peruuta
Näytä tulokset kohteelle 
Hae sen sijaan kohdetta 
Tarkoititko: 

Tulorekisteri: Miten tehdään määritykset Fivaldissa ravintodeusta?

(updated by Inka Karlsson VISMA ‎19-02-2019 09:19 )

Miten teen määritykset Fivaldin palkanlaskennassa ravintoedusta kun:

 

1) Ravintoetu maksetaan palkan päälle? 

2) Ravintoetu vähennetään palkansaajan nettopalksta ja ravintoetu vastaa verotusarvoa? 

3) Ravintoetu vähennetään palkansaajan nettopalkasta, ravintoetu ei vastaa verotusarvoa? 

4VASTAUSTA4

Vastaus: Tulorekisteri: Miten tehdään määritykset Fivaldissa ravintodeusta?

Verottajan antaman ohjeen mukaisesti ravintoedun ilmoittaminen muuttuu nykyisestä Verohallinnon vuosi-ilmoitusmenettelystä. Nykyisin maksaja ilmoittaa vuosi-ilmoituksella 7801 vain luontoisetujen verotusarvojen ja työntekijältä perittyjen korvausten erotuksen. Vastaavasti jos työntekijältä on peritty ravintoedusta korvaus, joka vastaa Verohallinnon antaman luontoisetupäätöksen mukaista ravintoedun arvoa, ravintoedusta ilmoitetaan vain rasti-tiedolla, että peritty korvaus vastaa verotusarvoa.

Tulorekisterin myötä ilmoittaminen muuttuu. Luontoisedusta ilmoitetaan aina verotusarvo, vaikka edusta olisikin peritty korvausta.
Ravintoedun verotusarvo pitää siis ilmoittaa palkkatietoilmoituksella, vaikka edusta peritty korvaus vastaisi verotusarvoa. Tällöin tiedot ilmoitetaan Ravintoetu-tulolajilla (koodiarvo 334) ja tiedolla "Ravintoedusta peritty korvaus vastaa verotusarvoa: Kyllä". Ravintoedusta perittyä korvausta ei tällöin ilmoiteta tulorekisteriin erikseen euromääräisenä, vaan ainoastaan ravintoedun verotusarvo. Jos työntekijältä peritään ravintoedusta sen verotusarvoa vastaava korvaus, ravintoedun määrää ei saa ilmoittaa käyttämällä tulolajia 317 Muu luontoisetu ja antamalla tietoa "Muun luontoisedun tyyppi: Ravintoetu".
Tiedon käyttäjät huomioivat omassa toiminnassaan, ettei edellä mainitussa tilanteessa tulonsaajalle muodostu verotettavaa tai sosiaalivakuutusmaksujen perusteena olevaa tuloa.

 

Liitteenä ohjeistukset miten ravintoetu määritellään Fivaldiin ja miten tiedot ilmoitetaan tulorekisteriin näissä tapauksissa. 

CONTRIBUTOR **

Vastaus: Tulorekisteri: Miten tehdään määritykset Fivaldissa ravintodeusta?

Hei! Tästä puuttuu vielä ohjeistus miten menetellään jos samalla työnantajalla on lounassetelivähennys (ravintoetu palkan päälle) ja verotettava lounasseteli (ravintoetuvähennys nettopalkasta vastaa verotusarvoa). Molemmissa pitäisi käyttää koodia 334 ja toisessa pitäisi olla ruksi vastaa verotusarvoa ja toisessa ruksia ei saa olla...

CONTRIBUTOR **

Vastaus: Tulorekisteri: Miten tehdään määritykset Fivaldissa ravintodeusta?

Hei!

Olen menetellyt kohdan 2 mukaan eli työnantaja perii työntekijältä verotusarvoa vastaavan korvauksen. Kävin vielä äsken tarkastamassa tämän uuden ohjeen kanssa, että kaikki on tehty samalla tavalla. Sain kuitenkin tänään asiakkaan TyEL laskun, johon oli laskettu TyEL palkaksi työntekijältä vähennetyt lounassetelivähennykset Mitäs nyt tehdään?

Vastaus: Tulorekisteri: Miten tehdään määritykset Fivaldissa ravintodeusta?

(updated by Inka Karlsson VISMA ‎25-01-2019 10:13 )

1) Siinä tapauksessa perustetaan Palkanlaskennan perustiedoissa kaksi luontoisetutyyppiä ravintoedulle > toinen joka vastaa verotusarvoa ja toinen jossa ko. valintaa ei ole. Tehdään omat palkkalajit joista toinen on luontoisedut -ryhmässä ja toinen vähennykset -ryhmässä. Palkansaajalle valitaan oikea luontoisedun tyyppi (vastaa verotusarvoa tai ei vastaa verotusarvoa) ja palkkalaskelmalla valitaan joko luontoisetu -palkkalaji tai vähennys -palkkalaji. 

 

2) Tarkasta, että henkilön takana on valittuna Luontoisedut -välilehdellä tuo luontoisetutyyppi Palkanlaskennan perustiedoissa. Jos verottajalle ei ole mennyt tieto, että vastaa verotusarvoa, muodostuu siitä luonnollisesti verotettavaa tuloa.