peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Miten vaihdan verokortin tyyppiä?

tekijä Inka Karlsson

Verokortille on virheellisesti valittuna käytöstä poistettu valinta Vuosituloraja (A) ja verokortin tyyppi pitäisi vaihtaa Portaikko / yksi tuloraja (B) -verokortiksi.

 

Miten päivitän verokortin tyypin, jos palkkalaskelmia ei ole tehty vielä?

 

Miten päivitän verokortin tyypin, jos palkkalaskelmia on jo tehty tai maksettu virheellisellä tyypillä perustetulle verokortille?

1 VASTAUS1

tekijä Inka Karlsson (Päivitetty ‎17-02-2021 10:33 tekijä Inka Karlsson VISMA )

Mikäli verokortille on valittuna käytöstä poistettu valinta Vuosituloraja (A) ja

 

a) palkkalaskelmia ei ole vielä tehty ko. verokortille, voidaan Verokortin tyypiksi vaihtaa suoraan Portaikko / yksi tuloraja (B).

Screenshot_3.png

 

b) palkkalaskelmia on tehty, mutta laskelmia ei ole vielä maksettu eikä maksetuksi merkitty, voidaan palkkalaskelmat poistaa, jonka jälkeen vaihtaa valinta B:ksi ja sen jälkeen luoda palkkalaskelmat uudelleen. Mikäli laskelmiin on tehty paljon muutoksia, tai niitä ei haluta korjata poistamisen kautta, voidaan toimia myös vaihtoehdon C mukaisesti.

 

c) palkkalaskelmia on tehty ja ne on jo maksettu (ja mahdollisesti myös maksetuksi merkitty), ei palkkalaskelmia saa/pysty enää muuttamaan.

 

Päätä tässä tilanteessa verokortti viimeksi maksetun palkan maksupäivälle ja laita uusi voimaan seuraavasta päivästä lähtien. Kopioi kumulointitiedot edelliseltä verokortilta, jolloin voit syöttää portaikkoon alkuperäiset verokortin tulorajat.

 

Mikäli havaitset ennakonpidätyksen määrän laskennassa aiheutuneen virheitä virheellisen verokortin tyypin valinnan vuoksi, eli jos suorituksen maksaja on toimittanut liikaa tai liian vähän ennakonpidätystä, virheen voi oikaista esim. seuraavalla palkkalaskelmalla (tai myöhemmin saman kalenterivuoden aikana) laittamalla "syöttö" valinta aktiiviseksi ennakonpidätys riville ja lisäämällä/vähentämällä kuluvan palkkakauden ennakonpidätyksen määrää rivillä.

 

Tarpeen vaatiessa voi oikaisun laittaa omalle riville, jolloin laskelmalla voi eritellä korjausosuuden ja lisätä kommentin lisätietokenttään.