cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

L7: Miten jaan ostolaskun rivin?

Haluan jakaa ostolaskun rivin useammaksi, miten se onnistuu?

1 REPLY

Viite: L7: Miten jaan ostolaskun rivin?

LTR Ostolaskujen kierrätys sallii ostolaskun rivin jakamisen samojen ehtojen pohjalta kuin L7 ostolaskujen automatisointi.

 

Rivin jakaminen onnistuu kiinteän kulun laskuilla hinnan/summan mukaan ja muilla laskulajeilla määrän mukaan.

 

Ostolaskun rivin jakaminen ei ole mahdollista, jos kyseessä on;
- rivi, jolla on myyntihinta
- rivi, johon liittyy ostotilaus (rivillä on ostotilausnumero)
- rivi, johon liittyy valuutta termiini tai tase-erittely tieto
- monitiliöinti rivi

 

Kts tarkemmin L7:n ohjeet, Ostolaskujen automatisoinnin käsikirja (Ostoauto.pdf) luku 4.4.2.4 ‘Rivin jakaminen’