cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Kuinka yli-/alijäämää käsitellään, kun laina on päättymässä?

Kuinka yli-/alijäämää käsitellään, kun laina on päättymässä?

1 REPLY

Viite: Kuinka yli-/alijäämää käsitellään, kun laina on päättymässä?

Päivitetään lainaosuuslaskelma lainan päättymiskuukauden loppuun. Tulostetaan lainan takaisinmaksulaskut ja / tai lista lainaosuuksista. Pienet yli-/alijäämät voidaan siirtää hoitopuolelle tilille 9911, joka on mukana vastikerahoituslaskelmassa (jos rivi puuttuu ohjaustiedoista, lisätään se ohjaustietoihin).

Kun kyseessä on ylijäämä, päätetään huoneistojen pääomavastikemaksulaji käsin. Kirjataan lainalle ylijäämän suuruinen lyhennystapahtuma siirto-tyyppisenä niin, että lainan saldo = 0. Tulostetaan lainaosuuslaskelma ja päivitetään. Annetaan lainarekisterissä lainan yksilöintitietoihin päättyen-päivä. Palautetaan ylijäämät tilisiirrolla.

Alijäämätilanteessa osakkaat maksavat edelleen pääomavastiketta.