Minun alueeni
Apu

Miten polkupyöräetu käsitellään Fivaldin palkanlaskennassa?

tekijä Inka Karlsson (Päivitetty ‎29-12-2021 09:34 tekijä Inka Karlsson VISMA )

Miten teen polkupyöräedun määritykset Fivaldissa ja miten ne ilmoitetaan Fivaldista Tulorekisteriin?

 

Miten toimitaan, jos polkupyöräedusta peritään omavastuuosuus?


Miten toimitaan, jos polkupyöräetu annetaan rahapalkkaa alentamalla?

 

Miten polkupyöräetu lasketaan ja ilmoitetaan vuonna 2022, kun Tulorekisteri päivitti ohjeistustaan verottoman polkupyöräedun osalta kun se annetaan rahapalkkaa alentamalla?

 

Miksi tulolajille 363 veroton polkupyöräetu tulee/ei tule vakuuttamisen poikkeustilannetiedot oikein?

 

Miten korjaan 2021 ilmoituksia polkupyöräedusta?

 

 

 

1 VASTAUS1
Accepted solution
Inka Karlsson
VISMA

tekijä Inka Karlsson (Päivitetty ‎29-12-2021 09:50 tekijä Inka Karlsson VISMA )

Liitteenä ohjeistukset vuosille 2021 ja 2022 polkupyöräedun määrityksiin ja käsittelyyn Fivaldin palkanlaskennassa tilanteissa, joissa etu annetaan joko palkan päälle tai jos se sisältyy bruttopalkkaan. Ohjeistuksessa käydään läpi palkkalajien määritykset ja tulorekisteri-ilmoittaminen.

Vuonna 2022

Verovapaa polkupyöräetu ilmoitetaan tulolajilla 363 antaen vakuuttamistiedon tyypillä tieto, onko polkupyöräetu on työeläke-, työttömyys- ja työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksun alainen. Mikäli etu annetaan palkan päälle, polkupyöräetu käsitellään ja ilmoitetaan Tulorekisterioletuksen "Ei" mukaisesti. Mikäli etu sisältyy bruttopalkkaan, tulee palkkalaskelmilla työttömyys- tapaturma ja eläkevakuutukset pidättää bruttopalkasta, josta ei ole vähennetty polkupyöräetua ja ilmoittaa näiden osalta vakuuttamisen poikkeustilanne tulolajilla 363. Vuonna 2021 mahdollisesti käytetyt sijaismaksajatulolajit jäävät siis pois käytöstä.

Vuonna 2021:

Mikäli polkupyöräetu annetaan palkan päälle luontoisetuna, erillisiä sivukulujen palkkalajeja, jotka ovat kytkettynä siajaismaksajatilanteen tulolajeihin 322-324, ei käytetä.

 

Tulorekisteri päivitti keväällä 2021 ohjeistustaan polkupyöräedun ilmoittamisesta vuoden 2021 osalta tilanteissa, jossa etu annetaan rahapalkkaa alentamalla. Ohjeistuksen mukaan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksut sekä työtapaturma- ja ammattitautivakuutusmaksu lasketaan palkasta, josta ei ole vähennetty luontoisedun arvoa ja ilmoituksessa on käytettävä sijaismaksajatilanteiden tulolajeja, jotta maksetusta suorituksesta peritään oikea määrä sosiaalivakuutusmaksuja (tulolajit 322-324).

 

Liitteenä olevassa ohjeistuksessa käydään läpi tilanteet, jossa etu annetaan palkan päälle ja tilanne, jossa etu sisältyy bruottpalkkaan. Tämän lisäksi siinä käydään läpi, miten alkuvuoden 2021 osalta tehdään korjaus tilanteissa, joissa etu on annettu rahapalkkaa alentamalla ja niissä ei ole huomoitu uuden ohjeistuksen mukaisia määrityksiä ja ilmoittamistapaa.

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.