cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Miksi Myyjän ruutu herjaa "FIM-valuutalle ei löydy kurssia"?

Miksi rivien syötössä tulee herja "Fim-valuutalle ei löydy kurssia"

1 REPLY

Viite: Miksi Myyjän ruutu herjaa "FIM-valuutalle ei löydy kurssia"?

Tarkista, löytyykö Valuuttarekisteristä FIM-valuutta. Jos ei löydy, lisää se rekisteriin. Jos löytyy, niin tarkista, että valuutanantajapankki on sama kuin oletusvaluutanantaja.