cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Miten saa OVT sanomien osapuolitunnukseen kumppanin nimen ?

Miten saan Ovt sovelluksen, Lähtevät Ovt-sanomat käyttöliittymässä osapuolitunnus sarakkeeseen kumppanin tunnuksen tilalle Kumppanin nimen ?

1 REPLY

Viite: Miten saa OVT sanomien osapuolitunnukseen kumppanin nimen ?

Kirjoita ovt-sovelluksen Yhteydet -käyttöliittymässä kyseisen kumppanin tyypin 100 sanomien Invoice ja ordrsp sekä orders Tietoyhteys-sarakkeeseen käsin yrityksen hakunimi. Tallenna muutos. Sen jälkeen uusien tilauksien riveillä on nimi. Jos joidenkin yrityksien sanomaohjauksissa on Tietoyhteys-kentässä numero, vaihda se hakunimeksi.