cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Kuinka tuotteen varastopaikkakohtaista viime-/keskihintaa voidaan muuttaa?

Kuinka tuotteen varastopaikkakohtaista viime-/keskihintaa voidaan muuttaa?

1 REPLY

Viite: Kuinka tuotteen varastopaikkakohtaista viime-/keskihintaa voidaan muuttaa?

Tuotteen varastopaikan viime-/keskihintaa voidaan ylläpitää Varastotoiminnot/Varaston kustannushinnan muutos -sovelluksessa. Lisäksi sovelluksessa voidaan ylläpitää tuotteen varastopaikan hälytysmäärää, täydennysmäärää, maksimimäärää ja velvoitemäärää. Hinta- ja määrämuutokset voidaan tehdä myös esim. Excelissä, jolloin ikkunaan haetut sarakkeet ja muutettavat tiedot voidaan tuoda ohjelmaan leikepöytäsiirron avulla.