Minun alueeni
Apu

Varaston ABC-analyysi

18-01-2022 08:43
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1053 Näytöt

ABC-analyysillä (Varastotoiminnot | ABC-analyysi) voidaan seurata eri tuotteiden varaston kiertonopeutta. Toiminnolla voidaan myös tallentaa uudet varastoluokitukset eli ABC-luokat tuotteille tuotteiden käyttöprosenttien mukaan.
Käyttöprosentti on tuotteen käyttö eur / varaston kokonaiskäyttö eur.

 

HenriKarhama_0-1642491243398.png

 

ABC-analyysin teko

Ennen ABC-analyysin tekoa määritellään päiväväli, jonka mukaan tapahtumat huomioidaan sekä varasto, josta analyysi tehdään. Parametroinnista riippuen varastoja voi valita useammankin analysoitavaksi yhdellä kertaa.

HenriKarhama_1-1642491290244.png

Kalenteri-painikkeella valittu päivä tuodaan loppupäiväksi, jonka mukaan ohjelma tuo alkupäivän siten, että aikaväliksi saadaan yksi vuosi.
Käyttäjä voi määritellä aikajaksoksi muunkin kuin yhden vuoden, jolloin ohjelma kuitenkin muuntaa arvot yhden vuoden arvojen mukaisiksi.
Kun varasto(t) ja aikaväli on annettu, painetaan Analyysin teko –painiketta. Analyysiin otetaan ne tuotteet, joilla on ollut annetulla aikavälillä varastosta ottoja.
Tuotteet näytetään käytön mukaisessa alenevassa järjestyksessä.
Ohjelma laskee käyttöprosentin sen mukaan, kuinka suuri osuus ko. tuotteen käyttö (eur) on varaston kokonaiskäytöstä (eur).

 

ABC-luokkien päivitys

Jos ohjelman laskemat uudet ABC-luokat hyväksytään, painetaan Talleta, jolloin uusi luokka päivittyy tuoterekisterin saldotietoihin. Jos ”Varastoluokituksen tallennus myös tuoterekisteriin” on valittuna, niin uusi luokka päivittyy myös tuoterekisteriin.

Käyttäjä voi halutessaan muuttaa ohjelman laskeman ABC-luokan muuksi ja antaa sen Uusi-kenttään ennen tallennusta.

HenriKarhama_2-1642491388303.png

 

Kiertonopeuden laskenta

Kiertonopeuden laskenta tehdään käyttötilaston kumulointiin liitettynä. Kiertonopeuden laskenta voi perustua joko varastotapahtumiin tai käyttötilastoon. Käyttötilastossa lasketaan nimikkeen tarkka kuukausikohtainen keskivarasto joko varasto- tai hyllytasolla. Kiertonopeuden ja keskivaraston laskenta ABC-analyysissa käyttötilaston kautta on tarkempi.
Keskivaraston laskennassa huomioidaan myös annetulla kausivälillä olevat ”tyhjät” kaudet eli kuukaudet, joilla nimikkeillä ei ole yhtään tapahtumaa eikä siten tietoja käyttötilastossa.
Kiertonopeus voidaan tulostaa varastotoimintojen ABC-analyysistä tai käyttötilaston Raportti-osiosta.

HenriKarhama_3-1642491440066.png

 

Käyttötilastopohjainen laskenta

Keskivarasto:
Käyttötilaston kumuloinnissa keskivarasto muodostuu siten, että laskennassa selvitetään
nimikkeen kuukauden alkuarvo ja kumuloidaan varastotapahtumilla (+/-) kuukauden
kehitystä, josta saadaan loppuarvo. Tämä jaetaan tapahtumien lukumäärällä, joista yksi
tapahtuma on alkuarvo.


ABC-analyysissä keskivarasto lasketaan annetulta kausiväliltä:

 • Jos jokaiselta kausivälin kuukaudelta löytyy käyttötilastosta tietoja, niin kausivälin
  keskivarasto on nimikkeen kuukausikohtaisten keskivarastojen summa jaettuna
  kausivälin kuukausien lukumäärällä
 • Jos jollakin kuukaudella käyttötilastosta ei löydy tietoja, niin keskivarasto on
  näiden kuukausien osalta seuraava:
  • Jos tyhjä kuukausi on käyttötilastosta löytyneen kuukauden jälkeen, niin
   keskivarasto on edellisen kuukauden loppusaldon arvo
  • Jos tyhjä kuukausi on ennen ensimmäistä käyttötilastosta löytynyttä kuukautta,
   tutkitaan, onko annetun kausivälin aiemmilta kuukausilta käyttötilastotietoja
   • Jos ei ole, keskivaraston laskennassa näitä kuukausia ei huomioida
   • Jos löytyy, niin keskivarasto on ensimmäisen käyttötilastosta löytyneen
    kuukauden alkusaldon arvo


Kiertonopeus:
Kiertonopeuden laskenta perustuu annetulta kausiväliltä laskettuun käyttöön ja
keskivarastoon.
Käyttö saadaan, kun lasketaan yhteen:

 • käyttö EUR
 • ostoarvo
 • valmistusarvo

 

Keskivarasto saadaan, kun lasketaan annetun kausivälin kuukausikohtaiset keskivarastot
yhteen ja jaetaan kausivälin kuukausien lukumäärällä. Kiertonopeus annetulta kausiväliltä
on tällöin kokonaiskäyttö / keskivarasto.

Osanottajat,
Sinulla ei ole yhtään suosikkia valittuna.