cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Miten muutetaan irtisanomisajankohta aikaisemmaksi?

Irtisanominen on tehty ja tyhjä maksaja lisätty 10.9. alkaen, mutta irtisanominen halutaan muuttaa aikaisemmaksi, esim. 31.8. alkaen.

1 REPLY

Viite: Miten muutetaan irtisanomisajankohta aikaisemmaksi?

Poistetaan päiväveloitukset huoneiston veloituksista lähtevältä asukkaalta. Avataan asukashallinta ja haetaan ko. sopimus kohdalle. Irtisanotaan sopimus uudelleen päivällä 31.8. Tarkistetaan huoneiston veloitukset ja tehdään tarvittavat muutokset.