cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 
Highlighted

Miten saa pois Viestijonon luominen paikalliselle koneelle epäonnistui ilmoituksen?

Miten saa pois Viestijonon luominen paikalliselle koneelle epäonnistui ilmoituksen?

1 REPLY

Viite: Miten saa pois Viestijonon luominen paikalliselle koneelle epäonnistui ilmoituksen?

Varmista, että työasemalle on asennettuna viestijonot. Ohjauspaneelista valitaan “lisää poista windowsin osia” ja sieltä listasta viestijonot / message queing – klikkaa tietoja ja laita ruksit kohtiin yleiset ja käynnistimet. Tämän jälkeen ilmoitusta ei pitäisi enää tulla.

 

Toinen vaihtoehto on poistaa viestijonot kokonaan ja käynnistää työasema-asennus master-polun juuresta L7.exe tiedostosta. Laita lisäasetuksissa ruksit kaikiin kohtiin paitsi local engine tarvitaan tällä työasemalla. Työasemalle asentuu tällöin L7:n omat viestijonokomponentit.