Minun alueeni
Apu

Millä tavalla reskontrat täsmäytetään kirjanpitoon?

tekijä Riitta Peltoniemi (Päivitetty ‎10-09-2021 13:51 tekijä Riitta Peltoniemi VISMA )

Millä tavalla reskontrat täsmäytetään kirjanpitoon? Osto- ja myyntireskontrien täsmäytys kirjanpitoon

1 VASTAUS1
Accepted solution
Riitta Peltoniemi
VISMA

tekijä Riitta Peltoniemi (Päivitetty ‎26-04-2022 09:53 tekijä Inka Karlsson VISMA )

Osto- ja myyntireskontra voidaan täsmäyttää kirjanpitoon tulostamalla reskontrista avoimet laskut raportti. Avoinna olevien laskujen yhteissumma pitäisi täsmätä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirja raporttiin. Täsmäytys tehdään rajaamalla pääkirja raportille mukaan kaikki täsmäytettävän kauden ostovelka- tai myyntisaamiset tilien tapahtumat riippuen siitä kumpaa reskontraa ollaan täsmäyttämässä.

 

Mikäli kirjanpidon pääkirja raportti ei täsmää reskontran avoimet laskut raporttiin, voidaan erojen selvittelyn apuna reskontrasta tulostaa lasku- ja suorituspäiväkirjat sekä verrata niitä kirjanpidosta tulostettavaan pääkirjaan. Jos tapahtuma puuttuu joko kirjanpidon pääkirjalta tai lasku- ja suorituspäiväkirjalta niin se on syynä siihen ettei reskontra täsmää kirjanpidon kanssa. Tyypillisiä erojen aiheuttajia ovat päivämäärien ristiriidat/virheet (esim. laskulle kirjattu suoritus on myöhemmin kuin laskun päiväys) tai jos lasku on kirjattu reskontrassa jollekin toiselle velka-/saamistilille ja pääkirjaraportti tulostetaan vain yhden velka-/saamistilin tapahtumista.

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.