Miten vyörytykset toimivat? Miten jaan kiinteät kulut kustannuspaikoilta eri tileille?

tekijä Inkeri Mansikka-aho

Miten vyörytykset toimivat? Miten jaan kiinteät kulut kustannuspaikoilta eri tileille?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Inkeri Mansikka-aho
VISMA

tekijä Inkeri Mansikka-aho (Päivitetty ‎03-11-2021 13:16 tekijä Marjo Vaittinen VISMA )

Vyörytys toimii kuten automaattikirjaukset, mutta laukeaa tilin sijasta seurantakohteen arvosta. Vyörytyksistä löytyy lisätietoa Tilikartta-käsikirjasta.

 

Vyörytykset luodaan Tilikartta-rekisterin Seurantakohde-välilehdellä ja sidotaan haluttuun kustannuspaikkaan. Kun kirjaus tehdään kirjanpidossa, ohjelma tekee automaattikirjauksen vyörytyksestä.

 

Vyörytyksissä on myös mahdollista tehdä siirtoja seurantakohdetasoilta toisille. Sääntö voi siis esimerkiksi laueta seurantakohdetason 2 arvosta ja tehdä kirjauksia kaikille neljälle seurantakohdetasolle.

 

Vyörytyksiä käytetään pääasiassa erillisten vyörytyskustannuspaikkojen kautta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa joka tilillä on eri prosenttijako, perustetaan kullekin prosenttijaolle oma seurantakohde jolle määritetään kyseisen prosenttijaon mukainen vyörytyssääntö. Tämä tarkoittaa, että Tilikartan Seurantakohteet-välilehdellä luodaan halutulle seurantakohdetasolle niin monta uutta seurantakohdetta, kuin on erilaisia prosenttijakoja. Seurantakohteen nimi kannattaa antaa niin, että kirjatessa tiedetään valita oikea seurantakohde. Kun seurantakohde on perustettu, sille valitaan sellainen vyörytysmalli, joka täsmää seurantakohteen prosenttijakoa. 
vyörytykset 1.jpg

Vyörytysmallissa ei yleensä anneta tilejä lainkaan, vaan vyörytysmalliin lisätään vain niin monta riviä kuin jaettavaa on, ja kullekin riville annetaan oikean kustannuspaikka ja sen suhdeluku. Prosenttien yhteismäärä tulee lopuksi olla 100. 
vyörytykset 2.jpg

Testaa lopuksi kirjauksella. Vyörytyskustannuspaikkoja käytetään niin, että kirjanpidossa valitaan aina halutulle tilille oikea vyörytyskustannuspaikka. 

 vyörytykset 3.jpg

Kirjauksen jälkeen vyörytyksestä tulee automaattikirjaus, jossa vyörytys on tehty annettujen määritysten mukaisesti. 
vyörytykset 4.jpg

Vyörytykset ja muut automaattiviennit kannattaa yleensä rakentaa yhdessä konsultin kanssa, jolloin konsultti voi käydä läpi tarpeet tilannekohtaisesti ja ohjeistaa tekemään parhaiten toimivat määritykset. Konsultointia voi tilata palvelutilauslomakkeltamme.