Minun alueeni
Apu

Palkkatietoilmoitusten mitätöinti

tekijä Inka Karlsson

Missä tilanteissa palkkatietoilmoitus tulee mitätöidä ja lähettää uusi ilmoitus?

 

Miten mitätöin yhden henkilön palkkatietoilmoituksen? Miten mitätöin koko lähetyserän palkkatietoilmoitukset?

 

Mitä tulee huomioida lähetysaikatauluissa, jos mitätöin palkkatietoilmoituksia?

1 VASTAUS1
Accepted solution
Inka Karlsson
VISMA

tekijä Inka Karlsson (Päivitetty ‎06-04-2022 12:30 tekijä Riitta Peltoniemi VISMA )

Missä tilanteissa tulee tiedot korjata mitätöintien kautta?

Pääsääntöisesti tietojen korjaaminen tulorekisterissä tehdään korvaavalla ilmoituksella. On kuitenkin tilanteita, joissa ei voida käyttää korvaavaa menettelyä. Tällöin aiemmin annettu ilmoitus on poistettava tulorekisteristä eli mitätöitävä. Mitätöinnin jälkeen annetaan uusi ilmoitus oikeilla tiedoilla.

 

Näitä tilanteita ovat mm.:  

 • maksupäivän korjaus
 • palkanmaksukauden korjaus
 • suorituksen maksajan ja tulonsaajan asiakastunnisteen korjaus
 • tulonsaajan lisätiedon tyypin korjaus, kun muutetaan lisätietoa Urheilija tai Yhteisö
 • maksajan tyypin korjaus, kun muutetaan tietoa Tilapäinen työnantaja
 • Sijaismaksaja-tietoryhmässä varsinaisen työnantajan asiakastunnisteien korjaus
 • tulonsaajan syntymäajan korjaus
 • Toimii sijaismaksajana -tiedon korjaus
 • eläkejärjestelynumeron korjaus
 • työtapaturmavakuutusyhtiön tunnisteen tai vakuutusnumeron korjaus
 • vakuuttamisen poikkeustilanteen tyypin korjaus:
  • Ei vakuuttamisvelvollisuutta -tiedon muutos taannehtivasti
  • Ei kuulu Suomen sosiaaliturvan soveltamispiiriin -tiedon muutos taannehtivasti
  • Vapaaehtoinen vakuuttaminen Suomessa (työeläkevakuutus) -tiedon muutos taannehtivasti.

Tarkista ajantasaiset ohjeistukset aina Tulorekisterin sivuilta.

 

Ilmoitusten mitätöinti ja uudelleenlähetys Fivaldissa

 

 1. Ilmoitukset voidaan mitätöidä Fivaldin web-puolella kohdassa Palkat | Palkkatietoilmoitus tulorekisteriin. Mitätöinti voidaan tehdä joko palkkakausikohtaisesti massana tai yksitellen valitsemalla vain tietyt palkkatietoilmoitukset.

  a) Jos kaikki palkkakauden palkkatietoilmoitukset halutaan mitätöidä: Paina rivin lopusta Lähetyserät-välilehdellä Mitätöi-painiketta. Toiminto luo ja lähettää mitätöinnit kaikille sen palkkakauden hyväksytyille ilmoituksille.
  b) Jos vain osa palkkakauden palkkatietoilmoituksista halutaan mitätöidä: Mikäli palkkakaudella on mukana ilmoituksia, joita ei haluta mitätöidä (esim. jos mukana on ollut muidenkin työntekijäiden palkkoja, joissa ilmoitus on mennyt oikein) tulee Henkilö-välilehdellä luoda mitätöintiversiot yksitellen kaikille niille palkkakauden palkkatietoilmoituksille, jotka halutaan mitätöidä. Jos jostain ilmoituksesta on epähuomiossa luotu mitätöintiversio, jota ei haluta lähettää, voidaan se poistaa oikean alareunan poisto -painikkeella. Mitätöinnit lähetetään Tulorekisteriin painamalla vasemmalla alhaalla olevaa Lähetä-painiketta. Painikkeen yläpuolella näkyy ilmoitukset, jotka ovat lähetyserässä lähdössä. Tarkista ennen lähetystä, että lähetyserässä ovat mukana tarvittavat ilmoitukset. Muodosta lähetettävät mitätöintierät aina per palkkakausi.

  2. Odota, että mitätöinnit hyväksytään.

  3. Siirry takaisin Lähetyserät-välilehdelle ja paina hyväksytyn mitätöintierän vierestä Tee uudelleen -painiketta. Toiminto luo uudet ilmoitusversiot kaikista kyseisen palkkakauden mitätöidyistä ilmoituksista.

  4. Siirry Lista-välilehdelle ja tarkista, että kaikki ilmoitusversiot ovat lähetyskelpoisia (vihreinä) ja siirry Henkilö-välilehdelle ja paina Lähetä uudet/korvaavat ilmoitukset -painiketta. Tarkista ensin, että painikkeen yläpuolella on kaikki ne palkkatietoilmoitukset, jotka halutaan lähettää.

  5. Lähettämisen jälkeen siirry Lähetyserät-välilehdelle ja paina Näytä xml -painiketta, josta voidaan tarkistaa, että ilmoituksilla korjattu tieto menee nyt oikein.

  6. Odota, että lähetyserä on hyväksytysti ilmoitettu Tulorekisteriin.

  7. Toistetaan kohdat 2.-6. kaikille niille ilmoituksille, jotka halutaan mitätöidä ja korjata.


Miten lähetyserät muodostetaan ja koska ne tulee toimittaa viimeistään Tulorekisteriin?

Tee lähetyserät aina per palkkakausi ja lähetä mitätöinti ja uusi ilmoitus aina saman päivän aikana Tulorekisteriin ennen klo.16. Mitätöintejä ei lisäksi suositella tehtävän 15.-20.päivien aikana. Lisätietoja ja ajantasaiset tiedot korjausaikatauluista löydät esim. tästä Verottajan linkistä  ja tästä Tulorekisterin linkistä

 

Mikäli mitätöintejä tehdään edelliselle vuodelle ja ilmoitusaikataulu on päättynyt, tulee kaikki ko. vuoden palkkatietoilmoitukset lähettää saman päivän aikana ennen klo. 16. Suosittelemme tekemään korjaukset aina sovellustuen aukioloaikoina (arkipäivä) ja aamupäivän aikana, jotta ehdimme auttaa mahdollisissa virhetilanteissa jos mitätöinti on mennyt läpi ja uusi ilmoitus jää virheeseen.

 

Mikäli ilmoitus/ilmoituksia on mitätöity ja virheeseen jäänyttä/jääviä uusia ilmoituksia ei saada lähtemään onnistuneesti Fivaldista klo. 16 mennessä, suosittelemme syöttämään tiedon manuaalisesti Tulorekisterin asiointipalvelussa.

 

Tulorekisteri ilmoittaa viimeisen päättyneen palkkavuoden korjausaikataulun omilla sivuillaan, jolloin korjaukset ehtivät vielä päättyneen vuoden esitätäytetyille veroilmoituksille.

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.