cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Miten sarakejärjestystä muutetaan?

Miten sarakejärjestystä muutetaan?

1 REPLY

Viite: Miten sarakejärjestystä muutetaan?

Missä tahansa kyselyssä jossa näkyy “Sarakkeiden piilotus” saa vuoden 2012 helmikuun jälkeen päivitetyissä Mobileissa vaihdettua sarakejärjestystä. Se tapahtuu seuraavasti:

 

1: Avaa “Sarakkeiden piilotus” 
2: Piilottamisen lisäksi voit ottaa sarakkeen nimestä kiinni ja vetää sen ylemmäs/alemmas listalla
3: Lopuksi “Tallenna” niin näkymä latautuu uudelleen ja sarakkeet vaihtavat paikkaa

4. Tämän jälkeen näkymä voidaan tallentaa listan oikeasta yläkulmasta levykkeen kuvakkeesta.