cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Mikä on tuotteen varastosaldoissa näkyvä ennakko?

Mitä tarkoittaa ennakko tuotteen varastosaldot-ikkunassa?

1 REPLY

Viite: Mikä on tuotteen varastosaldoissa näkyvä ennakko?

Ennakko on varastoon ostotilaukselta saavutettu erä, johon ei vielä ole kohdistettu ostolaskua. Ennakot ovat mukana varastosaldossa, ja ne poistuvat, kun saavutukseen kohdistuva ostolasku kirjataan.