cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Kuinka poistan Verkkolaskujen lähetys -ruudulta ylimääräisen aineiston?

Kuinka poistan Verkkolaskujen lähetys -ruudulta ylimääräisen aineiston?

1 REPLY

Viite: Kuinka poistan Verkkolaskujen lähetys -ruudulta ylimääräisen aineiston?

Verkkolaskujen lähetys -ruudulle voi joskus jäädä ylimääräinen aineisto, jota ei ole tarve lähettää operaattorille.

Verkkolaskujen lähetys -ruudulla on toiminto, jolla valitut laskut voidaan kuitata lähetetyiksi Toiminnot | Kuittaa valitut lähetetyksi -valinnalla.