkään sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajien perusteessa mukana. Jos taas halutaan ilmoittaa poikkeus (eli ”kyllä”), tulee kyseinen palkkalaji olla kyseisten sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajin perusteessa mukana. Käy läpi kaikki sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajit läpi, myös ne mitä ei ole palkkalaskelmalla tai yrityksessä käytetty lainkaan ja tarkasta, että palkkalaji ei ole näiden palkkalajien prosentin perusteessa mukana.    Eli käy läpi kaikki:  Eläkevakuutuksen palkkalajit (myös KuEL ja mahdollinen lähdeveron palkkalaji TyELille), Työttömuusvakuutusten palkkalajit (myös osaomistaja ja mahdollinen lähdeveron palkkalaji työttömyysvakuutusmaksulle) Tapaturmavakuutuksen palkkalaji(t) Sotumaksun palkkalaji(t)   Jos prosentin perusteeksi on valittu "Palkkalajiluokan jälkeen” ja halutaan ilmoittaa oletuksen (”ei”) mukaan, on palkkalaji oltava Poikkeukset -ikkunan takana valituissa palkkalajeissa.  halutaan ilmoittaa poikkeus (”kyllä”), palkkalaji ei saa olla Poikkeukset –ikkunan takana valituissa palkkalajeissa   Jos prosentin perusteeksi on valittu "Valitut palkkalajit" ja halutaan ilmoittaa oletuksen (”ei”) mukaan, ei palkkalaji saa olla Valittu-kentän vierestä avautuvan Palkkalajit-ikkunan valituissa palkkalajeissa halutaan ilmoittaa poikkeus (”kyllä”), palkkalaji tulee olla Valittu-kentän vierestä avautuvan Palkkalajit-ikkunan valituissa palkkalajeissa      Voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset ennen lähetystä Henkilö-välilehdeltä painamalla ”hae vakuutuspoikkeukset”-painiketta:   Mikäli vakuutuspoikkeuksia on menossa, tulevat ne rivin oikeaan reunaan tulolajin kohdalle. Läheteneestä erästä voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset Lähetyserät-välilehdeltä Näytä xml-tiedosto-ikonia painamalla. Jos poikkeuksia on menossa, tulee siitä tieto tulolajin alapuolelle:      Jos sen halutaan menevän oletuksen mukaisesti, eli tässä tapauksessa ”ei”, niin tulolajin alapuolella ei näy sosiaalivakuutustiedoista mitään tietoa:   Näissä on myös mahdollista käyttää itse palkkalajin kohdalle tulevaa Vakuutuspoikkeukset-painiketta ja pakottaa menemään poikkeus/ei poikkeusta. Lähtökohtaisesti suositeltavin tapa on kuitenkin laittaa tämän postauksen mukaiset asetukset, jotta tiedot itse palkkalaskelmilla laskeutuvat oikein.   Hylkääntynyt ilmoitus voidaan lähettää korjausten jälkeen uudelleen tämän ohjeen avulla.    Mikäli aiemmat ilmoitukset ovat menneet väärin ja jo hyväksytty tulorekisteriin ja ne tulee korjata, tulee nämä palkkatietoilmoitukset mitätöidä ja lähettää uudet ilmoitukset tämän ohjeen mukaisesti.
Näytä koko artikkeli
01-12-2022 14:10 (Päivitetty 18-09-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 234 Näytöt
Laskuja voi lähettää AutoInvoice-palvelun tulostettavaksi Fivaldista kahdella eri tavalla: tulostuspalvelun ja massatulostuspalvelun kautta. Kummankin vaihtoehdon käyttäminen edellyttää AutoInvoice-palveluun rekisteröitymistä sekä palvelun tilaamista sen edellyttämällä tavalla. 1. Maventan verkkolaskupalvelun (Visma AutoInvoice) tulostuspalvelu Tulostuspalvelu koskee laskuja, jotka lähetetään Fivaldista AutoInvoice-tilin kautta asiakkaille. Tällöin laskujen välitystapana käytetään Fivaldissa välitystapaa, jonka tyyppi on AutoInvoice:      Mikäli laskun vastaanottaja ei voi ottaa vastaan verkkolaskuja, Maventan verkkolaskupalvelu ohjaa laskun tulostukseen ja postittaa sen vastaanottajalle, mikäli tulostuspalvelu on Autoinvoice-tilillä aktivoitu. Huomioi siis, että tulostuspalvelun aktivointi tällä tavalla vaatii tulostuspalvelun tilaamisen AutoInvoice-tilin kautta:     Liitteiden tulostamiseksi tulee AutoInvoice-tilin kohdassa Asetukset > Laskuasetukset > Laskujen lähettäminen > Tulostuspalvelu valita asetus Salli liitteiden tulostus. Kyseinen asetus on uusimmissa tileissä oletuksena valittuna, mutta vanhoissa tileissä tulee se käydä valitsemassa erikseen.   Mikäli jonkin vastaanottajan laskut halutaan jostain syystä ohjata menemään tulostuspalveluun aina, tallennetaan Fivaldin Yritysrekisterissä vastaanottajan Laskujen välitys -välilehdellä oletusvälitystavaksi Autoinvoice, Muu tunnus -kenttään sana PRINT ja Vastaanottajan välittäjän tunnukseen MAVENTA.   Maventan verkkolaskupalvelu tukee myös värillisten tulosteiden lähetystä. Väritulostus on maksullinen lisäpalvelu ja se on otettavissa käyttöön tämän ohjeen mukaisesti. 2. Massatulostuspalvelu Fivaldin AutoInvoice-rekisteröintitoiminnon kautta tilattava massatulostuspalvelu ei ole sama tulostuspalvelu, jota käytetään AutoInvoice-tilin lähetyksissä. Massatulostuspalvelua voidaan laskujen lisäksi käyttää myös palkkalaskelmien, maksukehotusten sekä kiinteistöhallinnan maksulappujen, perintäkirjeiden ja kirjeiden tulostamiseksi. Tällä lähetystavalla laskujen välitystapana käytetään välitystapaa, jonka tyyppi on Massatulostuspalvelu:    Massatulostuspalvelu on tullut osalle käyttäjistä tutuksi nimellä iPost. Tulosteet siirtyivät iPostilta Visma.net AutoInvoice-palveluun vuoden 2016 aikana.    Massatulostuspalvelua käytettäessä dokumentit eivät mene AutoInvoice-verkkolaskupalveluun vaan erilliseen massatulostuspalveluun. Siksi tämän välitystavan laskut eivät näy lähettäjän AutoInvoice-tilillä. Laskutulosteet ovat mustavalkoisia. Massatulostuspalvelu aktivoidaan käyttöön Fivaldin AutoInvoice-rekisteröinti-toiminnossa valitsemalla palveluista Massatulostuspalvelu ja tilaamalla se:     Lisätietoa Maventan ohjeet: Tulostuspalvelu Maventan ohjeet: Massatulostuspalvelu Visma Fivaldi Käsikirja: LASKUT SÄHKÖPOSTIIN TAI TULOSTUSPALVELUUN Yleistä tietoa Autoinvoice-palvelusta    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-11-2022 10:08 (Päivitetty 30-08-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 545 Näytöt
Jos saat Pankkiyhteydessä virheilmoituksen: "Polussa sijaitsevan avainsäilön käyttö ei onnistu. Tarkista pankkiyhteyden asetukset ja muokkaa polku ohjeen mukaiseksi sekä varmista hakemistopolun olemassaolo. Tarkista myös pankkiyhteyden perustiedoissa asetettava työhakemisto." johtuu se siitä, että ohjelma ei löydä pankkivarmenteita.     Tässä kahden minuutin videossa näytetään, miten pankkiyhteyden polku määritellään.   Työhakemisto ei voi olla juurihakemisto (esim. alla C:\), eikä hakemistopolun viimeinen kansio (esim. alla "Varmenteet"), koska varmennekansion on oltava työhakemiston alla. Varmenteiden tulee siis sijaita vähintään kahden hakemiston päässä juuresta. Alla olevassa esimerkissä oikea työhakemisto on "Pankkiyhteys":     Oikea työhakemisto saadaan valittua "Valitse työhakemisto"-painiketta klikkaamalla.    Tarkempi ohjeistus kaikista toimenpiteessä huomioitavista asioista löytyy tästä linkistä.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
24-11-2022 11:46 (Päivitetty 18-08-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 776 Näytöt
Maventa on muuttanut AutoInvoicen tulostuspalvelun palveluntarjoajaa, ja samalla kirjeiden välitykseen ollaan tekemässä pieniä parannuksia.   Suosittelemme että tallennat yrityksesi OVT-tunnuksen sille varattuun kenttään oman yrityksesi perustietoihin, jotta laskujen vastaanottaja voi halutessaan vastaanottaa niitä myös OmaPostin kautta. Mikäli tunnus puuttuu ei kirjeitä pystytä toimittamaan OmaPostin kautta, vaan ne ohjautuvat tulostukseen  
Näytä koko artikkeli
08-08-2023 11:27
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 169 Näytöt
Välitilien käyttö auttaa täsmäytystyössä   Välitilien käyttö on yksi tapa käsitellä saapuvia ja lähteviä suorituksia osakirjanpitojen tiliöinneissä ja pankkitiliotteen kirjauksissa. Mikäli Fivaldissa on tiliotekirjanpito käytössä, niin välitiliä tulee aina käyttää. Välitilin merkitys on lisäksi olla apuna kun tiliotetta täsmäytetään Fivaldin osakirjanpitojen maksuihin ja suorituksiin.   Koska suoritukset kirjataan jo osakirjanpidoissa, yksi keino estää tuplakirjaukset pankkitiliotteen tiliöinneissä, on käyttää suorituksen kirjauksessa välitiliä Myyntireskontrassa ja Ostoreskontrassa. Tiliotteella kirjattaessa tapahtuma kuitataan välitililtä pois vastatilinään kirjanpidon pankkitili. Näin voidaan tarkistaa ja täsmäyttää tiliotteen saapumisen jälkeen, että jokainen suoritus on onnistuneesti siirtynyt pankkitille/pankkitililtä (=välitilin saldo on  nolla). Välitilikäsittely Visma Fivaldissa   Alla vielä havainnollistettuna, miten välitilikäsittely voidaan toteuttaa Visma Fivaldissa. Käytetyt tilit ovat esimerkkejä. Myyntitapahtuma: myyntisaamiset 1701 / myynti 3000 Viitesuoritus: Välitili 1799 / myyntisaamiset 1701 Tiliote:  Rahatili 1910 / Välitili 1799.  Eli käytännössä näiden jälkeen tileille 3000 myynti ja 1910 rahatili, jää saldot suoritetusta myyntitapahtumasta.   Välitilien syöttäminen Fivaldiin   Yrityksen perustietojen Pankkitiedot-välilehdellä valitaan pankkitilin tiliöinniksi myyntireskontran välitili, jos käytössä on konekielinen tiliote:   Myyntireskontran Suoritukset-välilehdelle valitaan Myyntireskontran välitili:   Ostoreskontran maksujen perustietoihin valitaan Ostoreskontran välitili:   Lisätietoa   Tästä postauksesta löytyy vinkkejä, miten voidaan toimia, mikäli välitilin saldo ei täsmää.  Välitilikäsittelyn käyttöä kannattaa käydä läpi tarvittaessa konsultin kanssa. Yleensä konsultoinnin yhteydessä herää myös muita asiaan liittyviä yrityskohtaisia kysymyksiä, joihin konsultin asiantuntevuus on paras apu. Voit tehdä etäkonsultointitilauksen kätevästi suoraan palvelutilauslomakkeemme kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
27-12-2022 09:24 (Päivitetty 27-07-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 827 Näytöt
AutoInvoice tarkoittaa Maventan verkkolaskupalvelua, joka voidaan avata suoraan Visma Fivaldi -ohjelmiston AutoInvoice–palvelu-nimisen Web-sovelluksen kautta. AutoInvoice-palvelun operaattorina toimii Visman omistama verkkolaskuoperaattori Maventa.   Monta hyvää syytä siirtyä Maventan verkkolaskutukseen:     Eikä tässä vielä kaikki...   Kun lähetät laskusi Maventan kautta, voit lähettää laskun mukana myös liitteitä Voit lähettää kaikki laskusi Maventan palveluun, vaikka vastaanottaja ei ottaisi vastaan verkkolaskuja Myös palkkalaskelmat ja erilaiset kirjeet kulkevat kätevästi sähköisesti Maventan massatulostuspalvelun kautta.   Käyttöönotto   Maventan tarjoaman verkkolaskupalvelun käyttöönotosta löydät ohjeistuksen tästä käyttövinkistä. Visma Communitysta löytyy myös useita erilaisia aiheeseen liittyviä täsmäohjeita esimerkiksi hakusanalla Maventa.   Laskujen lähettäminen   Verkkolaskujen lähettäminen Visma Fivaldi -ohjelmistosta toimii Maventan palvelua käytettäessä muutoin samalla tavalla kuin Fivaldin Pankkiyhteyden kautta, mutta Maventaa käytettäessä laskut kulkevat Fivaldin Lähetysjono-sovelluksen kautta. Laskujen välitystapana Fivaldissa käytetään välitystapaa, jonka tyyppi on AutoInvoice. Verkkolaskutiedoston mukana kulkee myös laskun alkuperäinen Fivaldissa muodostettu kuva sekä muut laskuun liittyvät liitteet (poikkeuksena Fivaldin Tavoitteiden ajo -sovelluksesta lähetetyt verkkolaskut).   Jos laskun lähettäjällä ei ole tiedossa vastaanottajan verkkolaskutietoja, voi laskun silti lähettää Maventan palveluun. Maventa tarkistaa laskulla olevan y-tunnuksen perusteella, onko vastaanottajalla mahdollisuus vastaanottaa verkkolaskuja, ja lähettää laskun mahdollisuuksien mukaan eteenpäin verkkolaskuna. Jos laskun vastaanottaja ei voi ottaa vastaan verkkolaskuja, voi laskut myös siinä tapauksessa lähettää Maventan palveluun, sillä verkkolaskutietojen puuttuessa palvelu tulostaa laskun paperille ja postittaa sen vastaanottajalle, mikäli tulostuspalvelu on laskun lähettäjäyrityksen Maventa-tilillä aktivoitu. Maventan reitityslogiikasta on enemmän tietoa tässä linkissä.   Maventa tarjoaa myös verkkolaskutuksen ja tulostuspalvelun välissä mahdollisuuden lähettää laskut vastaanottajalle sähköpostilla, mikäli tämä lähetystapa on Maventa-tilillä aktivoitu.    Myös muita asiakkaille lähetettäviä tulosteita, kuten esimerkiksi palkkalaskelmia ja kirjeitä, voi lähettää Maventan tulostettavaksi ja postitettavaksi. Tätä tulostuspalvelua käytettäessä dokumentit eivät mene Maventan verkkolaskupalveluun vaan ns. massatulostuspalveluun. Näiden palveluiden eroista löydät tarkempaa lisätietoa tästä postauksesta. Massatulostuspalveluun lähetetyt aineistot eivät näy Maventa-tilillä.   Laskujen vastaanottaminen   Maventan kautta saadaan myös vastaanotettua sekä verkkolaskut että skannatut laskut Visma Fivaldi -ohjelmistoon. Verkkolaskun mukana voidaan ottaa vastaan myös toimittajan lähettämän laskun alkuperäinen kuva. Jos toimittaja ei pysty lähettämään verkkolaskuja, muodostaa skannauspalvelu verkkolaskun toimittajan lähettämästä laskusta skannaamalla laskun kuvan ja poimimalla laskun tiedot. Skannauspalvelun tilaamalla voi siten ottaa vastaan käytännössä kaikki laskut sähköisenä Maventan verkkolaskupalvelun kautta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-11-2022 08:57 (Päivitetty 27-06-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 426 Näytöt
Maventan verkkolaskupalvelun lopettaminen tapahtuu irtisanomalla kyseinen Maventa-tili. Maventa-tilin pääkäyttäjän, joka hallinnoi myös Fivaldin yrityspaikkaa johon tili on linkitetty, tulee lähettää Visma sovellustukeen (sovellustuki(at)visma.com) kirjallinen irtisanomisilmoitus sähköpostitse. Sähköposti tulee saapua samasta sähköpostiosoitteesta, kuin mikä pääkäyttäjälle on määritelty tilin asetuksissa.   Irtisanomispyyntö tulee lähettää sinä päivänä, kun palvelu halutaan sulkea. Kuittaamme sinulle, kun tili on suljettu. Tilanteissa, joissa tilin haluttu sulkemishetki osuu viikonlopulle tai arkipyhäpäivälle, tulee asiakkaan päättää, tehdäänkö irtisanominen edeltävänä arkipäivänä vai seuraavana.   Ennen tilin irtisanomista tulee varmistaa, ettei tiliä ole tarkoitus jatkossa käyttää toisessa ohjelmistossa tai Fivaldin yritysympäristössä. Mikäli tilanne on tämä, ei tiliä irtisanota, vaan tili voidaan määrittää uuden pääkäyttäjän haltuunotettavaksi tässä postauksessa ohjeistetulla tavalla.   Irtisanomisilmoituksen sisältö Kirjaa asiasi selkeästi sähköpostiviestin otsikoksi, esimerkiksi Maventa-tilin irtisanominen, ja lisäksi yrityksen nimi ja y-tunnus. Lisäksi varsinaisessa viestiosuudessa tulee käydä ilmi seuraavat asiat: Yritys halutaan irtisanoa Maventasta Varmistus, ettei Maventa-tiliä ole tarkoitus jatkossa enää käyttää esim. toisessa ohjelmistossa  Irtisanottavan tilin yrityksen nimi ja y-tunnus Kyseisen yrityksen yritystunnus Fivaldissa   Huomioithan, että tilin sulkeminen ei lakkauta pelkästään verkkolaskutusta, vaan samalla loppuu myös mahdollisuus lähettää tulosteita massatulostuspalveluun. Mikäli siis haluat esimerkiksi lopettaa vain laskujen vastaanoton Maventan kautta, voit sulkea kyseisen palvelun tämän ohjeen mukaisesti.   Mikäli irtisanottavalla yhtiöllä on Maventan palvelussa voimassaoleva laskuttajailmoitus, tulee edellämainittujen lisäksi laskuttajailmoituksesta olla tehtynä CHANGE tai DELETE-sanomat onnistuneesti. Tämä tarkoittaa, että on laskuttajailmoituksen lähetyksen jälkeen odotettu vähintään neljä pankkipäivää ja tarkistettu sen jälkeen tililtä, että hylkäyksiä ei ole tullut. Vasta kun uusi laskuttajailmoitus on päivittynyt / päätetty, voidaan tili irtisanoa.   Toimenpiteet irtisanomisen jälkeen Mikäli tilillä on ollut käytössä Maventan skannitili, välittää skannauspalvelu vielä 60 päivän ajan irtisanomisesta skannatut laskut sekä ei-laskumateriaalin palautussähköpostiin, joka on määritelty Maventa-tilin Skannitili-asetuksissa.    Mikäli yritys haluaakin jatkossa palata Maventan palveluiden pariin, tulee hänen luoda uusi Maventa-tili. Tämä ei kuitenkaan onnistu Fivaldissa samasta yrityspaikasta, jossa on ollut kytkös suljettuun tiliin, ellei yhteyttä vanhalle suljetulle tilille poisteta ensin. Tämä tehdään tässä ohjeistuksessa kuvatulla tavalla.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
24-11-2022 08:26 (Päivitetty 27-06-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1329 Näytöt
Kun Maventa-tilin rekisteröinti ei Fivaldin AutoInvoice-palvelusta onnistu siitä syystä, että tili on jo olemassa, on olemassa olevan tilin tiedot kytkettävä Fivaldiin käsin.   Maventa-tili käyttöön Fivaldissa Olemassa oleva Maventa-tili voidaan ottaa Fivaldissa käyttöön joko täysin (tilin siirto) tai osittain (tilin yhteiskäyttö) lisäämällä tilille uusi pääkäyttäjä alla kuvatun prosessin mukaisesti. Voit aloittaa prosessin olemalla yhteydessä sovellustukeen haluttuna siirtoajankohtana ilmoittamalla alla listatut tiedot, niin voimme tehdä kyseisen yrityksen Maventa-tilille tarvittavat muutostoimenpiteet:   Minkä yrityksen Maventa-tilistä on kyse (nimi ja y-tunnus): Ohjelmisto, josta yritys lähettää jatkossa myyntilaskuja Maventa-tilin kautta: Ohjelmisto, johon yritys vastaanottaa jatkossa ostolaskuja Maventa-tilin kautta: Pääkäyttäjä (sähköpostiosoite), joka lisätään yrityksen Maventa-tilille: Siirto/yhteiskäyttöpyynnön allekirjoittajan sähköpostiosoite:   Pyynnön allekirjoittajan tulee olla kyseisen Maventa-tilin yrityksen (loppuasiakkaan) edustaja, jolla on oikeudet allekirjoittaa yrityksen (loppuasiakkaan) puolesta. Allekirjoittaja voi olla myös tilitoimisto tai isännöitsijä, jolla on tarvittavat oikeudet edustaa loppuasiakasta. Allekirjoittamalla kyseinen henkilö tekee juridisesti sitovan pyynnön Vismalta ja ottaa vastuun viestiä siirtoon liittyvistä asioista loppuasiakkaalle riittävällä tavalla. Allekirjoittaja saa sähköpostiinsa kutsun allekirjoittaa asiakirjan, mikä edellyttää sähköistä tunnistautumista. Kun asiakirja on allekirjoitettu, voidaan viestissä määritelty pääkäyttäjä lisätä kyseisen yrityksen Maventa-tilille ja ottaa kyseinen tili käyttöön Fivaldissa.   Uuden pääkäyttäjän toimet Prosessin päätteeksi saat sovellustuesta tiedon, että uusi pääkäyttäjä on lisätty yrityksen Maventa-tilille. Tällöin uusi pääkäyttäjä voi kirjautua tilille ja tehdä siellä tarvittavat tarkistustoimet: Laskutustiedot (Asetukset | Yrityksen asetukset | Laskutustiedot) tulee asettaa ajan tasalle virheellisen laskutuksen välttämiseksi. Yrityksen nimi (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot) on hyvä tarkistaa muutostarpeiden osalta. Sähköpostiosoitteet (Asetukset | Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot ja Asetukset | Laskuasetukset | Laskuilmoitukset) tulee tarvittaessa päivittää. Mikäli skannauspalvelu (Asetukset | Lisäpalvelut | Skannitili) on käytössä, tulee Skannauspalvelu-rivin Päivitä-painikkeen takaa tarkistaa yhteystiedot, jonne skannauspalveluun lähetetty muu kuin laskuaineisto toimitetaan. Tilin käyttäjät (Asetukset | Yrityksen tiedot | Käyttäjät) on suositeltavaa käydä läpi:  Käyttäjillä on pääsy kyseiselle Maventa-tilille ja roolinsa mukainen oikeus muokata tilin tietoja. Pääkäyttäjän poistaminen tililtä katkaisee samalla yhteyden kyseiseltä tililtä ohjelmistoon, johon kyseisen pääkäyttäjän API-avain on tilin UUID-tiedon kanssa määritelty. Tästä syystä etenkin tilin yhteiskäyttötapauksissa on oltava erityisen varovainen tilin käyttäjätietojen poistamisessa.  Mikäli pankkiverkkoyhteyttä ei ole avattu, tulee se avata tämän ohjeen mukaisesti.   Lopuksi Maventa-tili otetaan käyttöön Fivaldissa tämän ohjeen mukaisesti. Mikäli yritys on siirtynyt kantasiirrolla, vaihdetaan Fivaldiin uusi API-avain Fivaldi WEBin Myynti- tai Osto-valikon Autoinvoice-palvelussa kohdassa "Yrityksen tilitiedot". Voit tarkistaa API-tiedon Maventa-tilin kohdasta Asetukset | Asetukset.     Poikkeus siirtoprosessiin Tilin nykyinen pääkäyttäjä voi myös lisätä uuden Fivaldi-tilitoimiston / -isännöitsijätoimiston pääkäyttäjän tilille, mikäli vanha ohjelmisto ei ole Visman järjestelmä (pl Fivaldi). Käyttäjän lisäys tapahtuu seuraavasti: Kirjaudu Maventa-tilille osoitteessa autoinvoice.visma.com Avaa oikeasta yläreunasta Asetukset ja mene vasemmalta Yrityksen asetukset | Käyttäjät. Paina “Lisää käyttäjä” ja täytä uuden henkilön tiedot. Muista antaa käyttäjälle Admin-rooli. Tarkistattehan seuraavat asiat: Yrityksen tilin laskutustiedot ovat muutoksen jälkeen oikein. Yrityksen nimi on ajan tasalla muutoksen jälkeen. Nimenmuutos onnistuu palvelussa kohdasta Asetukset | Yrityksen tiedot.  Vanhat käyttäjätiedot on poistettu tililtä. Tuplalaskutuksen estämiseksi vanhassa järjestelmässä tulee varmistaa, että laskujen vastaanotto on estetty. (Fivaldista vastaava toiminto löytyy Fivaldi WEBin Myynti- tai Ostot-valikon Autoinvoice-palvelusta. "Yrityksen tilitiedot"-toiminnossa laitetaan täppä "Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin" ja painetaan "Päivitä".) Tämän jälkeen voit tehdä kytkennän Fivaldiin käsin tämän ohjeen mukaisesti.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
23-11-2022 07:44 (Päivitetty 27-06-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 540 Näytöt
Jos Maventan tietokannasta löytyy yrityksen y-tunnuksella aktiivinen tili, ei uuden Maventa-tilin avaaminen Fivaldissa onnistu, vaan rekisteröintiä tehtäessä käyttäjä saa virhepalautteen: "ERROR: REGISTRATION FAILED, BID ALREADY TAKEN". Tällöin olemassa olevan tilin tiedot tulee kytkeä Fivaldiin käsin. Kuvatun kaltainen tilanne voi tulla vastaan esimerkiksi tilitoimistolla silloin, kun asiakasyrityksen tiliä on aiemmin hallinnoitu toisessa ohjelmistossa heidän aiemman tilitoimistonsa toimesta. Kun yritys vaihtaa tilitoimistoa Fivaldi-tilitoimistoon, pitäisi tili saada siirrettyä uuden tilitoimiston hallintaan.   Jotta tilin kytkemiseen vaaditut tiedot (käyttäjän API-avain ja yrityskohtainen UUID) saadaan syötettyä Fivaldiin, täytyy tili ensin ottaa uuden pääkäyttäjän hallintaan. Ohje tilin siirtämiseksi uuden Fivaldi-pääkäyttäjän hallintaan löytyy tästä postauksesta.   Kun Maventa-tilille on saatu siirron tiimoilta lisättyä uusi pääkäyttäjätieto ja tällä on pääsy Maventan palvelussa kyseiselle tilille, voidaan edetä tilin kytkemisessä Fivaldiin alla olevan ohjeen mukaisesti: AutoInvoice-tilin kytkeminen Fivaldiin Tarkista ensin yrityksen UUID sekä Fivaldiin kytkettävä API-avain kyseisen yrityksen Maventa-tilin Asetuksissa kohdassa Yrityksen asetukset | Yrityksen tiedot:       Tili kytketään em. tiedoin Fivaldiin WEBin ylävalikosta Myynti/Ostot/Kiinteistöhallinta löytyvässä "AutoInvoice-palvelu"-websovelluksessa:     Tilin pääkäyttäjän API-avain sekä yrityskohtainen UUID syötetään Fivaldin AutoInvoice-palvelun "Yrityksen tilitiedot"-toiminnossa. Voit myöt halutessasi määrittää ajankohdan, mistä alkaen tilille jo saapuneet laskut halutaan tuotavan Fivaldiin. Huomioi kuitenkin, että noutotoiminto hakee tililtä vain laskut, joita ei ole aiemmin noudettu Fivaldiin, eli tilanteissa joissa Maventa-tili otetaan käyttöön toisesta Fivaldi-ympäristöstä, ei aiempaan Fivaldi-ympäristöön noudettuja laskuja saa enää uudestaan tällä toiminnolla noudettua.    Tarkista myös ennen tilitietojen päivitystä, haluatko estää laskujen vastaanoton Fivaldiin. Tämä on tarpeen esimerkiksi, jos laskujen halutaan saapuvan johonkin toiseen ohjelmistoon kuin Fivaldiin, ja Fivaldista vain lähetetään laskuja.     Lopuksi painetaan Päivitä:     Huomioi, että tällaisessa tilanteessa Fivaldi ei luo välitystapaa automaattisesti, vaan se tulee luoda käsin tämän ohjeistuksen mukaisesti.   Jos kyseisen yrityksen Maventa-tili on ollut kytkettynä aikaisemmin toiseen Fivaldi-yritykseen, tässä annettujen tietojen päivittämisen jälkeen tilin kytkös edelliselle Fivaldi-yrityspaikalle puretaan ja muodostetaan uuteen Fivaldi-yritykseen. Käyttäjä saa toimenpiteestä ilmoituksen. Tällaisessa tapauksessa tulee vielä varmistaa kytköksen luomisen jälkeen, onko "Estä laskujen vastaanotto Fivaldiin"-täppä päällä. Mikäli asetus on täpättynä ja laskuja halutaan alkaa vastaanottaa, tulee täppä ottaa pois ja painaa "Päivitä".   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
22-11-2022 12:38 (Päivitetty 27-06-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 940 Näytöt
Vakuutusyhtiöt ovat ottaneet käyttöön TyEL:in hoitokustannusosan 1.1.2023 alkaen.   Hoitokustannusosa on yrityskohtainen ja se lasketaan TyEL-maksun päälle. Siksi Visma ei voi ylläpitää yhteisrekisterissä todellista TyEL:in työnantajan osuutta, kun hoitokustannuslisä on yrityskohtainen.   Yhteisrekisteristä tulee oletuksena TyEL:in kokonaisprosentiksi 25,30 %, joka on määrä ilman hoitokustannusosaa. Fivaldi-käyttäjällä on kaksi vaihtoehtoa käsitellä asiaa:   1. TyEL-maksu oikaistaan kirjanpitoon   Käyttäjä voi tehdä voi tehdä pk-vientinä Fivaldin kirjanpitoon tositteen, jolla saadaan kirjattua oikea yrityskohtainen TyEL-maksu kuluksi. TyEL-maksun voi täsmäyttää vakuutusyhtiön lähettämästä laskusta.   2. Prosentit syötetään Fivaldiin käsin ja ylläpidetään siellä itse   Toinen vaihtoehto on, että käyttäjä syöttää TyEL-prosentit itse. Silloin TyEL-rivin kohdalta tyhjätään kenttä “Arvot yhteisrekisteristä” ja käyttäjä syöttää itse yrityskohtaisen TyEL-prosentin:         Huom! Jos tyhjäät sarakkeen “Arvot yhteisrekisteristä” ja syötät arvot itse, niin Visma ei päivitä niitä vuosittain. Silloin on yrityksen omalla vastuulla päivittää TyEL-maksut ja ikärajat joka vuosi oikeaksi. Tämä toiminto vaikuttaa siis myös työntekijän osuuteen ja nettopalkan määrään.   Jos TyEL-prosentit syötetään itse, suosittelemme myös varmuuden vuoksi tarkistamaan, ettei palkkatietoilmoitukselle tule tulolajikohtaista poikkeustilannetta.     Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
17-02-2023 09:58 (Päivitetty 02-06-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 1210 Näytöt
Fivaldin sähköpostien lähetyksessä käytettävää palvelua vaihdettiin 12.10.2018. Tällä muutoksella haluttiin varmistaa, että viestien lähetys pysyy roskapostisuodattimien vaatimissa standardeissa. Samassa yhteydessä kaikki Fivaldin kautta lähetetyt viestit muuttuivat siten, että jatkossa sähköpostit lähtevät Fivaldista noreply(a)fivaldi.net-osoitteella. Kyseinen osoite näkyy siis aina vastaanottajalle viestin lähettäjänä, eikä tähän voi käyttäjä vaikuttaa. Asiasta on kerrottu enemmän tällä tiedotteella.   Suosittelemme kuitenkin aina määrittämään Fivaldin sähköpostiasetuksiin lähettäjän sähköpostiosoitteeksi käyttäjän oman sähköpostiosoitteen. Fivaldiin tallennettu lähettäjän osoite poimitaan nimittäin sähköpostiviestin Reply-to -kenttään, jolloin mahdolliset paluuviestit ohjautuvat tuosta oletuksena ohjautuvasta noreply-lähetyssähköpostiosoitteesta huolimatta tämän ohjauksen avulla oikealle henkilölle.   Suosittelemme lisäämään asetuksissa viestipohjiin, eli Otsikko- ja Viesti-kenttiin, tekstinä muun muassa yrityksen nimen. Vastaanottaja ei nimittäin muutoin näe suoraan saamastaan sähköpostiviestistä, miltä yritykseltä tai henkilöltä kyseinen sähköposti on tullut.    Kyseiset toimenpiteet tehdään seuraavissa toiminnoissa: 1. Laskujen välitystavan asetukset löytyvät Laskujen välityksen ylävalikosta Laskujen välitys | Perustiedot. Klikkaamalla Välitystavat-välilehdellä Sähköposti-välitystavan aktiiviseksi alhaalle ilmestyy Sähköpostitiedot-painike, jonne saa tallennettua lähettäjän sähköpostiosoitteen Lähettäjän sähköpostiosoite -kenttään:     2. Asukastulosteiden lähettäjätieto muutetaan Yhtiön ohjaustietoihin Tuloste- ja lähetysryhmät -välilehdellä Oletuslähettäjä-kenttään:    Palkkalaskelmien sähköpostivälitystapa on poistettu käytöstä huhtikuussa 2019. Palkkalaskelmien lähetysvaihtoehtoja ovat siis verkkopalkka, tulostus, ja massatulostuspalvelu. 
Näytä koko artikkeli
28-11-2022 10:52 (Päivitetty 25-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1163 Näytöt
Kirjanpitoruudun yläosassa pystyy seuramaan haluamiensa kirjanpitotilien saldoja.   Saldot saa näkyviin kirjanpidossa painamalla Tilit-painiketta ja syöttämällä kirjanpidon tilit Seuranta-ikkunaan.     Tämä voi olla kätevä toiminto esimerkiksi pankkitilin tai välitilien saldojen seuraamiseen. Saldo on siltä kaudelta, joka on valittuna "Kirjataan kaudelle"-kenttään. Tämä on yrityskohtainen ja käyttäjäkohtainen toiminto.   Saldojen seuraaminen on erityisen hyödyllistä myös marginaaliveron seurantatileissä ja siitä on lisää tietoa marginaaliveron käsikirjassa sivulla 9. Tilien tallentamisesta on tarkemmat ohjeet kirjanpidon käsikirjassa sivulla 42.    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
19-05-2023 11:11 (Päivitetty 19-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 312 Näytöt
Verkkolaskutuksen aloittaminen edellyttää sitä, että laskujen lähettäjällä on käytössään verkkolaskuoperaattori. Operaattoreita ovat mm. Maventa ja pankit. Suosittelemme verkkolaskujen lähetykseen Visma Autoinvoice -palvelua (Maventa). Visma AutoInvoice -palvelu välittää laskut perille vastaanottajan vaatimassa muodossa joko sähköisenä tai paperisena, ja verkkolaskuille on tätä kautta myös mahdollista lisätä liitteitä. Visma AutoInvoice -palvelun käyttöönotosta löytyy ohjeistus tästä käyttövinkistä.   Alla olevassa ohjeistuksessa käydään läpi verkkolaskutuksen aloittamisen Fivaldissa vaatimat toimet. Ohjeen kohdat 1 ja 2 eivät koske AutoInvoice-palvelua käyttäviä yrityksiä, sillä välitystapa ja välittäjätieto luodaan automaattisesti AutoInvoice-palvelua rekisteröidessä. Mikäli siis käytät AutoInvoice-välitystapaa, siirry suoraan ohjeen kohtaan 3.   Kun sopimus verkkolaskuoperaattorin kanssa on tehty, luodaan Laskujen välityksen Perustiedoissa "Finvoicen välittäjät"-välilehdellä kyseinen välittäjätieto. Lähettäjän välittäjä (verkkolaskuoperaattori) tulee olla perustettuna ennen uuden välitystavan luomista.  Selite-kenttään lisätään käytettävä pankki (esimerkiksi Nordea). "Välittäjän tunnus"-kenttään lisätään ko. pankin välittäjän tunnus, joka on usein pankin BIC koodi (tässä esimerkissä Nordealla välittäjän tunnus on NDEAFIHH). "Lähettäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi"-alasvetovalikosta valitaan se tunnustyyppi, minkä pankki on ilmoittanut (useimmiten IBAN-tilinumero tai OVT-tunnus). Ohjelma tuo verkkolaskuaineistolle valitun tiedon Yrityksen perustiedoista, joten tieto tulee olla syötettynä myös sinne. OVT-tunnus syötetään Yritys-välilehdelle IBAN-tilinumero nousee Pankkitiedot-välilehdelle syötetyltä pankkitililtä, jolle on täpätty "Finvoice -tunnus"-kohta aktiiviseksi. "Lähettäjän muu tunnus"-kenttä jätetään tyhjäksi. Tähän syötetään lähettäjän verkkolaskuosoite silloin, kun "Lähettäjän/vastaanottajan oletustunnustyyppi"-kenttään on valittu "Muu tunnus". "Lähetys Fivaldi-pankkiyhteydellä, maksuliikesopimukseen liitetty tili"-kenttään valitaan valita se Pankkiyhteyden Perustiedoissa WS-sopimukselle lisätty pankkitili, jonka kautta kyseisen yrityksen Finvoice-aineistot lähetetään.  Tallenna Seuraavaksi luodaan Laskujen välityksen Perustiedoissa Välitystavat-välilehdellä uusi välitystapa:  Selite-kenttään annetaan välitystavan nimi (esim. “Verkkolasku”) Tyyppi-kenttään valitaan "Finvoice" Laskupohja-kenttään valitaan käytössä oleva laskupohja (esim. Tilisiirrollinen lasku) "Lähettäjän välittäjä"-kenttään valitaan yrityksen verkkolaskuoperaattori. Tallenna Laskujen välityksen Perustietojen Perustiedot-välilehdellä voi määritellä lähettävän yrityksen oletusvälitystavan. Tällöin jos Yritysrekisteristä puuttuu asiakaskohtainen oletusvälitystapa, ehdottaa ohjelma kyseisen asiakkaan laskulle tänne valitun välitystavan. Kyseisen asetuksen hyöty näkyy erityisesti AutoInvoice-palvelun kohdalla, koska lähettäjän niin halutessa, voi kaikki laskut lähettää AutoInvoice-palveluun, vaikka vastaanottajan verkkolaskuosoitteet eivät olisikaan lähettäjän tiedossa.                 Kun verkkolaskutuksen välitystapa on luotu, lisätään Yritysrekisteriin vastaanottajien verkkolaskutiedot. AutoInvoice-palvelua käytettäessä tämä tarvitsee tehdä vain silloin, kun vastaanottajan verkkolaskutiedot tiedetään, sillä laskut lähtevät AutoInvoice-palveluun myös ilman verkkolaskutietoja. Jos palvelu ei löydä vastaanottajan verkkolaskutietoja omista rekistereistään, voidaan tämän laskut kuitenkin välittää palvelusta eteenpäin joko sähköpostitse tai tulostuspalvelun kautta riippuen tilin asetuksista ja laskuaineiston sisällöstä. Yritysrekisterissä valitaan ensin se asiakas, jolle lähetetään verkkolaskuja Siirry "Laskujen välitys"-välilehdelle. "Asiakkaan oletusvälitystapa"-kenttään valitaan haluttu välitystapa. "Vastaanottajan verkkolaskuosoite -otsikon alta valitaan "Muu tunnus" ja kirjoitetaan sen vieressä olevaan kenttään laskutettavan asiakkaan verkkolaskuosoite (IBAN tai OVT) "Vastaanottajan välittäjän tunnus"-kenttään kirjoitetaan laskutettavan asiakkaan verkkolaskuoperaattorin välittäjätunnus (esim. Osuuspankilla OKOYFIHH) Tallenna HUOM. Finvoice-standardi edellyttää, että verkkolaskuaineistossa lähettäjän ja vastaanottajan tiedot ovat riittävät. Mikäli oleellisia tietoja puuttuu lähetettävältä verkkolaskulta, ohjelma ei anna lähettää laskua eteenpäin (poikkeuksena AutoInvoice-palvelu).    Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
23-11-2022 10:21 (Päivitetty 19-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 362 Näytöt
Tulolajikohtaisen poikkeustilanteiden asetuksista ja taustatiedoista on kerrottu tarkemmin tässä postauksessa. Jos maksetaan tulolajilla, jolla voidaan ilmoittaa tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne (Vuonna 2022 tämän Verottajan ohjeen s.7 mukaisesti) ja tulorekisterioletus sosiaalivakuutusmaksuista on ”kyllä”, eli esim:     ja tällaisella tulolajilla halutaan ilmoittaa oletuksen mukaisesti (eli on sosiaalivakuutuksen alainen), niin palkkalaji, jolla esim. arkipyhäkorvausta tai muuta luontoisetua maksetaan, tulee olla näiden sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajien perusteessa mukana. Jos taas halutaan ilmoittaa poikkeus (eli ”ei”), ei kyseinen palkkalaji saa olla näiden sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajin perusteessa mukana. Käy läpi kaikki sosiaalivakuutusmaksujen palkkalajit läpi, myös ne mitä ei ole palkkalaskelmalla tai yrityksessä käytetty lainkaan ja tarkasta, että palkkalaji on/ei ole näiden palkkalajien prosentin perusteessa mukana.  Eli käy läpi kaikki:  Eläkevakuutuksen palkkalajit (myös KuEL ja mahdollinen lähdeveron palkkalaji TyELille), Työttömuusvakuutusten palkkalajit (myös osaomistaja ja mahdollinen lähdeveron palkkalaji työttömyysvakuutusmaksulle) Tapaturmavakuutuksen palkkalaji(t) Sotumaksun palkkalaji(t)   Jos prosentin perusteeksi on valittu "Palkkalajiluokan jälkeen” ja halutaan oletuksen (”kyllä”) mukaan, ei palkkalaji saa olla Poikkeukset -ikkunan takana valituissa palkkalajeissa.  halutaan ilmoittaa poikkeus (”ei”), palkkalaji tulee olla Poikkeukset –ikkunan takana valituissa palkkalajeissa   Jos prosentin perusteeksi on valittu "Valitut palkkalajit" ja halutaan ilmoittaa oletuksen (”kyllä”) mukaan, tulee palkkalaji olla Valittu-kentän vierestä avautuvan Palkkalajit-ikkunan valituissa palkkalajeissa  halutaan ilmoittaa poikkeus (”ei”), palkkalaji ei saa olla Valittu-kentän vierestä avautuvan Palkkalajit-ikkunan valituissa palkkalajeissa    Voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset ennen lähetystä Henkilö-välilehdeltä painamalla ”hae vakuutuspoikkeukset”-painiketta. Mikäli vakuutuspoikkeuksia on menossa, tulevat ne rivin oikeaan reunaan tulolajin kohdalle. Lähteneestä erästä voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset Lähetyserät-välilehdeltä Näytä xml-tiedosto-ikonia painamalla. Jos poikkeuksia on menossa, tulee siitä tieto tulolajin alapuolelle:    Jos sen halutaan menevän oletuksen mukaisesti, eli tässä tapauksessa ”kyllä”, niin tulolajin alapuolella ei näy sosiaalivakuutustiedoista mitään tietoa:     Näissä on myös mahdollista käyttää itse palkkalajin kohdalle tulevaa Vakuutuspoikkeukset-painiketta ja pakottaa menemään poikkeus/ei poikkeusta. Lähtökohtaisesti suositeltavin tapa on kuitenkin laittaa tämän postauksen mukaiset asetukset, jotta tiedot itse palkkalaskelmilla laskeutuvat oikein. Hylkääntynyt ilmoitus voidaan lähettää korjausten jälkeen uudelleen tämän ohjeen avulla.  Mikäli aiemmat ilmoitukset ovat menneet väärin ja jo hyväksytty tulorekisteriin ja ne tulee korjata, tulee nämä palkkatietoilmoitukset mitätöidä ja lähettää uudet ilmoitukset tämän ohjeen mukaisesti.  
Näytä koko artikkeli
01-12-2022 14:05 (Päivitetty 11-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 144 Näytöt
Vakuuttamisen poikkeustilanne voidaan antaa joko palkansaajakohtaisesti tai tietyillä tulolajeilla on mahdollista ilmoittaa myös tuololajikohtainen poikkeustilanne.   Henkilötason vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit on kuvattu tässä postauksessa.    Tulolajikohtaisten vakuuttamisten poikkeustilanteiden osalta tiedot niistä tulolajeista, joista voidaan ilmoittaa vakuutuspoikkeus, on kuvattu tässä Verottajan ohjeessa s.7 lähtien niistä tulolajeista, joissa viimeisessä sarakkeessa (Vakuuttamistiedon tyyppi sallittu) on ruksi. Samassa taulukossa ilmoitetaan sosiaalivakuutusmaksujen osalta oletus.   Jos tulo maksetaan oletuksen mukaisena, työnantajan ei ilmoittaessaan tarvitse ottaa kantaa sosiaalivakuutusmaksuihin.   Kun tulolajilla voidaan ilmoittaa tulolajikohtainen poikkeus ja palkkalaji on linkitetty tällaiseen tulolajiin, palkkalajilla näkyy Palkkalajit-rekisterissä Vakuutuspoikkeukset -painike:       Vakuutuspoikkeukset -painikkeesta avautuvasta ikkunasta käyttäjä pääsee tarkistamaan tulolajille määritetyn oletuksen vakuutuksittain. Ensisijaisesti suositellaan määrittelemään asetukset Fivaldissa siten, että voidaan käyttää "Fivaldin mukainen" määritystä, jotta ohjelma laskee sivukulut palkkalaskelmilla oikein. Vakuutuspoikkeukset-ikkunan valinta ottaa siis kantaa vain tulorekisteri-ilmoitukseen, ei palkkalajin käyttäytymiseen palkkalaskelmalla. Tämän vuoksi sitä suositellaan käytettäväksi tilanteissa, jossa vakuutuspoikkeus ohjelmaan määritetyistä asetuksista huolimatta saada menemään oikein tai jotain palkkalaskelmalla muuten oikein ollutta tietoa halutaan korjata tulorekisteriin.   Jotta asetukset saadaan Fivaldiin oikein ja voidaan käyttää "Fivaldin mukainen" -valintaa, palkkalaji tulee määritellä kyseisten vakuutusten prosentin perusteeseen mukaan (on vakuutuksen alainen, eli "kyllä") tai valittu poikkeuspalkkalajiksi (ei ole kyseisten vakuutusten alainen, eli "ei"). Asetus tulee tehdä kaikille kyseisen vakuutuksen palkkaleille, vaikka niitä ei yrityskessä käytettäisi ollenkaan. Nämä asetukset tulee käydä läpi yrityspaikassa jokaisen palkkalajin kohdalla erikseen, joita yrityksessä käytetään ja jolla voidaan ilmoittaa tulolajikohtaisia poikkeuksia. HUOM! Oletuksena Fivaldin mukainen ei ole sama kuin Tulorekisterioletus.   Mikäli ilmoitukselle tietoa ei saada menemään oikein määritetyistä asetuksista huolimatta, voidaan Vakuutuspoikkeukset -ikkunan kautta pakottaa poikkeustieto ilmoitukselle valitun palkkalajin osalta.    Esimerkki: palkansaajalle on maksettu luottamusmiespalkkiota 300 euroa ja palkkalaji on linkitetty tulolajille 215 Luottamusmiespalkkio. Tulorekisterin oletuksen mukaan luottamusmiespalkkiosta maksetaan vain sairausvakuutusmaksu. Jos tätä ei tarvitsisi maksaa ja halutaan ilmoittaa tulorekisterioletukseen poikkeus tämän osalta osalta, niin Vakuutuspoikkeus –ikkunaan viimeiselle riville laitetaan valinta kohtaan: ”Poikkeus”.   Voit tarkistaa tulolajikohtaiset vakuutuspoikkeukset ennen lähetystä valitsemalla Vakuutuspoikkeukset painiketta Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin Websovelluksessa Henkilö-välilehdellä. Ohjelma antaa tällöin sen hetken tiedot, mitä ohjelmassa on. Mikäli tietoja muutetaan painikkeen painamisen jälkeen, näkymä ei enää pidä paikkaansa vaan painiketta tulee painaa uudelleen ajantasaisen tiedon näkymiseksi. Tiedot siirtyvät Tulorekisteriin kuitenkin aina sillä hetkellä olevien asetusten mukaisesti, eli Henkilö-välilehden tieto on vain näkymä painikkeen painamishetkellä olevista tiedoista:   Vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypit tulolajikohtaisissa poikkeuksissa tarkoittavat:   Koodi Kuvaus 2 Työeläkevakuutusmaksu 3 Sairausvakuutusmaksu 5 Työttömyysvakuutusmaksu 6 Työtapaturma-ja ammattitautivakuutusmaksu   Tällöin palkkatietoilmoitukselle siirtyy tulolajin alapuolelle tieto "Sairausvakuutuksen alainen" kohtaan arvo "ei". Muita poikkeuksia ei näy, koska kyseiset vakuutukset on maksettu ja ilmoitettu tulorekisterioletuksen mukaisesti:   Tarkempi ohjeistus löytyy Tulorekisterin käsikirjasta kohdasta "Tulolajikohtainen vakuuttamisen poikkeustilanne Tulorekisterissä".   Tässä postauksessa on kerrottu, miten toimitaan ja tehdään asetukset, jos poikkeukset eivät mene sellaiselle tulolajille oikein, jossa oletuksena tulolaji ei ole kaikkien vakuutusmaksujen alainen.   Tässä postauksessa on kerrottu miten toimitaan ja tehdään asetukset, jos poikkeukset eivät mene sellaiselle tulolajille oikein, jossa oletuksena tulolaji on kaikkien vakuutusmaksujen alainen   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
07-12-2022 13:49 (Päivitetty 11-05-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 365 Näytöt
Todennäköisesti laskulla ei ole kuittausriviä, eli joko maksua ei ole kirjattu maksetuksi käsin tai pankkiin lähetettyä maksatuserää ei ole hyväksytty. Laskujen tilannetta kannattaa tarkastella Ostoreskontran Tiliote-välilehdeltä - etsi täältä kyseisen toimittajan alta kyseiset laskut, laajenna tarvittaessa näkymää antamalla hakuehtoihin aiempi kausitieto.  Jos ostolaskun alla ei ole mitään maksuun liittyvää tietoa, eli violettia Maksuaineisto-riviä tai sinistä Kuittaus-riviä: Kyseistä laskua ei ole viety maksatuserälle eikä kirjattu käsin maksetuksi Ostoreskontran Maksujen syöttö -välilehdellä. Mikäli tilanne kuitenkin on, että lasku on jo maksettu, voi sen kuitata käsin maksetuksi Maksujen syöttö -välilehdellä. Jos lasku ei nouse Maksujen syöttöön, tarkista, että Laskujen syöttö -välilehdellä on kyseisellä laskulla Hyväksytty-täppä päällä. Jos ostolaskun alla on sininen Kuittaus-rivi: Kyseinen lasku on maksatuserällä joka on hyväksytty maksetuksi Maksun pitäisi löytyä Pankkiyhteyden Siirtohistoriasta lähetettynä ja hyväksyttynä maksuna. Mikäli näin ei ole, kannattaa varmistaa että maksatuserää ei ole virheellisesti kuitattu käsin hyväksytyksi. Suoritustositteen (sinisen kuittausrivin) voi tarvittaessa poistaa tuplaklikkaamalla riviä ja valitsemalla "Poista tosite". Laskun pitäisi tämän myötä palautua avoimeksi, jolloin sen voi käsitellä halutulla tavalla. Jos ostolaskun alla on violetti Maksuaineisto-rivi: Kyseinen lasku on maksatuserällä, mutta erää ei ole vielä hyväksytty. Laskua ei enää saa Maksatuksessa nousemaan erälle tai maksujen syötössä esille, koska se on jo jollain maksatuserällä mukana. Tällöin tulee käydä läpi maksatuksessa olevat erät ja tarkistaa mikä erän tilanne tarkalleen on. Mikäli erä on avoin, eikä sitä ole lähetetty mihinkään, voi erän tarvittaessa poistaa hiiren oikealla klikkaamalla ja valitsemalla "Poista erä". Laskun poistuessa erältä tai erän hylkäämisen jälkeen lasku pitäisi palautua avoimeksi, jolloin sen voi käsitellä halutulla tavalla. Mikäli maksatuserää ei löydy Maksatuksesta oletusasetuksilla, katso hakuohje tästä linkistä.   Ostolaskujen kierrätyksen Maksettu-tila tarkoittaa sitä, että haulla esiin tulevat laskut ovat mukana maksuerällä. Rajaus ei siis huomioi sitä, onko maksuerä kuitattu loppuun saakka maksetuksi. Laskun syöttö -välilehdellä laskulla näkyvä Maksettu-tieto puolestaan kertoo, jos lasku on kuitattu maksetuksi. Lisätietoa kyseisistä kierrätyksen merkinnöistä löytyy tästä ohjeesta.   Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
28-11-2022 10:00 (Päivitetty 21-04-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 478 Näytöt
Mikäli työkorvauksen saajana on yritys, joka sijaitsee toisessa EU-maassa, perusta kyseinen yritys Fivaldiin palkansaajaksi. Ulkomaisen y-tunnuksen voi laittaa Ulkomaalainen hetu -kenttään, jolloin on annettava myös syntymäaika ja sukupuoli. Ulkomaalainen hetu -kentän sisällössä ei ole tarkistusta, mutta sen käyttö edellyttää aina syntymäaikaa ja sukupuolta, eli silloinkin kun kyseessä on yritys. Tulorekisteriin menee näillä tiedoin väärä tunnistetyyppi (ulkomaalainen hetu vs. ulkomaalainen y-tunnus), mutta tietojemme mukaan ilmoituksen lähetys pitäisi Fivaldista onnistua ilman virhettä. Tulonsaaja ilmoitetaan rajoitetusti verovelvolliseksi valitsemalla palkansaajan Työsuhde-välilehdelle suorituslaji tämän ohjeen mukaisesti. Yhteisö-tieto puolestaan valitaan palkansaajalle Lisätieto-kenttään, jos tulonsaaja on avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, yhdistys, säätiö tai muu yksityisoikeudellinen oikeushenkilö. Palkansaajalle asetetaan Ei työsuhteessa -valinta päälle sekä annetaan osoitetiedot. Asuinvaltion verotunnisteelle (TIN) on palkansaajan tiedoissa oma kenttä, johon kyseisen arvon voi syöttää. Palkanlaskenta tapahtuu aina euroissa ja palkanmaksukaudeksi voidaan ilmoittaa ne päivät, joina työtä on tehty. Alkupäiväksi ilmoitetaan ensimmäinen työntekopäivä ja loppupäiväksi viimeinen työntekopäivä.  Työkorvaus ilmoitetaan tulolajilla Työkorvaus (336), joten käytetty palkkalaji tulee linkittää Palkkalajit-rekisterin Tilastoryhmät-välilehdellä oikealle tulolajille. Lähdevero puolestaan linkitetään tulolajille Lähdevero (404). Työkorvaukseen sisältyvää arvonlisäveron osuutta ei ilmoiteta tulorekisteriin. Työkorvauksen 24% oikaisun palkkalaji linkitetään Työkorvauksen tulolajiin (336). Työkorvauksien käsittelystä Fivaldissa löytyy tästä postauksesta vanhempi ohje, jossa ei ole otettu huomioon Tulorekisteriä eikä ulkomaalaisuutta. Kyseisestä ohjeesta voit kuitenkin tarvittaessa soveltaa aiheeseen liittyvät muut asetukset esim. palkkalajien osalta.       Herättikö käyttövinkki kysymyksiä tai etkö päässyt sen avulla eteenpäin? Autamme mielellämme! Voit tehdä aloituksen aiheesta Keskustelut-osiossa tai olla yhteydessä sovellustukeemme.
Näytä koko artikkeli
28-11-2022 14:33 (Päivitetty 17-04-2023)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 116 Näytöt