cancel
Showing results for 
Search instead for 
Did you mean: 

Miten tehdään L7:n asennus työasemaan?

(updated by Jouko Ripatti VISMA ‎11-09-2017 11:16 )

Uudelle työasemalle on saatava L7 käyttöön

1 REPLY

Viite: Miten tehdään L7:n asennus työasemaan?

Asenna ensin Pervasiven client 32bit versiona. Mikäli clientin asennuspakettia ei ole L7-palvelimella tuki tms. kansiossa se on ladattavissa täältä PSQL11 versioon. Asennettavan clientin tulee olla samaa versiota kuin palvelimen Pervasive-tietokannan versio.

Clientin asennuksen jälkeen käynnistä Pervasive Control Center, klikkaa Local Client / Microkernel Router ja poista Use Local MicroKernel Engine -valinta

Windowsin ohjauspanelin kautta valitse käyttöönotettaviksi viestijono (MSMQ) ja Microsoft.NET.Framework 3.5 komponentit. Joskus on myös tarpeen asentaa .NET.Framework 4.0 mutta esim. Windows 10 koneissa se on valmiiksi asennettuna.

L7:n asennus työasemaan käynnistetään verkkoympäristön kautta \\palvelin\L7jako\master\L7.exe:stä. Asennus tulee aina käynnistää suorita järjestelmänvalvojana toiminnolla. Asennus tehdään oletuksena C:\Visma\L7 – kansioon. Lisäparametrit- näkymässä valitse Rekisteröidään kaikki komponentit ja Kopioidaan kaikki tiedostot.

Työasema-asennuksen alussa ehdottaa myös Crystal Runtime asennusta, jos sitä ei ole aiemmin asennettu. Raporttien tulostus vaatii, että paketti asennetaan.

Työasemalle tehdyistä muista asennuksista riippuen voi tulla myös tarve asentaa Microsoft XML Parser. Asennuksen voi tehdä oletusasetuksin.

Näiden asennusten jälkeen L7 on käytettävissä työasemassa.

Toimiakseen työasemassa käyttäjältä (käyttäjätunnukselta) vaaditaan tiettyjä oikeuksia työaseman Windows-rekisteriin ja C: -levylle (oletus).

Windowsin rekisteri

Työasemapäivitys vaatii seuraaviin Windowsin ’rekisterioksiin’ käyttäjältä kaikki oikeudet.
Hkey_Local_Machine | Software | Liinos
Hkey_Local_Machine | Software | Pervasive Software

Huom. Hkey_Classes_Root:iin saattaa tulla joskus päivityksiä. Jos jonkin L7-päivityksen yhteydessä työasemapäivitys ei onnistu käyttäjän omalla tunnuksella, täytyy L7-client käynnistää administratorina. Jos käyttäjätunnus kuuluu työaseman Järjestelmänvalvojat/Administrators –ryhmään, on tällä automaattisesti rekisteriin riittävät oikeudet.

Työaseman kansiot

Työasema-asennus tekee automaattisesti C:\Visma\L7 –kansion, jonne se kopioi palvelimelta ohjelmien suorittamiseen tarvittavat tiedostot. Kansioon täytyy siis käyttäjillä olla muutosoikeudet.Työasema-asennuksen voi halutessaan ohjata toiselle levylle/kansioon, jolloin täytyy huolehtia oikeuksista ko. kansioon.

Huom. Työasema-asennuksessa ei tule kerralla kaikki mahdollinen paikalliselle levylle vaan jatkossa käynnistettäessä eri sovelluksia käydään mahdollisesti vasta hakemassa ko. sovelluksen tarvitsemat tiedostot (joten oikeudet täytyy olla voimassa jatkuvasti).Joskus työasemapäivitys kirjoittaa myös c:\windows\system32:een tiedostoja, joten sinnekin täytyy olla käyttäjällä kirjoitusoikeudet.

Windows 10 työasemilla oletusaikaerottimena on käytössä piste. Muuta ohjauspaneli/alue-asetukset kautta käyttöön kaksoispiste.