cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Miten palautetaan CRUFLL6 komponentti käyttöön

Komponentti poistunut työasemasta L7 8.5 versioon päivityksen yhteydessä. Omien raporttien tulostuksessa tulee virheilmoituksia ufl tiedoston puuttumisesta.

1 REPLY

Viite: Miten palautetaan CRUFLL6 komponentti käyttöön

Päivityksestä poistuneen komponentin saa rekisteröityä takaisin seuraavasti.

Lataa liitteenä oleva zip-tiedosto ja pura se työasema-asennuksen kansioon c:\visma\l7

Avaa dos-kehote suorita järjestelmänvalvojana toiminnolla

Siirry dos-kehotteessa c:\visma\l7 kansioon ja aja komento regsvr32 crufll6.dll

Huom! Komponentti palautettu toimitukseen 9.6.2017 tehdyssä pakkauksessa.