Minun alueeni
Apu

Visma L7 käyttövinkit

Lajitteluperuste:
Visma Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmistossa voidaan määrittää käyttäjäkohtaisesti aloitussivu, jolle saavutaan suoraan kirjautumisen jälkeen. Katso oheiselta lyhyeltä ohjevideolta, kuinka määrität aloitussivun Käyttäjäkohtaisiin asetuksiin.    Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: Aloitussivun määrittäminen 
Näytä koko artikkeli
16-03-2022 16:10
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 494 Näytöt
Hälytystarvelaskennan ehdottaman tarvemäärän jakaminen erillisiin valmistuseriin on mahdollista tehdä monitarvelaskennan yhteydessä ”Eräjako” –toiminnolla
Näytä koko artikkeli
14-02-2022 12:28 (Päivitetty 14-02-2022)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 454 Näytöt
Visma.net AutoPay käyttöönottomateriaalit löytyy nyt netistä.
Näytä koko artikkeli
19-01-2022 08:25
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 502 Näytöt
ABC-analyysillä (Varastotoiminnot | ABC-analyysi) voidaan seurata eri tuotteiden varaston kiertonopeutta. Toiminnolla voidaan myös tallentaa uudet varastoluokitukset eli ABC-luokat tuotteille tuotteiden käyttöprosenttien mukaan. Käyttöprosentti on tuotteen käyttö eur / varaston kokonaiskäyttö eur.     ABC-analyysin teko Ennen ABC-analyysin tekoa määritellään päiväväli, jonka mukaan tapahtumat huomioidaan sekä varasto, josta analyysi tehdään. Parametroinnista riippuen varastoja voi valita useammankin analysoitavaksi yhdellä kertaa. Kalenteri-painikkeella valittu päivä tuodaan loppupäiväksi, jonka mukaan ohjelma tuo alkupäivän siten, että aikaväliksi saadaan yksi vuosi. Käyttäjä voi määritellä aikajaksoksi muunkin kuin yhden vuoden, jolloin ohjelma kuitenkin muuntaa arvot yhden vuoden arvojen mukaisiksi. Kun varasto(t) ja aikaväli on annettu, painetaan Analyysin teko –painiketta. Analyysiin otetaan ne tuotteet, joilla on ollut annetulla aikavälillä varastosta ottoja. Tuotteet näytetään käytön mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Ohjelma laskee käyttöprosentin sen mukaan, kuinka suuri osuus ko. tuotteen käyttö (eur) on varaston kokonaiskäytöstä (eur).   ABC-luokkien päivitys Jos ohjelman laskemat uudet ABC-luokat hyväksytään, painetaan Talleta, jolloin uusi luokka päivittyy tuoterekisterin saldotietoihin. Jos ”Varastoluokituksen tallennus myös tuoterekisteriin” on valittuna, niin uusi luokka päivittyy myös tuoterekisteriin. Käyttäjä voi halutessaan muuttaa ohjelman laskeman ABC-luokan muuksi ja antaa sen Uusi-kenttään ennen tallennusta.   Kiertonopeuden laskenta Kiertonopeuden laskenta tehdään käyttötilaston kumulointiin liitettynä. Kiertonopeuden laskenta voi perustua joko varastotapahtumiin tai käyttötilastoon. Käyttötilastossa lasketaan nimikkeen tarkka kuukausikohtainen keskivarasto joko varasto- tai hyllytasolla. Kiertonopeuden ja keskivaraston laskenta ABC-analyysissa käyttötilaston kautta on tarkempi. Keskivaraston laskennassa huomioidaan myös annetulla kausivälillä olevat ”tyhjät” kaudet eli kuukaudet, joilla nimikkeillä ei ole yhtään tapahtumaa eikä siten tietoja käyttötilastossa. Kiertonopeus voidaan tulostaa varastotoimintojen ABC-analyysistä tai käyttötilaston Raportti-osiosta.   Käyttötilastopohjainen laskenta Keskivarasto: Käyttötilaston kumuloinnissa keskivarasto muodostuu siten, että laskennassa selvitetään nimikkeen kuukauden alkuarvo ja kumuloidaan varastotapahtumilla (+/-) kuukauden kehitystä, josta saadaan loppuarvo. Tämä jaetaan tapahtumien lukumäärällä, joista yksi tapahtuma on alkuarvo. ABC-analyysissä keskivarasto lasketaan annetulta kausiväliltä: Jos jokaiselta kausivälin kuukaudelta löytyy käyttötilastosta tietoja, niin kausivälin keskivarasto on nimikkeen kuukausikohtaisten keskivarastojen summa jaettuna kausivälin kuukausien lukumäärällä Jos jollakin kuukaudella käyttötilastosta ei löydy tietoja, niin keskivarasto on näiden kuukausien osalta seuraava: Jos tyhjä kuukausi on käyttötilastosta löytyneen kuukauden jälkeen, niin keskivarasto on edellisen kuukauden loppusaldon arvo Jos tyhjä kuukausi on ennen ensimmäistä käyttötilastosta löytynyttä kuukautta, tutkitaan, onko annetun kausivälin aiemmilta kuukausilta käyttötilastotietoja Jos ei ole, keskivaraston laskennassa näitä kuukausia ei huomioida Jos löytyy, niin keskivarasto on ensimmäisen käyttötilastosta löytyneen kuukauden alkusaldon arvo Kiertonopeus: Kiertonopeuden laskenta perustuu annetulta kausiväliltä laskettuun käyttöön ja keskivarastoon. Käyttö saadaan, kun lasketaan yhteen: käyttö EUR ostoarvo valmistusarvo   Keskivarasto saadaan, kun lasketaan annetun kausivälin kuukausikohtaiset keskivarastot yhteen ja jaetaan kausivälin kuukausien lukumäärällä. Kiertonopeus annetulta kausiväliltä on tällöin kokonaiskäyttö / keskivarasto.
Näytä koko artikkeli
18-01-2022 08:43
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 435 Näytöt
Koosterivejä voidaan hyödyntää helposti Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmistossa . Katso oheiselta lyhyeltä ohjevideolta, kuinka saat tehtyä eri sarakkeista koosterivejä ja mitä muita toimintoja pystyt tähän liittyen hyödyntämään.      Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Dynaamiset kyselyt - Koosterivit    >> Käyttövinkit -osiosta löydät myös muita ohjevideoita muun muassa LTR:n dynaamisiin kyselyihin! Linkki osioon seuraavassa: Käyttövinkit  
Näytä koko artikkeli
29-12-2021 13:04
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 494 Näytöt
Työjono -näkymässä on tarvittaessa mahdollista estää työvaiheiden aloituskuittaus lisäämällä tätä ohjaava viitetieto työlle.
Näytä koko artikkeli
12-11-2021 15:48 (Päivitetty 12-11-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 647 Näytöt
Varastotilanne ruudulle Visma L7 9.3 versiossa tullut mahdollisuus lisätä vapaavalintaisia lisätietoja.
Näytä koko artikkeli
10-11-2021 14:56 (Päivitetty 10-11-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 629 Näytöt
Täydennä Visma L7 toiminnanohjausjärjestelmää lisäarvoa tuottavilla integraatioilla ja vältä mahdollinen tuplatyö. L7 & LTR REST API -ohjelmistorajapinnat mahdollistavat reaaliaikaisen järjestelmien välisen keskustelun ja kaksisuuntaisen integroinnin modernilla tavalla.   API (Application Programming Interface) rajapintaa voidaan hyödyntää integraatioiden rakentamiseen lisäarvoa tuottavien ohjelmistojen ja Visma L7:n sekä LTR:n välillä.  Löydät useista ohjelmistoista  jo valmiita integraatiototeutuksia Visma L7:aan.  Tietoa ohjelmistokumppaneistamme ja valmiista toteutuksista löydät kumppanilistauksestamme .    REST API:n käyttäminen ja käyttöönotto   Ohjelmistorajapinta on toteutettu Visma Liikkuvan työn ratkaisut (LTR) alustalle.  L7 REST API vaatii näin ollen toimiakseen Visma L7:n rinnalle käyttöön otetun LTR-asennuksen.   Ohjelmistorajapinta kehittyy jatkuvasti. Oman ympäristön kautta avautuva dokumentaatio sekä rajapinta ovat aina samalla tasolla kuin käytössä oleva LTR-asennus. Suosittelemme, että käytössä on aina tuorein L7 ja LTR versio. Mikäli rajapinta vaatii tietyn L7 version, kerrotaan se ko. rajapinnan dokumentaation yhteydessä.   L7 REST API versiosuositukset: Visma L7 vähintään versio 9.2 Visma LTR vähintään versio 2101 Actian Zen (PSQL) tietokanta versio 14   Visma Sovelluspalvelun ympäristössä ohjelmistorajapinta on L7 ja LTR ohjelmistojen tavoin aina ajan tasalla ja julkaistu ulkoverkkoon.   L7 & LTR REST API pähkinänkuoressa:    Ohjelmistorajapinta on REST-pohjainen ja tukee JSON- sekä XML-formaatteja Käyttöoikeuksien hallinta ja rajapintojen parametrointi tapahtuu LTR-sovelluksessa Linkki ohjelmistorajapinnan OpenApi Specification -dokumentaatioon ja testiympäristöön löytyy LTR käyttäjädokumentaation kautta (kuva)  Rajapintojen käyttöoikeudet edellyttävät ohjelmistolisenssejä, jotka toimitetaan myynnin kautta Päivittyy normaali LTR versiojulkaisujen yhteydessä L7 REST API -tekninen kuvaus   LTR REST API -tekninen kuvaus                   Huomioithan, että rajapintaan ja integraatioihin liittyvä konsultointi ei kuulu ylläpitoon sisältyvään tukipalveluumme. Visman vinkkejä integraatioprojekteihin   Integraatio-osapuolet: Visma-tilaaja-integroitavan järjestelmän toimittaja-integraattori   Integraatioprojektit lähtevät liikkeelle määrittelystä, jossa integraation tilaaja ja toteuttaja yhdessä määrittelevät toteutettavan integraation sisällön toiminnallisuuksineen ja varmistuvat siitä, että tarjolla olevat rajapinnat integraation toteutukseen mahdollistavat halutunlaisen toteutuksen. Määrittely kannattaa aina tehdä kirjallisesti.   Mikäli Visma ei ole integraation toteuttaja, olisi jo määrittelyvaiheeseen suositeltavaa ottaa projektiin mukaan myös Visman edustaja. Näin vältytään ikäviltä yllätyksiltä itse toteutusvaiheessa. Tämä tapahtuu tilaajan, eli Visma L7-asiakkaan toimesta tehtynä palvelutilauksena. Tarvittaessa ole yhteydessä nimettyyn Visman yhteyshenkilöön tai täytä konsultoinnin yhteydenotto-/tilauslomake.   Palvelutilaus-/yhteydenottolomake
Näytä koko artikkeli
12-02-2021 09:13 (Päivitetty 14-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 1 kehut
 • 2844 Näytöt
Miten tarkastan LTR Liikkuvan työn ratkaisut ohjelmiston versionumeron? Entä, mistä löytyy muutosloki ja sovelluskohtaiset ohjemanuaalit? Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka helposti se käy:    Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR ohjelmistoversion tarkastaminen, muutosloki ja ohjemanuaalit    >> Katso halutessasi myös tämä lyhyt kuvallinen ohjeistus, kuinka tarkastat LTR:n version.  
Näytä koko artikkeli
11-06-2021 14:51 (Päivitetty 05-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 961 Näytöt
Lisenssin päivittäminen ja uuden käyttöoikeuden lisääminen käyttäjälle LTR Liikkuvan työn ratkaisu -ohjelmistoon onnistuu helposti:   1. Kun olet saanut tilausvahvistuksen uudesta lisenssistä, kirjaudu sisään pääkäyttäjätunnuksilla. 2. Siirry Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset -sivulle ja valitse kohdan Asetukset alta Järjestelmäasetukset. 3. Siirry sivun alareunaan ja paina 'Hae lisenssi VLS-palvelimelta'. Järjestelmä ilmoittaa onnistuneesta lisenssin päivityksestä: "Suoritettu: Lisenssi haettu ja päivitetty käyttöön onnistuneesti". 3.1 Joskus voi olla tarpeen vapauttaa lisenssi ennen aktivointia. Tässä tapauksessa paina 'Vapauta lisenssi' ja sen jälkeen 'Aktivoi lisenssi palvelimelta'. 4.  Siirry Käyttäjät-välilehdelle ja valitse käyttäjä jolle käyttöoikeus halutaan lisätä.  5. Siirry Käyttöoikeudet -välilehdelle, valitse oikea yritysympäristö, määritä käyttöoikeudet ja tallenna.   Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka lisenssi päivitetään ja uusi käyttöoikeus lisätään käyttäjälle LTR-ohjelmistoon.   Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR lisenssin päivittäminen ja käyttöoikeuden lisääminen käyttäjälle.   >> Katso myös seuraava kirjallinen ohjeistus, kuinka tarkastat LTR lisenssin sisällön ja käytössä olevat käyttöoikeudet.
Näytä koko artikkeli
30-09-2021 13:08 (Päivitetty 05-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 842 Näytöt
Käyttäjän poistaminen LTR Liikkuvan työn ratkaisu -ohjelmistosta  on helppoa:   1. Kirjaudu sisään pääkäyttäjä-tunnuksilla. 2. Poista käyttäjä tarvittaessa kierrätyslistoilta Ostolaskujen kierrätys | Kierrätyslistat -osiossa. 3. Poista tarvittaessa resurssilta haluamasi tiedot ja arkistoi resurssi Perustietokannat | Resurssit -osiossa valitsemalla poistettava resurssi ja klikkaamalla 'Arkistoi valitut'.  4. Siirry Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset | Käyttäjät | valitse käyttäjä | Ympäristöt  ja poista haluttu ympäristö ruksimalla ympäristö ja klikkaamalla 'Poista valitut'. 5. Käyttäjä poistetaan Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset | Käyttäjät -osiossa valitsemalla poistettava käyttäjä ja klikkaamalla 'Poista valitut'.   Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka käyttäjä poistetaan LTR-ohjelmistosta.     Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Käyttäjän poistaminen     >> Katso halutessasi myös tarkempi kirjallinen ohjeistus täältä. 
Näytä koko artikkeli
30-03-2021 13:26 (Päivitetty 05-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1071 Näytöt
Sijaisen määrittäminen LTR Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmistoon on helppoa: Videolla käydään läpi, kuinka määritellään sijainen LTR:ssä. Sijaisuuksia voi ylläpitää LTR:n pääkäyttäjä ja sijaisuuden ylläpito -profiilin omaava käyttäjä. Lisäksi kukin käyttäjä voi määrittää itse itselleen sijaisen.    Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka sijainen voidaan määritellä LTR -ohjelmistossa:   Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Sijaisen määrittäminen    >>Katso myös kirjallinen ohjeistus täältä.
Näytä koko artikkeli
11-06-2021 14:46 (Päivitetty 01-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 992 Näytöt
Näkymien muokkaus Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmistossa on helppoa. Katso oheiselta lyhyeltä ohjevideolta, kuinka saat muokattua dynaamisten kyselyiden näkymiä. Videolla käsitellään seuraavia aiheita:  Sarakkeiden piilotus ja rivien järjestäminen Rivimäärä ja listan järjestäminen Näkymät ja niiden tallennus   Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Dynaamiset kyselyt - Näkymien muokkaus ja tallennus    >> Katso myös kuvallinen ohjeistus, kuinka muutat sarakkeiden järjestystä LTR:n dynaamisessa kyselyssä täältä. 
Näytä koko artikkeli
30-03-2021 14:29 (Päivitetty 01-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1112 Näytöt
Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmistosta saa helposti vietyä minkä tahansa dynaamisen kyselyn listan Exceliin. Ohjevideolla käytetään esimerkkinä Työtapahtumien Lista-näkymää.     Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka Exceliin vienti onnistuu.    Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Dynaamiset kyselyt - Exceliin vienti 
Näytä koko artikkeli
30-03-2021 15:03 (Päivitetty 01-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1180 Näytöt
Liikkuvan työn ratkaisut -ohjelmiston dynaamisissa kyselyissä on paljon erilaisia hakukenttiä ja hakutoimintoja. Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka saat parhaan mahdollisen hyödyn irti LTR:n dynaamisten kyselyiden hakutoiminnoista.       Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR Dynaamiset kyselyt - hakukentät ja hakutoiminnot   >> Tarkempaa tietoa sarakkeiden hakufunktioista löydät tästä kuvallisesta ohjeistuksesta. 
Näytä koko artikkeli
30-03-2021 14:32 (Päivitetty 01-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1130 Näytöt
Keikkalaskutuksen Rivit-näkymässä voit vaihtaa alanumeroa nuolinäppäimillä Siirrä kursori alanumero-kenttään ja paina nuoli ylös tai alas.   Huomaa myös että voit hakea päänumeron ja alanumeron myös F4:llä avautuvalla työnumeroiden valinta-ruudulla. Näin sinun ei tarvitse sulkea Rivit-näkymää kun haluat vaihtaa työnumeroa.              
Näytä koko artikkeli
01-10-2021 08:12 (Päivitetty 01-10-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 786 Näytöt
L7 työkortin pdf-tulostus
Näytä koko artikkeli
29-09-2021 15:09 (Päivitetty 29-09-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 663 Näytöt
Voit hyödyntää L7 suosikkeja ja historiaa, jotta saat avattua yleisesti käyttämäsi sovellukset helpommin.   Sovelluksen kuvakkeessa olevasta tähden kuvasta saat avattua sovelluksen suosikit ikkunan, jossa voit lisätä sovelluksen suosikkeihin.   Valitse suosikin kohde. 1. Suosikit kansioon lisääminen vie sovelluksen kuvakkeen Historia & Suosikit sivuvalikon suosikit -välilehdelle.   2.Omat kansio -valinta vie vastaavasti sovelluksen kuvakkeen Omat -välilehdelle.   3. Suosikit palkki -valinta tuo sinisen linkin näkymän yläreunaan, josta voit avata sovelluksen suoraan päänäkymässä, ilman että tarvitsee hakea sovellusta valikoista.   4. Startup kansio -valinta avaa valitut sovellukset automaattisesti L7 käynnistyksessä.   Kaikki valinnat näkyvät myös omina välilehtinään Historia & Suosikit näkymässä. Ensimmäisenä välilehtenä on Viimeksi avatut, jossa näet viimeksi käyttämäsi L7 sovellukset ja voit avata ne sitä kautta. Kynän kuvakkeella voit poistaa, nimetä uudelleen tai siirtää suosikkeja toisiin kansioihin.   Voit poistaa sovelluksen suosikeista myös sovelluksen kuvakkeen tähden kuvasta.   Sivuvalikon Historia & Suosikit plus painikkeella voit lisätä ulkoisen tiedoston tai URL -osoitteen suosikkeihin.
Näytä koko artikkeli
30-08-2021 10:15 (Päivitetty 30-08-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 773 Näytöt
Uuden käyttäjän lisääminen LTR Liikkuvan työn ratkaisu -ohjelmistoon on helppoa:   1.  Kirjaudu sisään pääkäyttäjä-tunnuksilla. 2. Siirry Käyttäjähallinta ja järjestelmäasetukset -sivulle ja valitse kohdan Käyttäjät alta Uusi käyttäjä. 3. Täytä perustiedot ja tallenna. 4. Lisää käyttäjä ympäristöön siirtymällä Ympäristöt-sivulle ja valitsemalla oikea käyttäjä.  5. Siirry Käyttöoikeudet-välilehdelle, määritä käyttöoikeudet ja tallenna.   Katso oheiselta lyhyeltä videolta, kuinka uusi käyttäjä luodaan LTR-ohjelmistoon.     Jos et näe videota upotettuna, pääset katsomaan sen myös seuraavasta linkistä: LTR-käyttäjän perustaminen.    Etsitkö tietoa siitä, miten saisit lisättyä uuden käyttäjän ostolaskujen kierrätykseen? Katso kuvalliset ohjeet >>.
Näytä koko artikkeli
30-03-2021 13:10 (Päivitetty 12-07-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1177 Näytöt
Yleistä Reskontravahti on Maventan ja Visma Financial Solutionsin yhteistyönä tarjoama lisäarvopalvelu, joka mahdollistaa myyntireskontran ulkoistuksen.    Maventa Reskontravahti sisältää: laskujen lähetyksen laskujen automaattisen maksuvalvonnan maksuhuomautusten lähettämisen ja perintätoimenpiteet. Hinta Reskontravahti kuuluu Maventa-palveluun ilman lisäkustannuksia. Palvelussa ei ole erillisiä avausmaksuja, kuukausimaksuja tai vuosimaksuja. Maksut peritään vain lähetetyistä laskusta hinnaston mukaisesti. Palvelu on maksuton aina perintätoimiin asti.   Visma L7 ja Reskontravahti Visma L7 9.3 versiossa Reskontravahti on upotettu myyntireskontraan. Voit siten seurata laskun maksuvalvontaa reaaliaikaisesti. Visma L7:sta myyntilaskut lähetään Visma AutoInvoicen (Maventa) verkkolaskutilille. Jos Reskontravahti on otettu käyttöön, laskut siirtyvät automattisesti verkkolaskutililtä Reskontravahtiin Visma Financial Solutionsille.   Palveluun lähetyn laskun tietoja voit päivittää suoraan Visma L7:sta. Esimerkiksi L7:ssa tehty laskun eräpäivän muutos välittyy automaattisesti Reskontravahtiin. Lisäksi tieto mahdollisista ohisuorituksista (asiakas on maksanut laskun alkuperäisellä viitenumerolla) välittyy myös Reskontravahtiin.   Palvelun käyttöönotto Palvelun käyttöönotto on helppoa. Käyttö edellyttää, että myyntilaskut lähetetään Visma AutoInvoice (Maventa) verkkolaskutilille. Lisää Visma L7 Kenttäkirjaston koodille X908 arvo 5, selitteeksi VismaFinancial ja kirjoita selitteeksi INUSE(1) sekä MAKSAJA(Visma Financial Solutions) Reskontravahdin aktivointi Myyntireskontrassa Reskontravahti | Reskontravahdin asetukset -välilehdellä        Lisätietoa palvelusta: Maventa Reskontravahti Usein kysytyt kysymykset   
Näytä koko artikkeli
27-05-2021 11:22 (Päivitetty 27-05-2021)
 • 0 Vastaukset
 • 0 kehut
 • 1328 Näytöt