cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Budjetin poisto Projektivalvonnasta?

Miten tehdään Projektivalvonnan budjetin poisto ?

1 REPLY

Viite: Budjetin poisto Projektivalvonnasta?

Työnumeron ja kauden syötetty budjetti voidaan poistaa hakemalla budjetti uudelleen projektivalvonnan käyttöliittymään. Valitsemalla työkalupalkista poista painike, kyseisen kauden syötetyt budjettirivit poistuvat. Ohjelma kysyy poistosta varmistuksen vielä käyttäjältä.

HUOM; 

Poistolle ei ole peru toimintoa, eli jos poistettiin esim. väärän työnumeron budjetti, on se syötettävä uudelleen. Mikäli virheellisesti poistettuja budjetteja oli useita, ja budjettien lukuja ei ole tallessa, voidaan budjetit palauttaa varmuusnauhalta.

Budjettien poisto on neuvottu Projektivalvonnan käsikirjan luvussa 3.9.2