cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Visma Fivaldi puhelintuki on torstaina 8.3. suljettuna

Visma Fivaldi sovellustuen puhelinpalvelu on tostain suljettuna. Tukipyynnön voi kirjata suoraan HelpDesk -järjestelmään tai lähettää osoitteeseen asiakaspalvelu@visma.com. Yhteistyöterveisin,  Visma sovellustuki

  • Replies 0
  • kudos 0
  • Views 27

Ylimääräinen päivitys Visma Fivaldissa 1.2.2018 klo 17 jälkeen

Muutoksia Ostoreskontran maksatukseen ja SEPA-palautteisiin. Päivitys ei aiheuta katkoa Fivaldi-palveluun.   Ostoreskontran maksatukseen tehdään korjauksia ja muita parannuksia. Muutoksista on tehty erillinen ohje, joka löytyy täältä tai tämän uutisen lopusta liitteistä.   Pyydämme maksatuksen kanssa toimivia tutustumaan uuteen ohjeeseen ennen päivitystä. 

  • Replies 1
  • kudos 0
  • Views 1031