Miten korjaan lomapäivien lukumääriä Fivaldin Palkanlaskennassa?

tekijä Inka Karlsson

Kertymät -välilehdellä oleva lomapäivien lukumäärä ei täsmää Lomaoikeus -välilehdellä olevaa pitämätöntä lomapäivien lukumäärää, mistä tämä johtuu?

Miten korjaan jos Kertymät tai Lomaikeus -välilehdellä olevat lomapäivien lukumäärät eivät täsmää kuukausipalkkaisille ? Entä miten korjataan tuntipalkkaisille, joilla käytetään lomakerrointa?

1 VASTAUS1

tekijä Inka Karlsson

Kuukausipalkkaisille palkansaajille, joilla lomapalkan palkkalajilla ei käytetä kerrointaulukkoa, voidaan lomapäivät oikaista Kertymät -välilehdellä tekemällä uusi rivi, jossa annetaan kausi, lomavuosi sekä lomapäivät, joilla oikaistaan kertymää. Rivin lopussa oleva "Syöttö" -ruutu laitetaan aktiiviseksi. Älä korjaa ohjelman muodostamalle palkkakauden riville lomapäiviä syöttö -ruudun avulla. Tämä saattaa joissain tilanteissa aiheuttaa sen, ettei tiedot päivity oikein Lomaoikeus -välilehdelle ja näin ollen vaikuttaa varausten laskentaan.

 

Tuntipalkkaisille palkansaajille, joilla lomapalkan palkkalajilla käytetään lomakerrointaulukkoa, korjataan lomapäivät Määrät -tyyppisellä palkkalajilla palkkalaskelmille. Pidetyt lomapäivät -palkkalajin lisämääritykseksi valitaan "Määrä: Pidetyt (-1) ja ansaitut (+1)". Tämä siitä syystä, että ohjelma osaa hakea lomapäiviä vastaavan oikean lomakertoimen varauksille ja lomapalkan maksussa palkkalajille. Voit laittaa Määrä -tyyppisen palkkalajin myös jo maksetuksi merkitylle palkkalaskelmalle jälkikäteen. Huomioithan, että pidetyt lomapäivät merkitään positiivisena lukua ja ansaitut negatiivisena lukuna palkkalaskelmalle, huolimatta siitä, että lisämäärityksessä nuo arvot ovat toisinpäin mainittuna. Pidetyt lomapäivät -palkkalaji tulee olla lisättynä myös Palkkalajit -rekisterin Kertymät -välilehdellä lomapäiväkertymän vähentäviin palkkalajeihin.