1. Tarkista, että tilikausi on auki. Kirjanpito | ylävalikosta Kirjanpito | Tilikaudet. Avaa tarvittaessa ko. tilikausi.

 

2. Tarkista, että myyntireskontran ko. kausi on auki, johon olet kirjaamassa laskua. Myyntireskontra | yläpalkista Myyntireskontra | Perustiedot | Laskujen tiliöinti-välilehti TAI Tilaustenkäsittely | yläpalkista Tilaukset | Perustiedot | Laskujen tiliöinti -välilehti. Avaa tarvittaessa ko. kausi.