EU:n tietosuoja-asetus (GDPR) ja Visma Fivaldi

tekijä Ira Erixon

Uuden EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) siirtymäaika päättyy 25.5.2018. Tietosuoja-asetusta sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkeen henkilötietojen käsittelyyn. Asetuksen myötä rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että tietosuoja-asetuksessa määriteltyjä tietosuojaperiaatteita noudatetaan kaikissa henkilötietojen käsittelyvaiheissa.

Roolit

Visma Fivaldi -järjestelmää käyttävä asiakas on rekisterinpitäjä, joka määrittelee ohjelmistoon tallennettujen henkilötietojen käsittelytarkoituksen. Visma toimii tietojenkäsittelijänä, joka käsittelee tietoja asiakkaan ohjeistuksen mukaisesti.

Olemme arvioineet ohjelmistotuotteidemme soveltuvuutta tietosuoja-asetuksen tuomiin vaatimuksiin. Arvioinnin perusteella olemme johtaneet tässä tiedotteessa lueteltuja kehityskohteita Visma Fivaldissa.

GDPR-kehityskohteet Visma Fivaldi -järjestelmässä

Tietopyyntö

Hakutoiminnallisuus, jolla voidaan hakea henkilötunnuksen, nimen tai muun yksilöidyn tunnisteen perusteella kaikki järjestelmään tallennetut henkilötiedot halutusta henkilöstä.
Mahdollisuus tulostaa hakutuloksista raportti.


Oikeus tulla unohdetuksi

Mahdollisuus poistaa/muuttaa tunnistamattomaksi henkilödata järjestelmän tietokannasta huomioiden kirjanpito- ja palkanlaskenta-aineistojen lakisääteinen säilytysvelvollisuus.

 

Henkilötietojen poisto/muuttamien tunnistamattomaksi voidaan tehdä yksittäiselle henkilölle hänen sitä pyytäessään. Vaihtoehtoisesti vanhentuneiden henkilötietojen massakäsittely yhtiökohtaisesti tulee myös mahdolliseksi.

Tulemme tiedottamaan ja esittelemään Visma Fivaldi -järjestelmään tehtyjä GDPR-kehityskohteita tarkemmalla tasolla kevään 2018 aikana.

Hyödyllistä tietoa ja materiaaleja löydät seuraavilta sivuilta:

 

GDPR Haltuun - 113 päivää aikaa toimia -webinaarin tallenne

tukimateriaaleina tietoanalyysitaulukko ja tarkistuslista

 

Ajankohtaista tietoa löydät myös maksullisesta Talent-oppimisympäristöstä: Talent.visma.fi. Mikäli et vielä ole Talent-käyttäjä, tutustu ja tilaa oppimisympäristö tästä: https://ekauppa.visma.fi/collections/paketit

 

Lisätietoa Visman valmistautumisesta tietosuoja-asetukseen löydät seuraavilta sivuilta:
www.visma.com/gdpr/


www.visma.fi/yksityisyydensuoja/visma-tietojen-kasittelijana/