Minun alueeni
Apu

Visma L7 käyttövinkit

Lajitteluperuste:
ABC-analyysillä (Varastotoiminnot | ABC-analyysi) voidaan seurata eri tuotteiden varaston kiertonopeutta. Toiminnolla voidaan myös tallentaa uudet varastoluokitukset eli ABC-luokat tuotteille tuotteiden käyttöprosenttien mukaan. Käyttöprosentti on tuotteen käyttö eur / varaston kokonaiskäyttö eur.     ABC-analyysin teko Ennen ABC-analyysin tekoa määritellään päiväväli, jonka mukaan tapahtumat huomioidaan sekä varasto, josta analyysi tehdään. Parametroinnista riippuen varastoja voi valita useammankin analysoitavaksi yhdellä kertaa. Kalenteri-painikkeella valittu päivä tuodaan loppupäiväksi, jonka mukaan ohjelma tuo alkupäivän siten, että aikaväliksi saadaan yksi vuosi. Käyttäjä voi määritellä aikajaksoksi muunkin kuin yhden vuoden, jolloin ohjelma kuitenkin muuntaa arvot yhden vuoden arvojen mukaisiksi. Kun varasto(t) ja aikaväli on annettu, painetaan Analyysin teko –painiketta. Analyysiin otetaan ne tuotteet, joilla on ollut annetulla aikavälillä varastosta ottoja. Tuotteet näytetään käytön mukaisessa alenevassa järjestyksessä. Ohjelma laskee käyttöprosentin sen mukaan, kuinka suuri osuus ko. tuotteen käyttö (eur) on varaston kokonaiskäytöstä (eur).   ABC-luokkien päivitys Jos ohjelman laskemat uudet ABC-luokat hyväksytään, painetaan Talleta, jolloin uusi luokka päivittyy tuoterekisterin saldotietoihin. Jos ”Varastoluokituksen tallennus myös tuoterekisteriin” on valittuna, niin uusi luokka päivittyy myös tuoterekisteriin. Käyttäjä voi halutessaan muuttaa ohjelman laskeman ABC-luokan muuksi ja antaa sen Uusi-kenttään ennen tallennusta.   Kiertonopeuden laskenta Kiertonopeuden laskenta tehdään käyttötilaston kumulointiin liitettynä. Kiertonopeuden laskenta voi perustua joko varastotapahtumiin tai käyttötilastoon. Käyttötilastossa lasketaan nimikkeen tarkka kuukausikohtainen keskivarasto joko varasto- tai hyllytasolla. Kiertonopeuden ja keskivaraston laskenta ABC-analyysissa käyttötilaston kautta on tarkempi. Keskivaraston laskennassa huomioidaan myös annetulla kausivälillä olevat ”tyhjät” kaudet eli kuukaudet, joilla nimikkeillä ei ole yhtään tapahtumaa eikä siten tietoja käyttötilastossa. Kiertonopeus voidaan tulostaa varastotoimintojen ABC-analyysistä tai käyttötilaston Raportti-osiosta.   Käyttötilastopohjainen laskenta Keskivarasto: Käyttötilaston kumuloinnissa keskivarasto muodostuu siten, että laskennassa selvitetään nimikkeen kuukauden alkuarvo ja kumuloidaan varastotapahtumilla (+/-) kuukauden kehitystä, josta saadaan loppuarvo. Tämä jaetaan tapahtumien lukumäärällä, joista yksi tapahtuma on alkuarvo. ABC-analyysissä keskivarasto lasketaan annetulta kausiväliltä: Jos jokaiselta kausivälin kuukaudelta löytyy käyttötilastosta tietoja, niin kausivälin keskivarasto on nimikkeen kuukausikohtaisten keskivarastojen summa jaettuna kausivälin kuukausien lukumäärällä Jos jollakin kuukaudella käyttötilastosta ei löydy tietoja, niin keskivarasto on näiden kuukausien osalta seuraava: Jos tyhjä kuukausi on käyttötilastosta löytyneen kuukauden jälkeen, niin keskivarasto on edellisen kuukauden loppusaldon arvo Jos tyhjä kuukausi on ennen ensimmäistä käyttötilastosta löytynyttä kuukautta, tutkitaan, onko annetun kausivälin aiemmilta kuukausilta käyttötilastotietoja Jos ei ole, keskivaraston laskennassa näitä kuukausia ei huomioida Jos löytyy, niin keskivarasto on ensimmäisen käyttötilastosta löytyneen kuukauden alkusaldon arvo Kiertonopeus: Kiertonopeuden laskenta perustuu annetulta kausiväliltä laskettuun käyttöön ja keskivarastoon. Käyttö saadaan, kun lasketaan yhteen: käyttö EUR ostoarvo valmistusarvo   Keskivarasto saadaan, kun lasketaan annetun kausivälin kuukausikohtaiset keskivarastot yhteen ja jaetaan kausivälin kuukausien lukumäärällä. Kiertonopeus annetulta kausiväliltä on tällöin kokonaiskäyttö / keskivarasto.
Näytä koko artikkeli
18-01-2022 08:43
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 694 Näytöt
Varastotilanne ruudulle Visma L7 9.3 versiossa tullut mahdollisuus lisätä vapaavalintaisia lisätietoja.
Näytä koko artikkeli
10-11-2021 14:56 (Päivitetty 10-11-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 749 Näytöt
Keikkalaskutuksen Rivit-näkymässä voit vaihtaa alanumeroa nuolinäppäimillä Siirrä kursori alanumero-kenttään ja paina nuoli ylös tai alas.   Huomaa myös että voit hakea päänumeron ja alanumeron myös F4:llä avautuvalla työnumeroiden valinta-ruudulla. Näin sinun ei tarvitse sulkea Rivit-näkymää kun haluat vaihtaa työnumeroa.              
Näytä koko artikkeli
01-10-2021 08:12 (Päivitetty 01-10-2021)
  • 0 Vastaukset
  • 0 kehut
  • 891 Näytöt