Minun alueeni
Apu

Fivaldi + Huoneistotietojärjestelmä -webinaarin tallenne ja materiaalit

tekijä Emma Valli (Päivitetty ‎01-11-2022 10:38 tekijä Iita Koistinen VISMA )

Kaikki Suomen taloyhtiöt ja osakehuoneistot siirtyvät Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Lue lisää »

 

Mitä toimenpiteitä muutos edellyttää Fivaldissa? Järjestimme aiheesta webinaarin yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa 11.10.2022. 

Q&A

Täydennämme kysymyksiä ja vastauksia sitä mukaa, kun selvitystyö etenee.

 

Onko lunastuslausekkeesta luovuttava yhtiöjärjestyksessä ennen siirtoa?
Lunastuslausekkeista ei tarvitse luopua ennen siirtoa.

 

Voiko siirron aloittaa, jättää kesken ja jatkaa myöhemmin uudestaan siitä, mihin työ on jäänyt?

Siirron voi aloittaa ja siirtoa jatkaa myöhemmin siitä tilanteesta, mihin on jäänyt viimeksi. Useampi kuin yksi henkilö voi myös tarkistaa saman taloyhtiön tietoja.

 

Pitääkö osakkaista olla koko sosiaaliturvatunnus vai riittääkö pelkkä syntymäaika? Jos tätä tietoa ei ole, pitääkö se selvittää?

Vähintään osakkaiden syntymäaika on oltava tiedossa. Koska tieto on pakollinen, se on selvitettävä ja tallennettava Fivaldiin ennen siirtoa.

 

Ilmoittaako järjestelmä virheestä, jos yhtiöjärjestyksessä huoneistot ovat muodossa "1, 2, 3..." mutta Fivaldissa "as. 1, as. 2, as. 3..."?

Tästä ei tule virhettä, mutta siirrettävien tietojen pitäisi vastata voimassa olevaa yhtiöjärjestystä.

 

Jos taloyhtiölle ei ole Patentti- ja rekisterihallituksen tiedoissa merkittynä/valittuna isännöitsijää, toimiiko HTJ:n ja Fivaldin välinen ilmoitusliikenne uusista omistajista Suomi.fi-palvelussa annettujen valtuuksien perusteella?

Suomi.fi-valtuuden voi antaa joko taloyhtiön kaupparekisteriin ilmoittama isännöitsijä tai taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja. He voivat valtuuttaa työntekijän hakemaan Fivaldiin tallennettavan valtuutusavaimen Maanmittauslaitoksen palvelusta.

 

Meillä on merkitty kaupparekisterissä taloyhtiöt henkilöisännöitsijälle. Pitääkö isännöitsijäksi muuttaa kaupparekisteriin merkitty isännöintiyhteisö?

Ei tarvitse, sillä henkilöisännöitsijät voivat valtuuttaa suomi.fi-palvelussa yhden työntekijän hakemaan kaikki isännöintiyrityksen taloyhtiöt kattavan valtuutusavaimen.

 

Miten toimitaan tilanteessa, jossa osakas ei maksa varainsiirtoveroa?

Kauppatiedot menevät jatkossa Maanmittauslaitokselle, jolta isännöintiyritys saa tiedon taloyhtiön vastikkeiden maksuvelvoitteen siirtymisestä myyjältä ostajalle. Tämä ei välttämättä korreloi kauppapäivän kanssa.

 

Osakasta ei voi lisätä osakeluetteloon ennen kuin vero vanhenee. Verottajan ohje varainsiirtoveron vanhenemisesta löytyy täältä

 

Jos varainsiirtoveroilmoitus tehdään myöhässä, seurauksena voi olla joko myöhästymismaksu tai veronkorotus. Jos ei maksa varainsiirtoveroa määräajassa, pitää maksaa viivästyskorkoa. Katso lisätietoa verottajan ohjeesta.

 

Katsotaanko kauppakirjan mukainen omistaja "oikeaksi" omistajaksi, kun kaupasta on kulunut yli kuusi vuotta ja todistusta varainsiirtoverosta ei ole saatu?

Jos varainsiirtovero on vanhentunut, osakkaan voi merkitä osakeluetteloon. Lue lisää varainsiirtoveron vanhenemisesta verottajan ohjeesta.

 

Kun joltain osakkaalta ei saa tietoa esim. varainsiirtoverosta ja aiemman osakkaan tietoja ei ole käytettävissä, taloyhtiötä ei voi siirtää huoneistotietojärjestelmään lainkaan. Miten tämä ongelma ohitetaan?

Tässä tapauksessa isännöitsijä tai taloyhtiö vie huoneistotietojärjestelmään osakeluettelossa olevan viimeisen tiedon omistajasta. Taloyhtiön ei esim. tarvitse lähteä selvittämään epäselviä perintöoikeudellisia saantoja. Omistaja selvitetään sähköisen omistuksen rekisteröinnin yhteydessä.

 

Osakkaalle ei ole siirtovaiheessa laitettu merkintää, koska esim. varainsiirtoverotodistus puuttuu. Ilmoitetaanko tällaisessa tapauksessa edellisen osakkaan tiedot? Entäpä jos edellisen osakkaan tietoja ei ole? /
Siirrettävissä tiedoissa on jopa viisi vuotta vanhoja tapauksia, joissa varainsiirtoveroa ei ole maksettu. Siirrämmekö silti nämä tiedot?

Ennen osakeluettelon siirtoa taloyhtiön on selvitettävä kaikki keskeneräiset tapaukset, joissa osakkaat eivät ole esittäneet selvitystä suoritetusta varainsiirtoverosta. Lisätietoa aiheesta löytyy Verohallinnon sivuilta.

 

Jos varainsiirtovero on vanhentunut, voit ilmoittaa omistajan osakeluettelon siirrossa.

 

Jos varainsiirtovero ei ole vanhentunut eikä omistajalta saada selvitystä varainsiirtoveron suorittamisesta, ilmoita siirrossa osakeluetteloon merkitty (aiempi) omistaja.

 

Tuleeko huoneistotietojärjestelmästä Fivaldiin tieto myös hallintaoikeuden siirtymispäivästä, jos omistus- ja hallintaoikeus siirtyvät uudelle omistajalle eri päivinä? Mistä isännöitsijä saa tietää, mistä päivästä alkaen vastikkeet ym. laskutetaan uudelta omistajalta?

Jos taloyhtiölle ei ole Patentti- ja rekisterihallituksen tiedoissa merkitty tai valittu isännöitsijää, huoneistotietojärjestelmän ja Fivaldin välinen ilmoitusliikenne uusista omistajista toimii Suomi.fi-palvelussa annettujen valtuuksien perusteella.

 

Mistä isännöintiyritys saa tiedon taloyhtiölle maksettavien vastikkeiden siirtymisestä myyjältä ostajalle? Sehän ei välttämättä korreloi kauppapäivän kanssa.

Osakkaan vaihtumisesta taloyhtiölle lähetettävään ilmoitukseen sisältyy tiedot uudesta omistajasta, saannosta ja sen päiväyksestä. Uuden osakkaan on otettava yhteyttä taloyhtiöön hallinnollisten asioiden hoitamista varten, esim. jos vastikkeiden maksamisen vaihtumisen ajankohta on joku muu kuin omistusoikeuden vaihtuminen.

 

Miten asuntokaupoista saadaan tiedot, jos ne tehdään omistajien kesken ilman välittäjää?Osakehuoneiston ostaja hakee kaupanteon jälkeen Maanmittauslaitokselta omistuksen rekisteröintiä. Omistuksen rekisteröinti edellyttää myös edellisen omistajan suostumusta.

 

Mikä on taloyhtiölainojen päivityssykli Maanmittauslaitoksen tietoihin?

Tietoja päivitetään säännönmukaisesti yhtiökokouksen yhteydessä kerran vuodessa sekä tarvittaessa erikseen pyynnöstä tai osakkaan lainavastuun muutoksiin liittyvissä tapahtumissa. Vuosittain päivitettävät tiedot on käsiteltävä yhtiökokouksessa, lukuun ottamatta osakkaan tekemiä kunnossapito- ja muutostöitä. Tietojen vuosittainen päivittäminen on näin ollen luontevaa järjestää yhtiökokouksen yhteyteen.

 

Pitääkö taloyhtiön hallituksen päätös osakeluettelon siirrosta olla omana päätöskohtanaan vai voiko se olla esim. muissa asioissa? Onko tekstimuoto vapaa?

Voi olla muissakin asioissa, ja tekstimuoto on vapaa, esimerkiksi ”Taloyhtiön hallitus päätti siirtää taloyhtiön osakeluettelon Maanmittauslaitoksen ylläpitämään huoneistotietojärjestelmään”.

 

Onko Maanmittauslaitoksella viivettä osakesiirtojen kirjaamisessa etenkin taloyhtiöissä, joissa on lunastuslauseke? Saadaanko maksut perittyä ilman suurta viivettä?

Omistusten rekisteröinti kestää keskimäärin kolme päivää. Voit tarkistaa hakemusten käsittelyajat päivittyvästä seurannasta: www.maanmittauslaitos.fi/hakemusten-kasittelyajat.

 

Pystyykö huoneistotietojärjestelmään siirtämään taloyhtiön, jossa huoneistojen osakkeet jakautuvat yhtiöjärjestyksessä A-, B- ja C-osakkeisiin? Eri osakesarjat sisältävät eri määrän osakkeita ja huoneiston kokonaisosakemäärä saattaa koostua yhden, kahden tai kaikkien kolmen osakesarjan osakkaista.

Huoneistotietojärjestelmään pystyy siirtämään myös sellaisia taloyhtiöitä, joissa osakeryhmät muodostuvat useammasta osakesarjasta.

 

Maanmittauslaitoksen rekisteristä ei löytynyt yhtään isännöitävää, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä. Kaupparekisteri sen sijaan on ajan tasalla. Pitääkö tällaisisssa tapauksissa toimia eri lailla? 

Ennen 1.1.2019 perustettujen keskinäisten kiinteistöosakeyhtiöiden on tehtävä yhtiöjärjestykseensä muutos, jotta ne voivat siirtyä huoneistotietojärjestelmän piiriin. Lisätietoa aiheesta löytyy täältä: https://osakehuoneistorekisteri.fi/keskinaiset-kiinteistoosakeyhtiot 

 

Miten kannattaa siirtää pienet rivitalot, joilla kiinteistöhallinnan sovellukset eivät ole käytössä?

Siirron voi tehdä suoraan huoneistotietojärjestelmän palvelussa.

 

Miten kannattaa kirjata jakamattoman kuolinpesän osakkaat, joilla ei ole omistusosuutta?Jakamattoman kuolinpesän osakkaiden ilmoittamiseen on useampia tapoja, jotka on selitetty käyttöohjeessa ja ohjevideossa.

Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.