cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

L7: Miten jaan ostolaskun rivin?

Haluan jakaa ostolaskun rivin useammaksi, miten se onnistuu?

1 REPLY

Viite: L7: Miten jaan ostolaskun rivin?

(updated by Hannu Turunen VISMA ‎16-04-2018 16:32 )

Rivi jaetaan sivun oikeassa laidassa näkyvällä rivikohtaisella painikkeella:

 

rivin_jakaminen.jpg

 

Mikäli toiminto onnistui, uusi rivi näkyy jaettavan rivin alapuolella sinisenä.

 

LTR Ostolaskujen kierrätys sallii ostolaskun rivin jakamisen samojen ehtojen pohjalta kuin L7 ostolaskujen automatisointi.

 

Rivin jakaminen onnistuu kiinteän kulun laskuilla hinnan/summan mukaan ja muilla laskulajeilla määrän mukaan.

 

Ostolaskun rivin jakaminen ei ole mahdollista, jos kyseessä on;
- rivi, jolla on myyntihinta
- rivi, johon liittyy ostotilaus (rivillä on ostotilausnumero)
- rivi, johon liittyy valuutta termiini tai tase-erittely tieto
- monitiliöinti rivi

 

Kts tarkemmin L7:n ohjeet, Ostolaskujen automatisoinnin käsikirja (Ostoauto.pdf) luku 4.4.2.4 ‘Rivin jakaminen’